intTypePromotion=1

CHỨNG CHỈ A (ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM) - BÀI 5

Chia sẻ: Nguyen Phuoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
92
lượt xem
29
download

CHỨNG CHỈ A (ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM) - BÀI 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng chức năng Đặt con trỏ trong đoạn văn muốn định dạng Chọn Home - nhóm Paragraph Sử dụng công cụ Định dạng nhanh với thanh công cụ Định khoảng cách (Spacing) Before : phía trên đoạn văn After : phía dưới đoạn văn Line spacing: khoảng cách đòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỨNG CHỈ A (ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM) - BÀI 5

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC 1 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 5: CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ VĂN BẢN 2 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC NỘI DUNG: ĐỊNH DẠNG KÝ TỰ I. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN II. III. CHIA CỘT IV. DROP CAP V. BORDER AND SHADING VI. BULLET AND NUMBERING VII. TAB STOP VIII. ĐỊNH DẠNG TRANG IN 3 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC I. ĐỊNH DẠNG KÝ TỰ Sử dụng chức năng 1. − Chọn khối ký tự − Chọn Home -> nhóm Font • Font • Font Style • Size • Underline style • Superscript • Subscript • Outline Sử dụng công cụ 1. 4 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC II. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN Sử dụng chức năng 1. − Đặt con trỏ trong đoạn văn muốn định dạng − Chọn Home -> nhóm Paragraph S– dụnh lđo(Indentation) ử Canh khoảngụ (Alignment) 1. Đị ng công c cách (Spacing) ề ạn văn − • Before : canh trên đoạn công lề trái i ĐịnhLeft ng nhanh vtráithanh văn cụ phía ớ dạ • Center : canh dưới đoạn văn phía ả lề phgiiữa After Right First line – Dòspacing: khoảảitiên đòng • Rightng đầu tiênph ng cách First line : canh đầu Line dòng • Justified : canh đềucòn lại Hanging các dòng 2 bên Left – Lề trái Right – Lề phải Hanging – Các dòng còn lại 5 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC III. CHIA CỘT Định dạng 1. − Tạo một dòng trống dưới nội dung muốn chia cột − Chọn khối nội dung muốn chia cột (không chọn dòng trống) − Chọn chức năng Page Layout/Column/More Column Chọn mẫu có sẵn Ngắt cột 1. − Sử dụng tổ hợp phím Ctrl – Shift – Enter tại ngịgtrí muốn ngắt cột Đườ v ạch giữa các cột Lưu ý: Số lần nhấn Ctrl – = Số cột – 1 Shift ọnEnter Ch – số cột Độ rộng mỗi cột và khoảng cách giữa các cột 6 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC IV. DROP CAP Dùng để phóng to một ký tự hoặc một từ ở đầu một đoạn văn − Chọn khối ký tự hoặc từ muốn phòng to − Chọn chức năng Insert/Drop Cap/Drop Cap Option Chọn mẫu trình bày Chọn font chữ Số dòng sử dụng Khoảng cách 7 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC V. BORDER AND SHADING 1. Tab Borderẽ khung và tạo nền cho đoạn văn Dùng để v – Page Border TabDùng khối nộẽdung cần vẽ khung – tạo nền – Chọn để vi 2. khung cho một Chọn màu nền – chuỗ ẻ hovẽ TabDùngi thđểHome -> nhóm Paragraph Chọn ặc 3. Shading đoạn công c ộ Border and Shading – khungvăn mụ t Chọn cho Chọn kiểu khung – trang giđể tạo Dùng ấy nền cho một chuỗi hoặc một đoạn văn Chọn màu khung Chọn độ rộng Chọn kiểu khung Các dạng vẽ khung 8 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC VI. BULLET Dùng để tạo các dấu chấm đen ở đầu đoạn văn – Chọn khối nội dung – Chọn thẻ Home -> nhóm Paragraph – Chọn công cụ Bullets/Define New Bullet – Chọn nút Symbol  Font Wingdings  Font Symbol • Lưu ý: lề của Bullet – Decrease List Lavel – Increase List Lavel 9 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC VI. NUMBERING Dùng để đánh số tự động ở đầu đoạn văn – Chọn khối nội dung – Chọn thẻ Home -> nhóm Paragraph – Chọn công cụ Numbering/Define New Number Format – Thay đổi dạng hiển thị  Number style  Start at  Number format • Lưu ý: lề của Bullet – Decrease List Lavel – Increase List Lavel 10 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC VI. MULTILEVEL LIST Dùng để đánh số tự động nhiều cấp – Chọn khối nội dung – Chọn thẻ Home -> nhóm Paragraph – Chọn Multilevel List – Chọn Define new Multilevel List 11 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 11
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC VII. TAB STOP Định dạng Tab 1. – Các thiệu TabGiớiký hiệu Tab 2. Leader – Định dạng Tab (phải có các ký hiệu Tab trên thanh Ruler) – Chọn chức năng Format/Tabs – Thao tác trính dạngốn tạo Leader Chọn vị đị Tab mu – C1: Nhập dữ liệu trước, định ký hiệu Tab sau – Chọn dạng Leader • Nhập dữ liệu (cách 1 dấu Tab giữa các thành phần) – Click nút Set – Click nút OK • Chọn khối • Định ký hiệu Tab tương ứng trên thanh Ruler C2: Định ký hiệu Tab trước, nhập dữ liệu sau • Định ký hiệu Tab tương ứng trên thanh Ruler • Nhập dữ liệu (cách 1 dấu Tab giữa các thành phần) 12 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 12
 13. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC VIII. ĐỊNH DẠNG TRANG IN Quy định kích thước và thay đổi loại giấy in làm việc Chọn thẻ Page Layout/Page Setup Thẻ Margins 1. – Paper TabQuy định lề giấy cho mỗi 2. trang – Thay đổi loại giấy in 3. TabTrình bày nội dung theo chiều – Layout – dọc hay i lề u ngang cđề giầu Thay đổchiề cho tiêu ủa đ ấy in trang và cuối trang 13 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2