intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh... Nhằm giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về công tác quy hoạch xây dựng, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn một số tư liệu về: Hệ thống ký hiệu dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựngQuy hoạch xây dựng đô thịMẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựngQuy hoạch xây dựng và hành nghề tư vấnQuy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng - QCXDVN 01:2008/BXD,... Hi vọng đây sẽ là những tư liệu hữu ích giúp bạn tìm hiểu và nắm vững các vấn đề về quy hoạch xây dựng nhằm tạo ra cac không gian đô thị hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tham khảo và download 12 Quy hoạch xây dựng chọn lọc sau:
 • Áp dụng các tiêu chuẩn ISO vào quản lý chất lượng công trình trong xây dựng hiện nay đã và đang trở nên cần thiết, những công trình đảm bảo chất lượng giúp công ty gây dựng hình ảnh và khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Hiểu được sự cần thiết của hệ thống đánh giá chất lượng trong doanh nghiệp xây dựng TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn Bộ tiêu chuẩn ISO trong xây dựng. 

  235 tài liệu 1700 lượt tải   Download

 • Quy hoạch chung xây dựng đô thị điều hoàsựphát triển của các bộphận chức năng trong đô thịvàcác vùng ảnh hưởng ởbên ngoài đô thị, nhằm bảo vệ môi trường tựnhiên, cảnh quan đô thị, bảo tồn các di tích vàan toàn cho đô thịcótính đến hậu quảcủa thiên tai vàcác sựcốkỹthuật khác cóthể

  pdf19p anonymous01 22-06-2011 491 132   Download

 • Ký hiệu quy hoạch xây dựng là hệ thống ký hiệu chuyên ngành được sử dụng trong các loại hồ sơ đen trắng của các đồ án Quy hoạch xây dựng được quy định theo Luật xây dựng. Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 21/01/ 2005 của chính phủ về Quy hoạch xây dựng thông tư số .../2005/TT-BXD ngày tháng năm 2005 bộ xây dựng hướng dẫn lập, quy định và phê duyêt quy hoạc xây dựng

  pdf27p taonha 08-05-2012 879 194   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu hợp đồng tư vấn lập quy hoạch xây dựng" để nắm rõ các điều khoản cần được trình bày trong hợp đồng tư vấn xây dựng mà TaiLieu.VN sưu tầm và chia sẻ. Hi vọng sau khi tham khảo, các bạn có thể soạn thảo cho mình mẫu hợp đồng ưng ý nhất.

  doc7p kebitmat 26-02-2010 1877 358   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p _duahau_ 08-02-2012 85 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát đo đạc, lập quy hoạch xây dựng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p _duahau_ 08-02-2012 165 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng công trình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p _duahau_ 08-02-2012 88 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p aotuong123 09-01-2012 115 8   Download

 • Trước thực tiễn hiện nay, công tác quy hoạch đã thể hiện yêu cầu đổi mới, đặc biệt là việc tích hợp các quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch đô thị (QHĐT). Hướng đến phát triển bền vững, sản phẩm quy hoạch đô thị cần thể hiện tính chiến lược, tăng cường sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, trách nhiệm cộng đồng và đặt trong hệ thống phối hợp toàn diện.

  pdf6p vihermes2711 02-10-2019 55 2   Download

 • Trong những năm qua, phát triển đô thị đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Mạng lưới đô thị quốc gia đã không ngừng được củng cố và mở rộng, trở thành các hạt nhân thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội, tạo ra hơn 70% tổng giá trị sản phẩm của cả nước.

  pdf3p vihermes2711 02-10-2019 28 1   Download

 • Bài viết phân tích những kết quả đã đạt được sau 6 năm thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Sóc Sơn. Toàn huyện có 18/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17,8 tiêu chí/xã. Thu thập số liệu thông qua 100 phiếu điều tra thiết kế sẵn, đối tượng lựa chọn khảo sát là người dân trên địa bàn 2 xã Phú Minh và xã Nam Sơn.

  pdf9p viino2711 05-05-2020 41 2   Download

 • Trên cơ sở các số liệu điều tra đánh giá về hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại xã Phương Xá, chúng tôi đã xây dựng được một phương án quy hoạch tối ưu và khả thi cho xã Phương Xá có thể triển khai thực hiện phấn đấu đến năm 2015 cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới.

  pdf7p vichengna2711 24-02-2020 42 2   Download

ADSENSE

strTagCode=quy-hoach-xay-dung

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2