Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 - Hình học (Kèm đáp án)

Chia sẻ: Trần Văn được | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
591
lượt xem
116
download

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 - Hình học (Kèm đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với nội dung gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm trong Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 - Hình học có kèm đáp án giúp bạn nâng cao kỹ năng giải các bài tập. Đồng thời đề thi này cũng giúp cho các thầy cô có thêm tài liệu để tham khảo chuẩn bị ra đề hoặc giúp đỡ học sinh ôn tập hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 - Hình học (Kèm đáp án)

 1. Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II (2011- 2012 ) Trường THCS & THPT Hồng Môn: Tóan 6 Thời gian: 90 phút Vân B. ĐỀ: I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất cho các câu từ câu 1 đến câu 6 Câu1) Khi nào thì xOy  yOz  xOz ? A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và OZ B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy D. Cả A , B , C đều đúng Câu2) Cho AB = 4cm. Đường tròn (A;3cm) cắt đoạn thẳng AB tại K. Khi đó độ dài của đoạn thẳng BK là: A. 1 cm B. 2 cm C. 2,5 cm D. 3,5cm Câu3) Cho hình vẽ (H1) , có bao nhiêu nửa mặt phẳng tạo thành: a (H1) b A. 2 B. 3 C. 4 D. Cả A, B, C đều sai Câu4) Tia Oz là tia phân giác của góc xOy nếu : A. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy B. xOz  zOy xOy C. xOz  zOy  xOy và xOz  zOy D. xOz  2 Câu5) Cho xOy  60 0 và Oz là tia phân giác của xOy . Khi đó góc phụ với xOz sẽ có số đo là: A.600 B.1500 C. 120 0 D. 900 Câu6) Khẳng định nào sau đây là sai ? xOy A. Nếu tia Oz là tia phân giác của xOy thì xOz  zOy  2 B. Nếu hai góc có số đo bằng nhau thì chúng bằng nhau. C. Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau. D. Tam gain ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CA II. Tự luận: (7điểm) Bài 1: (2,5điểm) Vẽ một tam giác ABC biết : BC = 5 cm , AB = 4 cm , AC = 3 cm . Bài 2: (4,5điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho xOt  30 0 , xOy  60 0 . a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao?
 2. b) So sánh tOy và xOt ? c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? Bài làm : C ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM : I. Trắc nghiệm : mỗi câu đúng 0,5 đ Câu 1 1 2 3 4 5 6 Đáp án B A C C A D II. Tự luận Bài Nội dung Điểm + Vẽ hình đúng 0,5đ 1 + Cách vẽ : - Vẽ đoạn thẳng BC =5cm - Vẽ cung tròn (B; 4cm ) - Vẽ cung tròn (C; 3cm ) - Lấy một giao điểm A của hai cung tròn trên . - Vẽ đoạn thẳng AB , AC, ta được tam giác ABC cần vẽ. 2đ y 1,5đ t
 3. 2 Vẽ hình đúng a * Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao? Trên nửa mp bờ chứa tia Ox ta có: xOt  30 0 ; xOy  60 0  xOt  xOy 1đ Nên tia Ot là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy (1) xOt  tOy  xOy b * So sánh tOy và xOt : Từ (1) suy ra : 1,5đ 300  tOy  600  tOy  300 Lại có : xOt = 300 . Vậy xOt  tOy (2) * Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? c Từ (1) và (2) suy ra Ot là tia phân giác của góc xOy 0,5đ
 4. Phòng GD&ĐT Alưới Trường THCS Hồng Quảng KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học 6 Thời gian: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ- chủ đề Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cấp độ Tổng CHƯƠNG BÀI Cấp độ thấp cao Góc. Số đo góc. Vẽ 1b 1a 2 góc cho biết số đo. 2,0 2,0 4,0 40% Tia phân giác của 1c 1d 2 góc. Điều kiện để 2,0 1,0 3,0 xOy  yOz  xOz 30% Đường tròn. Tam 1 1 giác 3,0 3,0 30% Câu 1b 2 2 5 % 2,0 5,0 3,0 10 Điểm 20% 50% 30% 100%
 5. ĐỀ KIỂM TRA Câu 1. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho xOt  350 , xOy  700 . a. Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? b. So sánh góc tOy và góc xOt. c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? d. Tính số đo góc yOt? Câu 2. Vẽ đoạn thẳng MN dài 3cm. Vẽ một điểm K sao cho KM = 2cm và KN = 4cm. Vẽ tam giác KMN.
