intTypePromotion=1

Đặc Điểm vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM 2015

Chia sẻ: ViAchilles2711 ViAchilles2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
2
download

Đặc Điểm vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày khảo sát đặc điểm vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Vi khuẩn gram dương chiếm đa số so với vi khuẩn gram âm. Trong các tác nhân gây Viêm phổi cộng đồng, thường gặp nhất là S. pneumonia (50,6%), sau đó là các chủng P. aeruginosae, A. baumannii, Enterobacteriacea và S, aureus.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc Điểm vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM 2015

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 20 * Số 2 * 2016<br /> <br /> <br /> ÐẶC ÐIỂM VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI CỘNG ÐỒNG<br /> TẠI BỆNH VIỆN ÐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 2015<br /> Lê Tiến Dũng*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.<br /> Phương pháp: 234 bệnh nhân với 120 nam và 114 nữ người lớn viêm phổi cộng đồng điều trị tại Bệnh<br /> viện Đại học Y Dược TPHCM thời gian 10/2014 đến 11/2015, gồm 81 bệnh nhân có kết quả cấy đàm hay dịch<br /> rửa phế quản (BAL) tìm thấy vi khuẩn gây bệnh.<br /> Kết quả: Tuổi cao thường mắc bệnh nặng hơn tuổi không cao; có khoảng 53% là vi khuẩn đa kháng và<br /> 47% là vi khuẩn không đa kháng; và có 92,5% là một tác nhân vi khuẩn gây bệnh và 7,5% là nhiều tác nhân vi<br /> khuẩn gây bệnh. Đa số Viêm phổi cộng đồng khoa hô hấp (61,74%), sau đó là các khoa tim mạch, nội tiết, tiêu<br /> hóa… Vi khuẩn gram dương chiếm đa số (58%) so với vi khuẩn gram âm (42%). Thường gặp nhất là S.<br /> pneumonia (50,6%), sau đó là các chủng P. aeruginosae (16%), A. baumannii (14,8%), Enterobacteriacea (11,1)<br /> và S. aureus (7,4%).<br /> Kết luận: Vi khuẩn gram dương chiếm đa số so với vi khuẩn gram âm. Trong các tác nhân gây Viêm phổi<br /> cộng đồng, thường gặp nhất là S. pneumonia (50,6%), sau đó là các chủng P. aeruginosae, A. baumannii,<br /> Enterobacteriacea và S, aureus.<br /> Từ khóa: viêm phổi cộng đồng, vi khuẩn gram dương, vi khuẩn gram âm.<br /> ABSTRACT<br /> INVESTIGATING CHARACTERISTICS OF BACTERIA CAUSING COMMUNITY-ACQUIRED<br /> PNEUMONIA IN HCMC UNIVERSITY MEDICAL CENTER<br /> Le Tien Dung * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement of Vol. 20 - No 2 - 2016: 254 - 258<br /> <br /> Objective: Investigating characteristics of bacteria causing community- acquired pneumonia in HCMC<br /> University Medical Center.<br /> Methods: 234 community- acquired pneumonia patients (including 120 adult males and 114 adult<br /> females) were treated at HCMC University Medical Center from October 2014 to November 2015. Among<br /> them, 80 patients were determined to have positive sputum or BAL culture.<br /> Results: Elderly patients tend to have more severe disease than younger patients; about 53% cases were<br /> MDR bacteria and 47% was non-MDR bacteria; and about 92.5% was single microbial flora and 7.5% was<br /> polymicrobial flora. Most of CAP patients were in respiratory department (61.74%); the rest was in cardiology,<br /> endocrinology, or gastroenterology department. Gram-positive bacteria accounted for the majority (58%)<br /> compared to gram-negative bacteria (42%). The most common strains was S. pneumonia (50.6%), next was P.<br /> aeruginosae (16%), A. baumannii (14.8%), Enterobacteriacea (11.1%) and S. aureus (7.4%).<br /> Conclusion: Gram-positive bacteria accounted for the majority compared to gram-negative bacteria. The<br /> most common strains was S. pneumonia (50.6%), then P. aeruginosae, A. baumannii, Enterobacteriacea and S.<br /> aureus.<br /> Keywords: community-acquired pneumonia, gram-positive bacteria, gram-negative bacteria<br /> <br /> * Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM<br /> Tác giả liên lạc: TS.BS Lê Tiến Dũng ĐT: 0962265264 Email: ledungcuc@yahoo.com<br /> <br /> 254 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016<br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 20 * Số 2 * 2016 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> <br /> ÐẶT VẤN ÐỀ phế quản và cấy dịch rửa phế quản (BAL). Bệnh<br /> phẩm được đựng ở lọ nhựa trong và gởi đến<br /> Hiện nay, tình hình vi khuẩn gia tăng đề ngay phòng xét nghiệm vi sinh. Mẫu đàm được<br /> kháng kháng sinh đang trở nên trầm trọng. chọn cấy khi đủ độ tin cậy: < 10 tế bào biểu bì, ><br /> Viêm phổi cộng đồng (VPCÐ) là một nhiễm<br /> 25 bạch cầu / quang trường × 100. Bệnh phẩm<br /> khuẩn hô hấp cấp nhưng các vi khuẩn hiện nay<br /> được cấy định lượng và làm kháng sinh đồ.<br /> cũng đã thay đổi và gia tăng kháng thuốc Chúng tôi không tiến hành xét nghiệm vi khuẩn<br /> nghiêm trọng. Tại Hoa kỳ, việc vi khuẩn gia không điển hình.<br /> tăng đề kháng kháng sinh đã khiến chi phí<br /> chăm sóc sức khỏe hàng năm phải tăng ít nhất Xử lý số liệu và tính toán thống kê<br /> 100 triệu Mỹ kim(1,11,12). Nhiều nghiên cứu trong Tất cả bệnh nhân nghiên cứu được thu thập<br /> nước cũng cho thấy tình hình vi khuẩn trong số liệu theo một biểu mẫu thống nhất có sẵn đã<br /> VPCĐ cũng gia tăng đề kháng kháng sinh rất được lập trình. Các số liệu, tỉ lệ phần trăm đựợc<br /> trầm trọng(3,4,5,6,7,8). Ðiều quan trọng là chọn lựa thể hiện ở các bảng. Các số liệu được xử lý<br /> kháng sinh thích hợp trong điều trị kinh thống kê bằng phần mềm SPSS 16.0.<br /> nghiệm các VPCĐ, và do vậy hiểu biết về đặc Chúng tôi ghi nhận vi khuẩn đa kháng<br /> điểm các tác nhân thường gặp gây VPCĐ là rất thuốc (MDR: multidrug resistant): không nhạy<br /> quan trọng. với ≥ 1 kháng sinh trong ≥ 3 họ kháng sinh<br /> Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích KẾT QUẢ<br /> khảo sát đặc điểm vi khuẩn gây viêm phổi cộng<br /> Bảng 1. Tỉ lệ VPCĐ phân bố theo tuổi và giới tính<br /> đồng tại Bệnh viện Ðại học Y Dược TPHCM.<br /> Không nặng Nặng P<br /> ÐỐITƯỢNG-PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU Tuổi 61,87±17,85 78,51±12,90
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2