intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 891/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

96
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 891/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm định dự toán khảo sát, lập quy hoạch xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 891/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 891/BXD-KTXD --------------------- V/v: Thẩm định dự toán khảo sát, lập quy Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009 hoạch xây dựng Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu Trả lời Văn bản số 149/SXD-KTKT ngày 27/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về thẩm định dự toán khảo sát, lập quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án Quy hoạch xây dựng khác với dự án đầu tư xây dựng công trình, vì vậy việc áp dụng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ cho quy hoạch xây dựng là không phù hợp; Việc quản lý chi phí quy hoạch xây dựng thực hiện theo các văn bản của Bộ Xây dựng, như: Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế; Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy định của Nhà nước có liên quan. Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện việc Quy hoạch xây dựng tại địa phương theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, Vụ KTXD (M5). (Đã ký) Trần Văn Sơn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2