intTypePromotion=1

Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy pha sơn tự động

Chia sẻ: Mạc Văn Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
22
lượt xem
6
download

Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy pha sơn tự động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đồ án đã nghiên cứu tổng quan về công nghệ pha sơn, giới thiệu một số loại máy pha sơn hiện đại trên thế giới. Đã đưa ra được cơ sở và tính toán, thiết kế, phân tích bền và biến dạng của máy với sự trợ giúp của phần mềm, xây dựng được tiến trình công nghệ lắp ráp, lập chương trình gia công trên phần mềm và truyền chương trình gia công vào máy và tiến hành gia công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy pha sơn tự động

BỘ CÔNG THƯƠNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI :<br /> NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Vương Quốc Đức<br /> <br /> Lớp<br /> <br /> : CNKTCK3-DK04<br /> <br /> Khoá<br /> <br /> : 2013-2017<br /> <br /> Ngành<br /> <br /> : Công nghệ kỹ thuật cơ khí<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> <br /> : Mạc Văn Giang<br /> <br /> Hải Dương, tháng 8/2017<br /> <br /> BỘ CÔNG THƯƠNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI :<br /> NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY PHA SƠN TỰ ĐỘNG<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Vương Quốc Đức<br /> <br /> Lớp<br /> <br /> : CNKTCK3-DK04<br /> <br /> Khoá<br /> <br /> : 2013-2017<br /> <br /> Ngành<br /> <br /> : Công nghệ kỹ thuật cơ khí<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> <br /> : Mạc Văn Giang<br /> <br /> Hải Dương, tháng 8/2017<br /> <br /> BỘ CÔNG THƯƠNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ<br /> <br /> CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập - Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Tên đề tài:<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Chuyên ngành<br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> Đơn vị công tác:<br /> <br /> : Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy pha sơn tự động<br /> : Vương Quốc Đức<br /> Lớp<br /> : CNKTCK3-DK04<br /> : Công nghệ chế tạo máy Khoa<br /> : Khoa cơ khí<br /> : Mạc Văn Giang<br /> Học hàm, học vị: Thạc sĩ<br /> : Khoa cơ khí<br /> <br /> NỘI DUNG NHẬN XÉT<br /> 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài:<br /> Hiện nay trong ngành xây dựng và nội thất đang phát triển mạnh, đòi hỏi năng suất,<br /> chất lượng sản phẩm ngày càng cao, trong đó vai trò của các thiết bị máy móc đã<br /> không ngừng làm tăng hiệu quả của sản xuất.<br /> Thực trạng hiện nay tại Việt Nam quá trình pha sơn chủ yếu dưới dạng thủ công dẫn<br /> tới chất lượng sơn pha còn hạn chế, mặt khác gây mất vệ sinh cho người lao động. Đề<br /> tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy pha sơn tự động đã góp phần giải quyết<br /> vấn đề trên, đồng thời tổng hợp kiến thức cho sinh viên trong quá trình học tập tại<br /> trường trước khi các em tốt nghiệp ra trường, trong quá trình thực hiện đề tài sinh viên<br /> đã ứng dụng các công cụ tính toán, thiết kế hiện đại vào việc thiết kế mô hình máy, lập<br /> trình gia công chi tiết máy trên trung tâm gia công đứng VMC 0641 tại trường Đại học<br /> Sao Đỏ. Chế tạo được 01 mô hình máy pha sơn tự động đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật:<br /> tính thẩm mỹ, bền, làm việc ổn định và đảm bảo năng suất.<br /> 2. Bố cục và hình thức trình bày:<br /> Đồ án được trình bày đúng theo quy định hiện hành, gồm ..... trang A4 đánh máy,<br /> các hình vẽ, bản vẽ, bảng biểu rõ ràng, trình bày đúng quy định và có đầy đủ chú thích,<br /> cấu trúc đầy đủ các phần theo mẫu quy định<br /> 3. Kết quả đạt được:<br /> Nội dung đồ án đã nghiên cứu tổng quan về công nghệ pha sơn, giới thiệu một số<br /> loại máy pha sơn hiện đại trên thế giới. Đã đưa ra được cơ sở và tính toán, thiết kế,<br /> phân tích bền và biến dạng của máy với sự trợ giúp của phần mềm, xây dựng được tiến<br /> trình công nghệ lắp ráp, lập chương trình gia công trên phần mềm và truyền chương<br /> trình gia công vào máy và tiến hành gia công.<br /> <br /> 4. Tinh thần, thái độ của sinh viên trong quá trình làm đồ án, khóa luận:<br /> Trong quá trình thực hiện đồ án tác giả đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu, đã ứng dụng<br /> được các công cụ hỗ trợ và thiết bị hiện đại( phần mềm Autodesk Inventor 2018 bản<br /> quyền, MasterCam 2018, SSCNC 6.45, trung tâm gia công đứng VMC0641, máy hàn<br /> Tig) để chế tạo hoàn thiện mô hình máy pha sơn tự động<br /> 5. Kết luận: Tuy còn một số tồn tại nêu trên song không làm mất đi tính khoa học và<br /> thực tiễn của đề tài, kết quả đề tài đã đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra góp phần thực hiện<br /> tốt mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Sao Đỏ. Đề tài đủ điều kiện bảo vệ trước hội<br /> đồng.<br /> 6. Điểm đánh giá:..............................................................................................................<br /> Hải Dương, ngày 18 tháng 8 năm 2017<br /> Người hướng dẫn<br /> (Ký, ghi rõ họ và tên)<br /> <br /> Mạc Văn Giang<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan các kết quả nghiên cứu đưa ra trong đồ án tốt nghiệp này là các<br /> kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu của riêng tôi với sự hướng dẫn của Th.s<br /> Mạc Văn Giang, không sao chép bất kỳ kết quả nghiên cứu nào của các tác giả khác.<br /> Nội dung nghiên cứu có tham khảo và sử dụng một số thông tin, tài liệu từ các<br /> nguồn tài liệu đã được liệt kê trong danh mục các tài liệu tham khảo.<br /> Nếu sai tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định.<br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> (Ký tên và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> Vương Quốc Đức<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản