ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
425
lượt xem
136
download

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề cương môn học: lập trình windows', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS

  1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS (WINDOWS PROGRAMMING) Mã môn học: ……… 45 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành ---oOo--- I. Tóm tắt mục tiêu của môn học: - Cung cấp cho sinh viên kiến thức và phương pháp lập trình trên môi trường Windows: cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa (GUI), cơ chế quản lý bộ nhớ, lập trình đồng hành, kỹ thuật in ấn…, từ đó sinh viên có khả năng tự xây dựng 1 ứng dụng hoàn chỉnh ở mức độ vừa phải bằng ngôn ngữ Visual C++, trên nền thư viện MFC. - Tạo cho sinh viên một nền tảng trong việc tiếp thu và khai thác các ngôn ngữ lập trình cấp cao khác trên Windows như: Visual Basic, Delphi, C++ Builder, Access, … - Tạo cho sinh viên một kiến thức cơ bản để có thể tự nghiên cứu các kỹ thuật lập trình sâu hơn trên môi trường Windows. II. Các môn học trước: Tin học đại cương A1, Tin học đại cương A2, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu. III. Đối tượng áp dụng: - Sinh viên hệ Cao đẳng - Sinh viên hệ chính qui chuyên ngành CNTT, giai đoạn 2 - Sinh viên hệ Hoàn chỉnh đại học chuyên ngành CNTT IV. Nội dung môn học: Chương 0: Các khái niệm cơ bản 1. Giới thiệu các thư viện lập trình của HĐH Windows 2. Các thành phần giao diện GUI (Cửa sổ, hộp thoại, các controls,…) 3. Các khái niệm cơ bản (Handle, ID, Instance, Callback) 4. Lập trình sự kiện (Event driven programming), vòng lặp xử lý thông điệp (Message loop) trong các ứng dụng 5. Tài nguyên của ứng dụng (Resources) 6. Một chương trình tổng quát xây dựng trên Windows 32 API 7. Các kiểu dữ liệu cơ bản Chương 1: Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC) 1. Giới thiệu về MFC 2. Chương trình MFC đầu tiên 3. Xử lý Mouse và Keyboard 4. Xử lý menu 5. Toolbar, Statusbar Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT – DHHKTN – TP.HCM (Updated 02/2004) 1/3
  2. 6. Các Control 7. Xây dựng và xử lý hộp thoại (Dialog box) 8. Documents và Views: Scroll view, List view, Tree view 9. SDI – Single Document Interface 10. MDI - Multi Document Interface Chương 2: Thư viện liên kết động (DLL) 1. Giới thiệu 2. Xây dựng 1 DLL 3. Cách thức gọi DLL trong ứng dụng 4. Chặn thông điệp (Hook) - Một ứng dụng minh họa (bộ gõ phím tiếng Việt) Chương 3: Quản lý bộ nhớ 1. Tổng quan 2. Phân trang bộ nhớ (Paging Memory) 3. Không gian địa chỉ ảo (Virtual Address Space) 4. Các hàm xử lý trên bộ nhớ ảo (Virtual Memory Functions) 5. Về các hàm xử lý bộ nhớ chuẩn của C/C++ Chương 4: Thư viện đồ họa GDI (Graphics Device Interface) 1. Giới thiệu 2. Một chương trình minh họa các hàm GDI cơ bản 3. Bitmap 4. In ấn (Printing) Chương 5: Xử lý Clipboard 1. Giới thiệu 2. Các kiểu định dạng dữ liệu (data format) dùng trong Clipboard 3. Các kỹ thuật thao tác trên Clipboard 4. Xây dựng 1 Clipboard Viewer Chương 6: Multi-Media 1. Tổng quan về các hàm thư viện 2. Thư viện MCI (Media Control Interface) 3. Một chương trình minh họa điều khiển CD-audio và play file WAV Chương 7: Multi-thread programming 1. Khái niệm Multi-tasking và Multi-threading 2. Tiến trình (Process), tiểu trình (Thread) 3. Chương trình Multi-thread đơn giản 4. Quản lý các tiểu trình - Tạo lập tiểu trình - Kết thúc tiểu trình - Tạm dừng tiểu trình (Thread suspension) - Tiếp tục tiểu trình (Thread resumption) Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT – DHHKTN – TP.HCM (Updated 02/2004) 2/3
  3. 5. Đồng bộ các tiểu trình (Thread Synchronization) 6. Lưu trữ cục bộ trong tiểu trình (Thread Local Storage – LTS) V. Tài liệu tham khảo: 1. Lê Hữu Đạt - Lập trình Windows – Nhà xuất bản giáo dục, 2000 2. Jeff Prosise - Programming Windows with MFC 2nd Edition, Microsoft Press, 1999 3. Charles Petzold - Programming Windows 5th Edition - Microsoft Press, 1998 4. Matt Pietrek - Windows 95 System Programming SECRETS - IDG Books Worldwide Inc., 1995 5. Thuan Q.Pham and Pankaj K.Garg – Multithreaded Programming with Windows NT – Prentice Hall PTR, 1996 6. Windows 95 Developer’s Guide 7. David J. Kruglinski and Scott Wingo and George Shepherd - Programming Microsoft Visual C++ 5th Edition - Microsoft Press, 1998 8. MSDN 9. www.codeguru.com 10. www.codeproject.com VI. Qui định thực hành: - Ngôn ngữ lập trình: Visual C++, chế độ GUI (Graphics User Interface mode), sử dụng thư viện MFC. - Khuyến khích thiết kế chương trình theo hướng đối tượng - Thời gian tự làm bài thêm: 90 tiết - Người biên soạn: Th.S. NGUYỄN TRI TUẤN - Người duyệt: ………………………………….. Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT – DHHKTN – TP.HCM (Updated 02/2004) 3/3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản