intTypePromotion=1

Đề án: Phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Chia sẻ: Hoang Van Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
237
lượt xem
28
download

Đề án: Phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu đề án là Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam nhằm định vị giá trị, đặc điểm sản phẩm gạo Việt Nam, nâng cao sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng đối với các sản phẩm gạo mang nhãn hiệu Việt Nam, tạo cơ sở để phát triển thị trường, nâng cao chất lượng, giá trị, thị phần và sức cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án: Phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

 1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ­­­­­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­­­­­ DỰ THẢO ĐỀ ÁN  PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GẠO VIỆT NAM  ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030
 2. Hà Nội, 2014 2
 3. MỤC LỤC  ĐẶT VẤN ĐỀ                                                                                                                       ...................................................................................................................      5  1. Sự cần thiết xây dựng Đề án                                                                                ............................................................................      5  2. Căn cứ pháp lý để xây dựng Đề án                                                                       ...................................................................      7  3. Phạm vi của đề án                                                                                                 .............................................................................................      8 Phần I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ   PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA                                                                    ................................................................      9  1. Cơ sở lí luận về phát triển thương hiệu                                                              ..........................................................      9  1.1 Khái niệm thương hiệu                                                                                                     .................................................................................................      9  1.2 Khái niệm thương hiệu quốc gia                                                                                    ................................................................................       10   1.3 Các bước cơ bản xây dựng thương hiệu quốc gia                                                        ....................................................       13  1.4 Yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu quốc gia                                                               ...........................................................       15  2. Kinh nghiệm phát triển thương hiệu quốc gia trên thế giới                              ..........................       16  Phần II: HIỆN TRẠNG THƯƠNG HIỆU GẠO CỦA VIỆT NAM                             .........................       18  1. Hiện trạng sản xuất và thương mại gạo của Việt Nam                                   ...............................       18  1.1 Sản lượng, năng suất và chất lượng gạo Việt Nam                                                      ..................................................       18  1.2 Thực trạng về xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam                         .....................       19  2. Tình hình xây dựng và phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam                   ...............       21  2.1 Thực trạng phát triển thương hiệu gạo ở Việt Nam                                                     .................................................       21  2.2 Khó khăn trong phát triển thương hiệu gạo Việt Nam                                                  ..............................................       22  2.3 Tiềm năng xây dựng thương hiệu gạo của Việt Nam.                                                  ..............................................       24 Phần III: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG   HIỆU GẠO VIỆT NAM ĐẾN 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030                                    ................................       25  1. Tiếp cận xây dựng thương hiệu quốc gia Gạo Việt Nam                                ............................       25  2. Quan điểm của đề án                                                                                           .....................................................................................       29  3. Mục tiêu của đề án                                                                                              ..........................................................................................       30  3.1 Mục tiêu chung                                                                                                                 .............................................................................................................       30  3.2 Mục tiêu cụ thể đến 2020                                                                                               ...........................................................................................       31  3.3 Tầm nhìn đến 2030                                                                                                          ......................................................................................................       31 3
 4.  4. Nội dung của đề án                                                                                              ..........................................................................................       31  4.1 Phát triển thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam                                                             .........................................................       31  a. Xây dựng thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam                                                               ...........................................................       31  b. Tổ chức quản lý và sử dụng thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam                                ............................       32  c. Quảng bá, giới thiệu và phát triển thương hiệu quốc gia                                                ............................................       32  4.2 Phát triển thương hiệu vùng, địa phương cho sản phẩm gạo                                       ...................................       33  a. Phát triển hiệu quả thương hiệu vùng, địa phương đã được bảo hộ                             .......................       33  b. Xây dựng và phát triển mới các thương hiệu vùng, địa phương                                     ...............................       33  4.3 Phát triển thương hiệu doanh nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm gạo                                  ..............................       33  Phần IV: GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI                                                                               ...........................................................................       34  1. Giải pháp về nghiên cứu và dự báo                                                                    ................................................................       34  2. Giải pháp về tái cấu trúc sản xuất                                                                      ..................................................................       34  3. Giải pháp về khoa học công nghệ                                                                    .................................................................         35  4. Giải pháp về thương mại, truyền thông                                                             .........................................................       35  5. Giải pháp về sở hữu trí tuệ                                                                                 .............................................................................       35  6. Giải pháp về đầu tư công, tài chính tín dụng                                                     .................................................       36  7. Giải pháp về chính sách                                                                                       ...................................................................................       36  Phần V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                                                                    ................................................................................       36  1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn                                                            ........................................................       36  2. Bộ Công Thương                                                                                                 .............................................................................................       37  3. Bộ Khoa học và Công nghệ                                                                                 .............................................................................       38  4. Bộ Tài chính                                                                                                         .....................................................................................................       38  5. Ngân hàng nhà nước                                                                                            ........................................................................................       39  6. UBND các tỉnh/thành phố                                                                                    ................................................................................       39  7. Hiệp hội Lương thực Việt Nam                                                                         .....................................................................       39  8. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo                                                ............................................       39 4
 5. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Sự cần thiết xây dựng Đề án Việt Nam được đánh giá là nước có lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong sản  xuất lúa gạo, điều kiện tự nhiên rất thích hợp cho sản xuất lúa với 2 đồng bằng  châu thổ  lớn có tưới đến 70%, nông dân có kinh nghiệm trồng lúa với nền văn   hóa lúa nước từ  lâu đời. Do đó, Việt Nam hiện đang dẫn đầu các nước Đông  Nam Á về năng suất lúa, cao hơn bình quân của Châu Á khoảng 17%. Năm 2013,   diện tích gieo trồng lúa của Việt Nam đạt 7,9 triệu ha, đạt sản lượng 44,1 triệu   tấn, cao nhất từ trước tới nay. Việt Nam đứng vị  trí thứ  ba thế  giới về  xuất khẩu gạo, trong đó 90%   lượng xuất khẩu từ ĐBSCL. Năm 2006, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam chỉ  đạt gần 4,69 triệu tấn, trị giá 1,195 tỷ USD thì đến năm 2013 đã xuất khẩu 6,68  triệu tấn, trị giá 2,89 tỷ USD. Tuy nhiên, trên thị trường thế giới, gạo Việt Nam   đang đứng trước những khó khăn về  sức cạnh tranh và khả  năng tiếp cận vào  các thị trường, cụ thể là: ­ Điểm yếu của sản phẩm gạo Việt Nam là sự  thiếu đồng đều về  chất  lượng, chủ  yếu phân loại theo tỷ  lệ  tấm . Gạo Việt Nam có lợi thế  trên phân   khúc thị trường gạo trắng, hạt dài, không có tên giống tại các nước như: Nam và  Đông Nam Á, Trung Đông và các nước châu Phi, châu Mỹ la tinh. Khả năng tiếp   cận và cạnh tranh với sản phẩm gạo Thái Lan tại các thị  trường yêu cầu chất  lượng cao, nhất là gạo thơm tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thổ  Nhĩ Kỳ... còn rất hạn chế.  ­ Gạo Việt nam còn có điểm yếu là sử dụng nhiều hóa chất trong quá trình  canh tác, ảnh hưởng đến uy tín chất lượng về an toàn thực phẩm. ­ Mức độ  tham gia vào chuỗi giá trị  toàn cầu của sản phẩm gạo còn hạn   chế, một số doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu lớn trong một thời gian dài chỉ tập   trung xuất khẩu theo hợp đồng Chính phủ  và thị  trường gạo cấp thấp, công tác  marketing thị  trường quốc tế  vẫn còn nhiều hạn chế, vì vậy khả  năng định vị  của gạo Việt Nam đối với người tiêu dùng gạo trên thế giới còn hạn chế. 5
 6. ­ Mức độ  tham gia vào chuỗi giá trị  toàn cầu của sản phẩm gạo còn hạn   chế, các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu hiện nay chỉ tập trung xuất khẩu theo   hợp đồng Chính phủ  và thị  trường gạo cấp thấp đẩm bảo an ninh lương thực,   mức độ đầu tư vào tiếp thị quốc tế, chủ động xây dựng các kênh phân phối, tiếp   cận thị trường quốc tế theo các đơn đặt hàng riêng còn hạn chế, vì vậy khả năng   định vị  của gạo Việt Nam đối với người tiêu dùng  ở  các nước nhập khẩu còn  hạn chế. ­ Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế, đặc biệt là việc tham gia các   hiệp định thương mại như FTA với EU, TPP... mở ra cho g ạo Việt Nam c ơ h ội   thâm nhập một số thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Tuy nhiên,  đây không chỉ  là cơ  hội về  thị  trường xuất khẩu mà còn là thách thức về  khả  năng cạnh tranh của gạo Việt Nam, đặc biệt là chất lượng, ATTP và mức độ  định vị sản phẩm trên thị trường các nước. Một lợi thế khác của gạo Việt nam là sự phong phú của các giống lúa bản   địa, có tiềm năng xuất khẩu với các thị trường ngách, đặc sản trên thế giới.  Kinh nghiệm của nhiều nước trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia   như:   Thái   Lan   (với   sản   phẩm   Thai’s:   gạo,   lụa...);   Colombia   (với   Cà   phê  Colombia)... đã giúp định vị sản phẩm của họ trên thị  trường quốc tế, thể hiện   được ưu thế về chất lượng, uy tín và những giá trị về sản xuất, văn hóa của các  quốc gia đó đối với sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Do  đó, xây dựng   thương hiệu quốc gia cho gạo Việt Nam là cần thiết và khả thi, nó thể hiện trên  nhiều khía cạnh, đặc biệt là: định vị về chất lượng, sự cam kết về những giá trị  của quốc gia được thể hiện trên sản phẩm; sức cạnh tranh và bảo vệ sở hữu trí  tuệ  trên thị  trường quốc tế  trong bối cảnh hội nhập; nâng cao trách nhiệm và   khả  năng cạnh tranh của doanh nghiệp gạo Việt Nam trong chuỗi giá trị  toàn   cầu.  Trước yêu cầu đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao cho Bộ Nông  nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công  nghệ, VFA xây dựng Đề án phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam, bảo đảm  tính toàn diện, từ khâu sản xuất đến chế biến, xuất khẩu; ở các cấp độ  thương  hiệu quốc gia, vùng và địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm; có các chính sách   khuyến khích cụ  thể  để  phát triển thương hiệu gạo xuất khẩu của Việt Nam   6
 7. (Thông báo số  239/TB­VPCP ngày 23/6/2014, và Thông báo số  411/TB­VPCP   ngày 13/10/2014 của Văn phòng Chính phủ). 2. Căn cứ pháp lý để xây dựng Đề án ­ Luật Sở  hữu trí tuệ  số  50/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày  29/11/2005, có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/07/2006; ­ Nghị định 103/2006/NĐ­CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ  về  quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật Sở hữu trí tuệ  về  sở  hữu công  nghiệp; ­   Nghị   định   109/2010/NĐ­CP   ngày   04/11/2010  của   Chính   phủ   về   Kinh  doanh xuất khẩu gạo; ­ Nghị  định 42/2012/NĐ­CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ  Về quản lý, sử  dụng đất trồng lúa; ­ Quyết định số  253/2003/QĐ­TTg ngày 25/11/2003 của Thủ  tướng Chính  Phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010; ­ Quyết định số 899/QĐ­TTg ngày 10/06/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về  việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị  gia tăng và phát triển bền vững; ­ Thông tư 01/2007/TT­BKHCN của Bộ khoa học công nghệ Hướng dẫn thi  hành Nghị  định số  103/2006/NĐ­CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về  sở hữu công nghiệp; ­ Quyết định số 984/QĐ­BCT ngày 06/3/2012 của Bộ Công Thương về việc  ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia; ­ Quyết định số 439/QĐ­TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê  duyệt danh mục sản phẩm quốc gia đến 2020; ­ Quyết định số  2765/QĐ­BNN­KHCN ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề  án khung phát triển sản  phẩm quốc gia “Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao”; 7
 8. ­ Quyết định số  62/2013/QĐ­TTg ngày 25/10/2013 về  Chính sách khuyến  khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ  nông sản, xây dựng  cánh đồng lớn. ­ Thông báo số 239/TB­VPCP ngày 23/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về  Kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình và giải   pháp xuất khẩu gạo. ­ Thông báo số  411/TB­VPCP ngày 13/10/2014 của Văn phòng Chính phủ  về  Kết luận của Phó thủ  tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về  Đề  án phát  triển thương hiệu gạo của Việt Nam. 3. Phạm vi của đề án ­ Đề án sẽ xây dựng đồng bộ nội dung, giải pháp và kế hoạch xây dựng và   phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 được  triển khai trên phạm vi cả  nước, tập trung  ưu tiên vùng Đồng bằng Sông Cửu  Long; ­ Đề án sẽ cụ thể hóa các dự án ưu tiên nhằm phát triển thương hiệu Gạo   Việt Nam  ở  3 cấp độ: quốc gia, vùng/địa phương và doanh nghiệp/sản phẩm.   Trong giai đoạn tới tập trung  ưu tiên xây dựng thương hiệu quốc gia dựa trên  các giống lúa có lợi thế tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: 1) nhóm  giống lúa tẻ thơm; 2) 01 giống lúa có gạo hạt dài; 3) nhóm giống lúa đặc sản. Bố cục của Đề án bao gồm 05 phần, cụ thể như sau: Phần I: Cơ  sở  lý luận và kinh nghiệm quốc tế  về  xây dựng và phát triển  thương hiệu quốc gia Phần II: Hiện trạng thương hiệu gạo của Việt Nam Phần III:  Định hướng, mục tiêu và nội dung phát triển thương hiệu gạo  Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 Phần IV: Giải pháp thực hiện Phần V: Tổ chức thực hiện 8
 9. Phần I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG  VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 1. Cơ sở lí luận về phát triển thương hiệu 1.1 Khái niệm thương hiệu Thương  hiệu là một  khái niệm chung,   được  hiểu theo nhiều cách  khác  nhau, tùy thuộc vào cách tiếp cận: • Dưới  góc độc marketing có nhiều khái niệm khác nhau, như:  “Thương  hiệu (brand) là tên gọi, biểu tượng, dấu hiệu, kiểu dáng hoặc sự phối hợp  tất cả các yếu tố này để có thể nhận biết hàng hoá hoặc dịch vụ của một  người bán cũng như  phân  biệt nó với hàng hoá hay dịch vụ  của  những  người bán khác”1. Hay “Thương hiệu (Brand) có thể được hiểu như là tên  gọi, thuật ngữ, biểu tượng, hình vẽ  hay sự  phối hợp giữa chúng được  dùng để xác nhận sản phẩm của người bán và để phân biệt với sản phẩm   của đối thủ cạnh tranh”2. • Dưới góc độ   ứng dụng trong đời sống thương mại:  Thương hiệu là sự  biểu hiện cụ thể của nhãn hiệu hàng hóa, là cái phản ánh hay biểu tượng  về uy tín của doanh nghiệp truớc người tiêu dùng. • Dưới góc độ về sở hữu trí tuệ: Thương hiệu là thuật ngữ để chỉ chung các  đối tượng sở hữu trí tuệ thường được nhắc đến và được bảo hộ như nhãn  hiệu hàng hóa, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý hoặc tên gọi xuất xứ  hàng  hóa Trên khía cạnh về phát triển giá trị sản phẩm thì: “Thương hiệu là tổng hợp  tất cả các yếu tố vật chất, thẩm mỹ, lý lẽ và cảm xúc của một sản phẩm, hoặc   một dòng sản phẩm, bao gồm bản thân sản phẩm, tên gọi logo, “hình  ảnh” và  mọi sự thể hiện hình ảnh, dần qua thời gian được tạo dựng rõ ràng trong tâm trí  khách hàng nhằm thiết lập một chỗ đứng tại đó.” Trong   khi   đó,   WIPO   (Tổ   chức   sở   hữu   trí   tuệ   thế   giới)   đã   định   nghĩa:  “Thương hiệu thường được hiểu và sử dụng theo một nghĩa bao quát hơn để đề  1  Hiệp hội marketing Mỹ 2  Philip Kotler 9
 10. cập đến sự  kết hợp của các yếu tố  hữu hình và vô hình, như  một nhãn hiệu,  thiết kế, logo, tên thương mại, khái niệm, hình  ảnh và danh tiếng… Nó là hình  ảnh tổng thể của thương hiệu, không chỉ đơn thuần là một nhãn hiệu hoặc một   thiết kế  hoặc một yếu tố  độc lập, nó phân biệt hàng hóa, dịch vụ  với đối thủ  cạnh tranh, biểu hiện một chất lượng nhất định và trong dài hạn thu hút và nuôi  dưỡng lòng trung thành của người tiêu dùng”. Như vậy, thương hiệu không phải là: i) Tên, logo của công ty được nhắc đi  nhắc lại nhiều lần qua các chiến dịch quảng bá; ii) Khẩu hiệu quảng cáo, chiến   dịch quảng cáo, một danh xưng, một sản phẩm hay một công ty Thương hiệu được hiểu là: i) mối quan hệ giữa sản phẩm với công chúng  của nó, là tổng hòa của tình cảm, nhận thức, lòng tin và trải nghiệm của công   chúng; là một lời hứa của sản phẩm với công chúng. Cốt lõi của thương hiệu: là  tổng hợp các ký ức của con người về thương hiệu đó. 1.2 Khái niệm thương hiệu quốc gia Chuyên gia thương hiệu hàng đầu thế giới Simon Anholt là người đầu tiên  tìm cách xác định giá trị  của thương hiệu quốc gia. Dựa trên cách tiếp cận về  kinh nghiệm thực tiễn, Simon Anholt cho rằng thương hiệu quốc gia được cấu  thành từ  hình  ảnh của sáu nhóm nhân tố  có tác động qua lại với nhau, bao gồm  văn hóa và truyền thống; xuất khẩu; du lịch; đầu tư và di trú; con người và năng  lực điều hành của nhà nước. Tại Việt Nam, khái niệm thương hiệu quốc gia và nhận thức về  việc xây  dựng thương hiệu quốc gia được Chính phủ khởi xướng và phổ  biến thông qua   Chương trình Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value). Theo  đó thương hiệu   quốc gia được định nghĩa: “là tập hợp các liên tưởng của cộng đồng về bản sắc  và hình  ảnh của quốc gia thông qua các đối tượng mà quốc gia đó sở  hữu như  lịch sử, sự  phát triển về  kinh tế  – xã hội, con người, điều kiện địa lý, đặc thù,  điểm đến, môi trường kinh doanh, sự vận động và năng động của quốc gia, các   giá trị  như  thân thiện, chất lượng, sáng tạo… Trong đó hình  ảnh quốc gia là   nhận thức của cộng đồng về  các dữ  liệu quá khứ  của quốc gia còn bản sắc  quốc gia là nhận thức của cộng đồng về  định hướng hình  ảnh mong  ước của  quốc gia đó trong tương lai”.  10
 11. Xét trên khía cạnh đó, thương hiệu quốc gia được hiểu là những giá trị, đặc  điểm của sản phẩm của một quốc gia đã được tạo dựng rõ ràng nhằm mục tiêu  thiết lập một chỗ  đứng trong tâm trí khách hàng. Thương hiệu quốc gia là sự  khẳng định, cam kết của một quốc gia về  giá trị, đặc tính và những yếu tố  về  sản phẩm nhằm xác định, duy trì lòng tin của người tiêu dùng sản phẩm đó. Nó  không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa về mặt thương mại, nó còn mang ý nghĩa về  giá trị văn hóa, truyền thống và uy tín của dân tộc, vì vây thương hiệu quốc gia   thể hiện trên 3 yếu tố lớn đó là: 1) lòng trung thành lớn; 2) nhận thức lớn; và 3)  giá trị  cao. Đó cũng là 3 giá trị  khác biệt giữa thương hiệu quốc gia và thương  hiệu doanh nghiệp.  Sự  khác biệt này thể  hiện  ở  các khía cạnh: 1) sự  duy trì và  ổn định của   những giá trị tạo dựng, rất khó thay đổi như: chất lượng sản phẩm, sự đảm bảo  về nguồn gốc...; 2) ý thức và trách nhiệm lớn lao của cộng đồng, đặc biệt là các  đối tượng sử  dụng thương hiệu quốc gia đó để  bảo vệ  và gìn giữ; 3) mang lại  tác động rộng lớn cho cộng đồng và thúc đẩy mạnh mẽ  giá trị  của sản phẩm  thương hiệu quốc gia.  Hiện nay, khái niệm về  thương hiệu vùng, địa phương chưa được định  nghĩa cụ thể, nó chỉ mang tính chất là một hình thái của thương hiệu, bởi giá trị  được tạo dựng của một thương hiệu có thể  gắn với một khu vực nhất định, có  thể là quốc gia, vùng, địa phương. Rất nhiều các thương hiệu nông sản của Việt  Nam có thể  được coi là thương hiệu vùng, địa phương như: gạo tám xoan Hải   Hậu, gạo Điện Biên, gạo Nàng thơm Chợ   Đào (Long An), cà phê Buôn Ma  Thuột... Yếu tố để  tạo nên những thương hiệu gắn với vùng, địa phương đó là  những yếu tố về mặt giá trị của sản phẩm như: điều kiện sản xuất, chất lượng   sản phẩm, truyền thống con người... Phát triển thương hiệu được hiểu là một quá trình, bao gồm nhiều hành   động nhằm tạo dựng, duy trì và tạo dựng lợi ích từ các thương hiệu đó. Thương  hiệu phải được tạo dựng để  phản ánh những giá trị  tinh thần của sản phẩm   mang thương hiệu, các hành động để duy trì sự bền vững về lòng tin và khai thác  những giá trị do thương hiệu mang lại. Đối với sản phẩm, thương hiệu quốc gia   mang những giá trị đặc biệt, có sự ảnh hưởng rộng và đặc biệt nó bao gồm các  chức năng như sau: 11
 12. i) Chức năng nhận biết và phân biệt:  Đây là chức năng đặc trưng và  quan trọng của bất kỳ  một cấp độ  thương hiệu nào. Dựa vào thương  hiệu quốc gia, người tiêu dùng trên thị trường toàn cầu có thể nhận biết   nước xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ đó. Hơn thế, một thương hiệu quốc gia còn là một sự kết hợp hiệu quả biểu   trưng cho các giá trị  đặc trưng của nước xuất xứ  với đặc tính của sản  phẩm, dịch vụ…  mà thông  qua đó  những  ấn tượng của người tiêu dùng   về  sản phẩm, dịch vụ và cả  những hình dung về  quốc gia đó sẽ  trở  nên   rõ nét hơn. ii) Chức năng thông tin và chỉ  dẫn:  thông qua những hình    ảnh, ngôn  ngữ, dấu hiệu, khẩu hiệu hay các yếu tố    nhận diện khác của thương   hiệu quốc gia, người tiêu dùng có thể nhận biết được phần nào giá trị sử  dụng của hàng hóa, dịch vụ và những công dụng đích thực mà hàng hóa,  dịch vụ  đó mang lại cho người tiêu dùng trong hiện tại và tương lai. iii) Chức năng tạo sự cảm nhận và tin cậy : những ấn tượng nào đó về  hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ từ quốc gia đó trong tâm trí người tiêu dùng   và điều này không tự nhiên mà có, nó được hình thành là do sự tổng hợp   của các yếu tố thương hiệu dưới dạng vô hình, hữu hình. iv) Chức năng kinh tế: Mặc dù giá trị của thương hiệu quốc gia rất khó  định đoạt nhưng nhờ những lợi thế mà một thương hiệu quốc gia mạnh   mang lại mà nền kinh tế của quốc gia đó cũng sẽ  tăng trưởng hơn, đồng  thời vị  thế   kinh tế  – chính trị  cũng sẽ  được khẳng định trên thị  trường  quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, thương hiệu quốc gia sẽ đóng vai  trò quan trọng thúc đẩy phát triển thương mại và nâng cao sức cạnh tranh của   sản phẩm trên thị trường. Thương hiệu quốc gia có vai trò:   Đối với quốc gia: Thương hiệu quốc gia là tài sản chung của quốc gia.  Việc khai thác tài sản này không chỉ  đem lại giá trị  cho hàng hóa, dịch vụ  đã   được gắn thương hiệu quốc gia, mà còn tăng cường  ấn tượng của người tiêu   dùng về nền sản xuất của đất nước giúp hàng hóa, dịch vụ  của quốc gia đó dễ  12
 13. dàng xâm nhập thị trường thế giới tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế  quốc gia.  Đối với doanh nghiệp, địa phương: Thương hiệu quốc gia giúp nâng  cao uy tín và giá trị  sản phẩm của doanh nghiệp, của địa phương tại thị trường   thế giới, ở các khía cạnh chính đó là: i) các chuẩn mực về chất lượng  ở cấp độ  quốc gia được hệ  thống hóa trên sản phẩm; ii) danh tiếng cho sản phẩm của   doanh nghiệp được mang lại từ uy tín quốc gia. Nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trở  thành vấn đề cốt lõi để đánh giá chất lượng sản phẩm, bên cạnh giá cả, thương  hiệu sản phẩm, bao bì và nhà phân phối. Có thể  thấy rằng, thương hiệu quốc gia và thương hiệu sản phẩm của doanh   nghiệp và của địa phương là các dòng giá trị  luân chuyển song hành. Một mặt,  thương hiệu quốc gia tốt sẽ  mang đến uy tín cho sản phẩm của doanh nghiệp,  của địa phương còn mặt khác, sự  phong phú đa dạng của thương hiệu doanh   nghiệp và sản  phẩm địa phương nổi bật sẽ  góp phần gây dựng nên uy tín của   thương hiệu quốc gia.    1.3 Các bước cơ bản xây dựng thương hiệu quốc gia Xây dựng một thương hiệu quốc gia, vùng, địa phương thực chất là gây  dựng hình ảnh quốc gia, vùng, địa phương ấn tượng và in sâu trong tâm trí người   nước ngoài. Chính vì vậy mà thực ra đây chính là công việc định vị và tái định vị  hình  ảnh một quốc gia với quốc tế. Do vậy, quy trình xây dựng thương hiệu  quốc gia, vùng và địa phương được tiến hành theo trình tự như sau3: Thành  Xác  Đánh  Thiết  Xây  Thực  Phối  lập nhóm  định  giá  lập ý  dựng hệ  hiện  hợp  chuyên  nhận  điểm  tưởng  thống  đồng bộ  truyền  trách thức về  mạnh và  cốt lõi nhận  hóa bá thông  quốc gia điểm  diện  điệp yếu 3  Wally Olins (2000), Trading Identities 13
 14. Tuy nhiên, đây không phải là một quy trình mang tính dập khuôn, tùy vào  từng hình thái và điều kiện cũng như  điều kiện thực tế  của thương hiệu để  có  một quy trình phù hợp đối với từng quốc gia, vùng và địa phương. Đặc biệt là  vấn đề  phát triển và khai thác thương hiệu trên thị  trường, đối với sản phẩm   nông sản thì tính đặc thù càng rõ ràng hơn.  Quá trình xây dựng thương hiệu là quá trình khắc họa hình ảnh, giá trị  sản   phẩm trong nhận thức của khách hàng. Để  khách hàng từ  việc nhận biết, quan   tâm đến sản phẩm khi đưa ra quyết định và hành động mua hàng và cuối cùng là   sự  trung thành với sản phẩm. Do đó, luôn cần phải triển khai các hoạt động   nhằm tác động trực tiếp và gián tiếp đến nhận thức và hành vi của khách hàng.  Đó cũng là những bước quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu: Bước 1: Xây dựng nền móng của thương hiệu: là quá trình tạo ra các nhận  biết cơ  bản của thương hiệu (thông qua tên gọi, hình  ảnh, biểu tượng...), đặc   biệt là các đặc điểm nhận dạng để  tạo dựng sự  khác biệt của sản phẩm, đó là  quá trình tạo ra tính cách của sản phẩm thông qua những giá trị về lợi ích đối với   người tiêu dùng, tính cam kết của thương hiệu để  tạo niềm tin cho người tiêu  dùng. Bước 2: Định vị  thương hiệu: là quá trình tạo lập vị  thế  riêng biệt của   thương hiệu trong môi trường cạnh tranh, đặc biệt là xác định và xây dựng được   thị trường mục tiêu mà sản phẩm mang thương hiệu muốn phát triển. Bước 3: Xây dựng chiến lược thương hiệu: là quá trình xác định mục tiêu  của việc khuếch trương, phát triển sản phẩm và quản trị  thương hiệu trên các   yếu tố  được định vị  và nền móng được tạo dựng. Đây là quá trình quan trọng   nhằm xây dựng sự ổn định, bền vững và phát huy hiệu quả của thương hiệu. Chiến lược thương hiệu cũng sẽ  bao gồm việc đăng ký bảo hộ  sở  hữu trí   tuệ  thương hiệu trên cơ  sở  nền móng và sự  định vị  của thương hiệu trên thị  trường. Việc đăng ký bảo hộ sở  hữu trí tuệ  tại các thị  trường mục tiêu là hoạt   động vô cùng quan trọng, tránh sự  lạm dụng và hành vi cạnh tranh không lành   mạnh của thị trường. 14
 15. Bước 4: Xây dựng chiến lược truyền thông: là quá trình xây dựng một  chiến lược truyền thông bài bản nhằm giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng   mục tiêu, xây dựng thông điệp, lựa chọn các hình thức truyền thông để đạt được   những mục tiêu của hoạt động truyền thông. Bước 5: Đo lường và hiệu chỉnh thương hiệu: là quá trình đo lường hiệu  quả  của thương hiệu, của hoạt động truyền thông và mức độ   ảnh hưởng của  thương hiệu đối với người tiêu dùng, ý kiến phản hồi của thị trường. Từ đó có   những điều chỉnh phù hợp về khuyết điểm, thiếu sót. Bước vào thế kỷ 21, việc phát triển thương hiệu là một quá trình phức tạp  hơn, trong đó khái niệm về“nước xuất xứ” đã trở thành một trong những yếu tố  rất quan trọng (bên cạnh các yếu tố về trách nhiệm xã hội và văn hóa tiêu dùng   nhóm). Nước xuất xứ được định hình trong thương hiệu sẽ  giúp cho các doanh  nghiệp nâng cao vị  thế  sản phẩm trên thị  trường. Đó là lý do và cũng là vai trò  của thương hiệu quốc gia đối với sự  phát triển của sản phẩm và của doanh  nghiệp. 1.4 Yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu quốc gia Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng thương hiệu, nhưng xét   trên góc độ chung nhất thì nó bao gồm: ­ Sự cạnh tranh về giá: ­ Sự phát triển của đối thủ cạnh tranh: ­ Sự phân tán của thị trường và truyền thông: ­ Sự đa dạng của sản phẩm và thương hiệu trên thị trường ­ Các áp lực của hoạt động kinh doanh ngắn hạn ­ Các vấn đề trong tiêu chuẩn hàng hóa. Quá trình xây dựng thương hiệu không chỉ  là tạo ra sản phẩm chất lượng  hay một logo, hình  ảnh đẹp, slogan hay mà đó là việc tạo ra tất cả  những  ấn   tượng mang cảm xúc và trí tuệ  mà khách hàng có được khi nghĩ về  sản phẩm,  quốc gia, từ đó hình thành nên lòng trung thành và niềm tin của khách hàng vào   các giá trị được cam kết ở thương hiệu. 15
 16. Do đó, trong quá trình xây dựng thương hiệu, việc đánh giá, xác định những  yếu tố ảnh hưởng, chi phối đến thương hiệu là rất quan trọng để xây dựng một  thương hiệu ổn định, bền vững và hiệu quả. 2. Kinh nghiệm phát triển thương hiệu quốc gia trên thế giới Trên thế giới, nhiều quốc gia lựa chọn việc xây dựng thương hiệu quốc gia   là chương trình hạt nhân, tiên phong trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng và  định hướng bản sắc quốc gia trong nhận thức của cộng  đồng toàn cầu theo  hướng tích cực và có lợi. Tùy theo điều kiện đặc thù, mỗi quốc gia đều ý thức   định vị thương hiệu quốc gia từ chính bản sắc độc đáo riêng biệt. Kinh nghiệm  thành công của các nền kinh tế  trong khu vực và trên thế  giới trong việc triển   khai các chương trình có nội dung tương tự  cho thấy, xây dựng và phát triển  thương hiệu quốc gia cần được công nhận là một chương trình dài hạn của  Chính phủ, lấy nền tảng là hoạt động xây dựng và phát triển cho thương hiệu   sản phẩm đại diện cho quốc gia.  Xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia cho sản phẩm nông nghiệp là  giải pháp đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng thành công, điển hình như: ­ Cà phê Colombia (Caffe de Colombia) là một thương hiệu quốc gia của   Colombia cho sản phẩm cà phê, thương hiệu này thể hiện những giá trị của sản   phẩm về nguồn gốc, chất lượng và quy trình mang tính truyền thống được chứa   đựng trong sản phẩm. Thương hiệu cà phê Colombia là giá trị về uy tín, sự đảm   bảo của nhà nước Colombia đối với người tiêu dùng trên khắp thế  giới về  các  đặc tính của cà phê. Colombia đã xây dựng các giải pháp, chính sách để  phát triển thương hiệu   cà phê Colombia như sau: + Thương hiệu quốc gia Cà phê Colombia được bảo hộ sở hữu trí tuệ dưới  hình thức Chỉ  dẫn địa lý, được xây dựng trên nền tảng về  giá trị  chất lượng  truyền thống, nguồn gốc của sản phẩm; + Nhà nước là chủ  sở  hữu và giao cho Nghiệp đoàn những người trồng cà  phê Colombia quản lý, được xây dựng từ năm 1927, nghiệp đoàn được nhà nước  giao trách nhiệm là đầu mối trong quản lý, kiểm soát và thúc đẩy thương hiệu cà  phê Colombia với các chính sách: i) quản lý quỹ  hỗ  trợ  đầu tư  cơ  sở  hạ  tầng,   16
 17. công nghệ, phát triển sản xuất; ii) quảng bá và xúc tiến thương mại cho sản  phẩm  mang thương  hiệu quốc gia; iii) thực hiện các giải pháp  điều tiết thị  trường nội địa, tạo sự cạnh tranh và giá bán tốt nhất đối với người nông dân trên  cơ sở giá quốc tế. ­ Thái Lan đã xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm, đặc biệt là   những sản phẩm mang đặc trưng của họ. Thương hiệu THAI’S RICE là thương   hiệu quốc gia của Thái Lan được dùng cho nhiều sản phẩm như: Thai Hom   Mali, Thai Pathumthani (là 2 loại sản phẩm trong thương hiệu quốc gia về gạo).   Thương hiệu quốc gia Thai’s là sự đảm bảo của Chính phủ Thái Lan về các đặc   tính của sản phẩm, bao gồm về chất lượng, nguồn gốc, truyền thống... đối với  người tiêu dùng trên thế  giới. Thương hiệu này   do Cục Ngoại Thương, Bộ  thương mại quản lý. Sản phẩm gạo “Thai Khao Hom Mali Thung Kula Rong­Hai” là một thương  hiệu quốc gia được Thái Lan đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Liên minh EU, sản   phẩm là sự  kết hợp giữa thương hiệu quốc gia, thương hiệu vùng và thương  hiệu sản phẩm: Thai – thương hiệu quốc gia; Thung Kula Rong­Hai – th ương   hiệu vùng, địa phương; Khao Hom Mali – thương hiệu sản phẩm. Về chính sách, Thái Lan xây dựng nhận biết thương hiệu dựa trên uy tín về  chất lượng, hương vị gạo Thái Lan trên thị trường và hình ảnh nhận diện chung   gạo Thái Lan, nâng cao chất lượng và giống gạo để tạo sự khác biệt với các đối  thủ cạnh tranh. Hơn nữa, Thái Lan thúc đẩy một chương trình hành động dài hạn   nhằm quảng bá gạo Thái Lan thông qua đài phát thanh, truyền hình, và/hoặc các   phương tiện truyền thông để tiếp thị tốt hơn đến người tiêu dùng tại thị trường   mục tiêu và tiếp cận với tất cả  các phân đoạn kinh tế  của xã hội. Quan trọng  hơn cả Chính phủ và khu vực tư nhân hợp tác để quảng bá chất lượng và hương   vị gạo Thái trên thị trường thế giới. Thương hiệu quốc gia được các nước sử dụng là một công cụ để giúp các  doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao khả  năng cạnh tranh trên thị  trường   sản phẩm thông qua các chương trình quảng bá, giới thiệu quy mô, có tầm  ảnh  hưởng lớn. Đồng thời kèm theo đó là các chính sách và giải pháp nhằm quản lý,   kiểm soát và duy trì sự ổn định, uy tín của thương hiệu. Nó mang lại lợi ích cho   17
 18. nhiều đối tượng, không bị bó hẹp bởi các đặc điểm về  đối tượng, hình thức sở  hữu hay yếu tố về văn hóa, điều kiện kinh tế ­ xã hội. Phần II: HIỆN TRẠNG THƯƠNG HIỆU GẠO CỦA VIỆT NAM 1. Hiện trạng sản xuất và thương mại gạo của Việt Nam 1.1 Sản lượng, năng suất và chất lượng gạo Việt Nam Việt Nam với 4,1 triệu ha đất trồng lúa, trong đó vùng Đồng bằng Sông  Cửu Long chiếm 53% diện tích, năm 2013, sản xuất lúa gạo hiện nay chiếm   30% giá trị  sản xuất của ngành trồng trọt. Giai đoạn 1986­2013, diện tích gieo   trồng lúa tăng 39%, năng suất trung bình tăng từ 28,1 tạ/ha lên 55,8ha, sản lượng   lúa tăng từ  16 triệu tấn (1986) lên 44 triệu tấn vào năm 2013. Năm 2013, sản  xuất lúa gạo chiếm 30% giá trị sản xuất của ngành trồng trọt. Quy mô sản xuất nhỏ, do đó sản xuất lúa còn kém hiệu quả. Trong khi thu  nhập của các hộ  canh tác có diện tích trên 3ha đạt 1,3 triệu VNĐ/người/tháng,  cao gấp 8,6 lần so với thu nhập của hộ  canh tác lúa dưới 1ha chỉ  có 151 ngàn   VNĐ/người/tháng (WB năm 2010). Tuy nhiên, có khoảng 85% hộ  trồng lúa có  diện tích sản xuất dưới 0,5ha. Đồng bằng Sông Hồng có quy mô sản xuất hộ  trồng lúa nhỏ nhất, với 98% hộ trồng lúa có diện tích dưới 0,5ha, tại Đồng bằng  SCL quy mô sản xuất trung bình của hộ trồng lúa là 1ha/hộ, 38,4% hộ sản xuất   dưới 0,5ha; 48,2% hộ từ 0,5­2ha và 13,4% hộ có diện tích trên 2ha. Tuy nhiên, lợi thế của Việt Nam là giá thành sản xuất thấp, theo IRRI năm  2014, vùng Đồng bằng SCL có giá thành sản xuất lúa thấp nhất 0.13 USD/kg, so   với 0.15 USD/kg của  Ấn Độ, Thái lan là 0.2 USD/kg, Trung Quốc 0.24 USD/kg,   Indonesia là 0.24 USD/kg và Phillipines là 0.25 USD/kg. Nhưng lợi nhuận của   người sản xuất lúa lại thấp hơn nhiều so với các nước, lợi nhuận của nông dân  Việt Nam chỉ  0.06 USD/kg, trong khi của Thái Lan là 0.2 USD/kg, Indonesia là   0.14 USD/kg, Trung Quốc là 0.24 USD/kg và Ấn Độ là 0.09USD/kg. Xét về  cơ  cấu và chất lượng giống lúa, hiện nay Việt Nam thiếu các bộ  giống hoàn chỉnh cho từng địa bàn, thiếu giống có chất lượng đáp ứng yêu cầu  18
 19. thị trường, chất lượng các lô gạo xuất khẩu không đồng đều. Giống lúa phục vụ  xuất khẩu chủ yếu hướng tới các thị trường dễ tính với giá bán thấp. Cơ cấu về  giống lúa được thu mua từ các nhà máy tại ĐBSCL 4 cho thấy, có đến 68% là các  giống tẻ thường, 27% là giống lúa thơm ngắn ngày, còn lại 5% là các giống địa   phương và trung ngày. Trong đó, tại các nhà máy đánh bóng, xuất khẩu thì có  đến 74% sản lượng là giống tẻ thường, 22% là giống lúa thơm ngắn ngày. Trong  khi đó, 70% sản lượng lúa của ĐBSCL dùng để  xuất khẩu, chỉ  có 30% là tiêu   dùng nội địa. Nhìn chung, ngành lua g ́ ạo Việt Nam hiện nay đa đat trân vê năng suât, san ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ̉   lượng va vì th ̀ ế lợi nhuân không co nhiêu c ̣ ́ ̀ ơ hôi tăng thêm, vì v ̣ ậy Việt Nam cần   phải tái cơ  cấu lại ngành lúa gạo, trong đó định hướng vào phát triển lúa, gạo  chất lượng cao và phát triển thực phẩm chế biến từ gạo. 1.2 Thực trạng về xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam Cùng với sự  phát triển về  diện tích, sản lượng, xuất khẩu gạo của Việt   Nam tăng nhanh, Việt Nam vươn lên trở  thành một trong những nguồn xuất   khẩu gạo hàng đầu thế giới. ­   Năm 2012, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 8 triệu tấn, kim  ngạch đạt 3,67 tỷ USD, chiếm 13,5 % tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản. Năm  2013, số lượng xuất khẩu gạo giảm xuống 6,68 triệu tấn (theo số liệu của Tổng   cục Hải Quan), tuy nhiên nếu tính cả  lượng xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc   cũng có thể lên tới trên 7­8 triệu tấn. Trong đó, Đồng bằng SCL chiếm 90% sản  lượng gạo xuất khẩu của cả nước; ­ Về  cơ  cấu chất lượng: Chât l ́ ượng gao Viêt Nam vân con duy tri  ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ở  phân  ́ ̣ ương câp thâp, t khuc thi tr ̀ ́ ́ ỷ  trọng gạo phẩm cấp thấp (loại gạo 15­35% tấm)   giảm từ 59% năm 2010 xuống 36% năm 2013, tỷ trọng gạo thơm tăng từ 3% lên  15%. Năm 2013 cơ cấu xuất khẩu gạo của Việt Nam phân theo phẩm cấp đã có  xu hướng cải thiện về chất lượng là: gạo thơm chiếm tỷ trọng 14,8% (chủ yếu   là Jasmine), 34,3% là gạo cao cấp (loại 5% tấm), 20,3% gạo cấp trung bình (10%  tấm) 17,2% là gạo cấp thấp (25­35% tấm) và 4,5% là tấm thuần trong tổng sản   lượng gạo xuất khẩu. So với năm 2011 thì tỷ trọng xuất khẩu gạo cao cấp, gạo  4  TS. Đào Thế Anh và cs, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, 2014 19
 20. thơm tăng lên, cùng với đó thì tỷ lệ gạo cấp thấp cũng tăng từ 12,02% năm 2011  lên 17,23% năm 2013. ­ Việt Nam xuất khẩu gạo tới trên 150 nước, tâp trung vao cac n ̣ ̀ ́ ươc châu A ́ ́  (70%) va châu Phi (23%) (theo VFA), nh ̀ ững năm gần đây chủ  yếu là Trung  Quốc (chiếm 38%), Philippin (9%), Malaysia (9%), Bờ  Biền Ngà (9%)5. Trong  những  năm gần  đây xu hướng  xuất khẩu qua hợp  đồng chính phủ   đã giảm   xuống nhưng các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu của Việt Nam vẫn chủ yếu   tập trung vào các thị  trường truyền thống có nhu cầu tiêu thụ  gạo chất lượng   trung bình và cấp thấp, đấu thầu theo nguyên tắc giá thấp. Chỉ  một sô ít doanh   nghiệp đầu tư vào gạo chất lượng cao như gạo thơm, japonica, gạo đồ, gạo hữu   cơ...và đang cố gắng tìm các thị trường chất lượng mới.  So với Thái Lan, gạo của Việt Nam có sự  cạnh tranh về  thị  trường xuất   khẩu, thị  trường Trung Quốc, Singapore, Hồng Kong, Malaysia chiếm gần 40%   sản lượng xuất khẩu của Thái Lan, châu Phi hơn 16%, thị trường chất lượng cao   như Mỹ chiếm khoảng 22% lượng xuất khẩu của Thái Lan. ­ Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam thấp so với các nước:  Theo Ngân hàng  thế giới6, giá gạo Việt Nam thấp so với giá của các đối thủ cạnh tranh. Giá gạo   Thái 100% Grade B giai đoạn 2009­2014 cao hơn giá gạo 5% tấm Việt Nam là   26%, giá gạo Thái 25% tấm cao hơn giá gạo 25% tấm Việt là 22%. Giá gạo 25%   tấm của Việt nam thường thấp nhất và được coi là giá tham khảo cho các thị  trường của các nước thường xuyên nhập khẩu gạo của châu Á và châu Phi. Trên thị  trường xuất khẩu, điểm yếu của gạo Việt Nam tập trung vào: 1)   chất lượng thấp, tỷ lệ gạo thơm, chất lượng cao còn chiếm tỷ lệ nhỏ, gạo thấp   cấp xuất khẩu có xu hướng tăng do tác động của xuất khẩu tiểu ngạch qua   Trung quốc; 2) chất lượng không đồng đều, do sản xuất thâm canh  sử dụng hóa   chất cao và quá nhiều giống, công nghệ  chế  biến, sấy còn yếu và không đồng  bộ. 3) chính sách quản lý xuất khẩu gạo đang hạn chế  các doanh nghiệp nhỏ  xuất khẩu gạo chất lượng cao. 5  Theo thống kê của Tổng cục Hải quan năm 2013 6  Steven Jaffee, Nền kinh tế lúa gạo của Việt Nam, Thương mại và An Ninh Lương thự,. Bài trình bày tại hội nghị  lúa gạo tại Cần Thơ, ngày 13/6/2011 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2