 6. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm y t O 1 x a. Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy 1 1 Vì Ot và Oy nằm cùng phía với Ox và xOt  xOy b. tOy  xOt 1 Vì tOy = xOy  xOt = 700 – 350 = 350 = xOt 1 c. Tia Ot là tia phân giác của góc xOy 1 Vì tOy  xOt (ở câu b) 1 d. yOt  tOy  350 ( ở câu b) 1 2 K 1,5 M N Hs nêu được cách vẽ đúng 1,5
 7. PHÒNG GD&ĐT ALƯỚI KIỂM TRA 1TIẾT-NĂM HỌC 2011-2012 TRƯỜNG THCS HƯƠNG LÂM Môn:HÌNH HỌC - LỚP 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài:45 phút Đề kiểm tra 1 tiết gồm 01trang (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (2,0đ) a)Tia phân giác của một góc là gì? b) Khi nào thì xOy  yOz  xOz ? Câu 2. (1,5đ ): Cho biết A và B là hai góc bù nhau.Biết góc A có số đo bằng 350.Tính số đo góc B? Câu 3. (1.5đ): Vẽ tam giác MNP và cho biết các yếu tố của tam giác đó Câu 4. (1,0đ): Cho góc xoy=600.Vẽ tia Oz là tia phân giác của góc xOy? Câu 5. (4,0đ): Cho góc bẹt xOy.Vẽ tia Oz sao cho góc xOz =700. 1/.Tính góc zOy ? 2/.Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Oz vẽ tia Ot sao cho góc xOt bằng 1400.Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt ? 3/.Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz.Tính góc yOm ? -------------------------------------Hết----------------------------------
 8. PHÒNG GD&ĐT ALƯỚI KIỂM TRA 1TIẾT-NĂM HỌC 2011-2012 TRƯỜNG THCS HƯƠNG LÂM Môn:HÌNH HỌC - LỚP 6 Thời gian làm bài:45 phút HƯỚNG DẪN CHẤM (Đáp án này gồm 01trang) CÂU Ý Nội dung Điểm Câu1 1 Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và 1,0 2,0 tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau điểm 2 Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz 1,0 xOy  yOz  xOz 1 Tacó : A  B  1800 1,0 Câu 2 0,25 1,5  B  1800  A điểm  B  1800  350  1450 0,25 Câu 3 1 -Vẽ được tam giác MNP bất kỳ 0,5 1,0 điểm 2 Nêu đúng ba cạnh ,ba góc,ba đỉnh của tam giác 1,0 Câu 4 1 Vẽ đúng góc xOy=600 0,5 1.0 2 Vẽ đúng tia Oz nằm giữa và cách đều hai cạnh O x và Oy 0,5 điểm 1 Hình vẽ: 1,0 1/.Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên ta có : 1,0 xOy  xOz  zOy  zOy  xOy  xOz  zOy  1800  700  1100 Câu 5 2 2/. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Ot nên ta có 0,5 4.0 điểm xOt  xOz  zOt 0,25  zOt  xOt  xOz  zOt  1400  700  700 Vậy Oz là tia phân giác của xOt 0,25 3 3/. Ta có 0.5
 9. yOt  xOy  xOt  1800  1400  400 0.5    yOm  zOm  zOt  tOy  1800   700  400   700
 10. SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT( SỐ 3) TRƯỜNG THCS LỘC AN MÔN: HÌNH HỌC 6 Thời gian: 45 phút MỨC ĐỘ NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG TL TN TL TN TL TN SỐ Góc 1 1 2 CHƯƠNG II Góc -Tam giác 1 2 3 1 2 2 5 Tổng số 3 5 2 10 Chú thích: a) Đề được thiết kế với tỷ lệ: 30% nhận biết 50% thông hiểu 20% vận dụng b)Cấu trúc bài: 3 câu:
 11. SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THCS LỘC AN MÔN: HÌNH HỌC 6 Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI: Câu 1(2đ): a.Góc là gì ? b. Nêu hình ảnh thực tế của góc cuông và góc bẹt. Câu 2(3đ): Vẽ tam giác ABC biết: AB=4cm; AC = 2cm; BC= 5cm ˆ Đo góc BAC của ∆ABC và cho biết số đo của góc đó. Câu 3: (5đ) Vẽ góc xOy có số đo là 600 ˆ Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Oz và Oy sao cho xOz  30 0 ˆ a. Tính số đo góc zOy ˆ b. Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao?
 12. SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT . NĂM HỌC 2011-2012 TRƯỜNG THCS LỘC AN MÔN: HÌNH HỌC. LỚP 6 Thời gian: 45 phút Đáp án: Câu Nội dung Điểm Câu 1: a. Nêu đúng góc là gì 1đ Hình tạo bởi 2 tia chung gốc 1đ b. Nêu đúng 2 hình ảnh 0,5đ 1 hình ảnh 0,5đ Câu 2: Vẽ được đúng ∆ABC đúng 2đ số đo Đo được góc 1đ Câu 3: ˆ Vẽ đúng góc xOy  60 0 Vẽ đúng tia Oz 1đ 1đ Tính được: Oz nằm giữa 1đ ˆ ˆ ˆ xOz  zOy  xOy 1đ ˆ Tính đúng zOy  30 0 Tia Oz là phân giác 0,5đ Vì .... 0,5đ
 13. ĐỀ KIỂM TRA: PHÒNG GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2011-2012 TRƯỜNG THCS TỐ HỮU MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 6/4 THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút Phần 1:Trắc nghiệm khách quan Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B ? A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số đường thẳng Câu 2: Điểm A thuộc đường thẳng d được kí hiệu là: A. A  d B. A  d C. A  d D. d  A Câu 3: Khi nào thì AM + MB = AB ? A. Điểm A nằm giữa hai điểm M và B B. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B C. Điểm B nằm giữa hai điểm M và A D. AM = BM. Câu 4: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = a, ON = b và 0 < a < b thì ? A. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N B. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N C. Điểm M và N nằm khác phía đối với điểm O. D. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M Phần 2:Tự luận Câu 5: (3đ) Cho tia Ox. Trên tia Ox lấy điểm A và điểm B sao cho OA = 2cm, OB = 5cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao? b) Tính độ dài đoạn thẳng AB. Câu6: (5đ)
 14. a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm và một điểm C thuộc đoạn thẳng AB. Biết AC = 5cm. b) Chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng AB. c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, CB.Tính độ dài đoạn thẳng MN. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: PHÒNG GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2011-2012 TRƯỜNG THCS TỐ HỮU MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 6/4 Phần I . Trắc nghiệm khách quan Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5đ 1 2 3 4 A B B B Phần II. Tự luận Nội dung Điểm Câu 1: (3đ) O A B x 0,5 a)Vẽ đúng hình b) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B 0,5 Vì A, B  tia Ox, OA < OB 0,5 c) Vì A nằm giữa O và B nên ta có 0,5 OA + AB = OB 0,5 2 + AB = 5 0,5 AB = 5 – 2 = 3(cm) 0,5 đ A M C N B Câu 2: (5 ) 0,5 aVẽ đúng hình 0,5 0,5 b) Vì C nằm giữa A và B nên ta có
 15. AC + CB = AB 5 + CB = 10 1,0 CB = 10 – 5 = 5(cm) 1,0 Vậy C là trung điểm của AB 1,0 c) M là trung điểm của AC nên ta có MC = AC:2 = 5:2 = 2,5(cm) N là trung điểm của CB nên ta có NC = CB:2 = 5:2 = 2,5(cm) C nằm giữa M và N nên ta có MN = MC + CN = 2,5 + 2,5 = 5(cm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản