Chuyên đề Tạo lập mối quan hệ và bố trí nguồn nhân lực

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
69
lượt xem
8
download

Chuyên đề Tạo lập mối quan hệ và bố trí nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề Tạo lập mối quan hệ và bố trí nguồn nhân lực nhằm nêu vai trò của tạo lập mối quan hệ. Nhằm mục tiêu gíúp cho những nhà Lãnh đạo “non trẻ”có những phản ứng kịp thời đối với tình hình nội bộ, thúc đẩy quá trình thăng tiến cá nhân. Mở ra các hướng kinh doanh mới hoặc thu hút các nhà đầu tư cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề Tạo lập mối quan hệ và bố trí nguồn nhân lực

  1. LOGO www.themegallery.com CHUYÊN ĐỀ : TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ & BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC
  2. VAI TRÒ CỦA TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ Mục tiêu 3 Mục tiêu 2 Mở ra các hướng kinh Mục tiêu 1 Thúc đẩy doanh mới Gíup cho quá trình hoặc thu hút những nhà thăng tiến các nhà đầu Lãnh đạo “non cá nhân tư cần thiết trẻ”có những phản ứng kịp thời đối với tình hình nội bộ www.themegallery.com
  3. TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ QH CÁ NHÂN TL MỐI QH QH CÔNG VIỆC QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC www.themegallery.com
  4. Nhà cung cấp Khách hàng Mối quan hệ công việc Đồng Quản Nghiệp lý trực tiếp www.themegallery.com
  5. TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN Phương Mục đích Đặc điểm thức -Tìm hiểu các lĩnh vực khác nhau, Tìm kiếm mối ­Mối quan hệ nâng cao kỹ năng. quan hệ bên ngoài mang tính hướng -Tạo dựng mối ngoại. doanh nghiệp, thông qua hội, quan hệ mới có thể giúp họ trong - Có thể mang đến nhóm, câu lạc cơ hội hợp tác sự nghiệp, mở bộ… trong tương lai. rộng mối quan hệ chiến lược www.themegallery.com
  6. MỐI QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC Duy trìtrì ối quanệ ệ đã có Duy m quan h h đã có Liên tục sử dụng MQH Sắp xếp lại thời gian Tìm điểm chung Thay đổi quan điểm www.themegallery.com
  7. BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC 1 2 3 Cách thức lao Cách duy trì và Cách thức các động từ thị phát triển nguồn nhân viên rời trường hoặc từ nhân lực trong khỏi DN trong nội bộ DN DN được thu hút bổ nhiệm vào các trọng trách, công việc khác nhau trong DN www.themegallery.com
  8. Mô hình thu hút- phân công bố trí nguồn nhân lực www.themegallery.com
  9. www.themegallery.com
  10. LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản