intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi & đáp án lý thuyết Điện dân dụng năm 2012 (Mã đề LT35)

Chia sẻ: Khoi Khoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

110
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi & đáp án lý thuyết Điện dân dụng năm 2012 (Mã đề LT35) gồm 4 câu hỏi giúp bạn hệ thống lại các kiến thức về động cơ điện, dòng điện xoay chiều,... Chúc các bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi & đáp án lý thuyết Điện dân dụng năm 2012 (Mã đề LT35)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: ĐDD - LT35 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (3 điểm) Các động cơ Đ 1; Đ2, Đ 3 với các số liệu cho bảng dưới; được cung cấp điện từ tủ phân phối điện có điện áp 380V (hình vẽ) . Xác định dòng điện danh định của dây chảy cho các cầu chì. Cho biết bảng tra cầu chì như sau: cầu chì loại IIP-2 có dòng điện danh định của dây chảy 20(A), 25(A), 35(A), 45(A), 60(A), 80(A), 100(A), 125(A) Động cơ Máy mài (Đ1) Cầu trục (Đ2) Máy phay (Đ3)<br /> 1 CC4 2<br /> <br /> Pđm (KW) 10 8 9<br /> CC1 CC2 CC3<br /> <br /> cos 0.8 0.8 0.8<br /> Đ1 Đ2<br /> <br /> Kmm 5 7 5<br /> <br /> Hiệu suất () 0.9 0.9 0.9<br /> <br /> Hệ số mở máy() 2.5 1.6 2.5<br /> <br /> Đ3<br /> <br /> Câu 2: (3 điểm) Tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây stato máy điện xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc theo kiểu đồng tâm một lớp bước đủ đặt tập trung với số liệu sau: Z = 24; 2p = 4; m = 3; a = 1. Câu 3: (1 điểm) Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp điện áp định mức U đm = 110V; dòng điện định mức Iđm = 20A; điện trở phần ứng và dây kích từ nối tiếp Rư + Rnt = 0,5. Tính: - Dòng điện mở máy trực tiếp. Câu 4: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn) ...……, ngày …. tháng …. năm …...... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN<br /> 1/2<br /> <br /> TIỂU BAN RA ĐỀ THI<br /> <br /> 2/2<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA ĐDD – LT35 Câu Nội dung I. Phần bắt buộc 1 Các động cơ Đ ; Đ , Đ với các số liệu cho bảng dưới; được cung 1 2 3 cấp điện từ tủ phân phối điện có điện áp 380V (hình vẽ) . Xác định dòng điện danh định của dây chảy cho các cầu chì. Cho biết bảng tra cầu chì như sau: cầu chì loại IIP-2 có dòng điện danh định của dây chảy 20(A), 25(A), 35(A), 45(A), 60(A), 80(A), 100(A), 125(A) Động cơ Máy mài (Đ1) Cầu trục (Đ2) Máy phay (Đ3)<br /> 1 CC4 2<br /> <br /> Điểm 7 3<br /> <br /> Pđm (KW) 10 8 9<br /> CC1 CC2 CC3<br /> <br /> cos 0.8 0.8 0.8<br /> Đ1 Đ2<br /> <br /> Kmm 5 7 5<br /> <br /> Hiệu suất () 0.9 0.9 0.9<br /> <br /> Hệ số mở máy() 2.5 1.6 2.5<br /> <br /> Đ3<br /> <br /> *Lựa chọn dây chảy cầu chì 1: + Dòng điện làm việc động cơ Đ1 : Iđc1 =<br /> Pdm1 . 3Udm. cos  .<br /> <br /> 0,25<br />  21,125 (A)<br /> <br /> =<br /> <br /> 10 . 3.0.38.0,8.0,9<br /> <br /> + Trong chế độ làm việc bình thường : Idccc  Iđc1= 21,125 (A) * + Trong chế độ mở máy: Idccc <br /> Im m 5.21,125 105,6  =  42,24( A) **  2,5 2,5<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> + Từ * và ** chọn cầu chì 1 có dòng điện danh định dây chảy 45 (A) *Lựa chọn dây chảy cầu chì 2: + Dòng điện làm việc động cơ Đ2 : Iđc2 =<br /> Pdm2 . 3Udm. cos  .<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> =<br /> <br /> 8 . 3.0.38.0,8.0,9<br /> <br />  16,9 (A)<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 1/4<br /> <br /> + Trong chế độ làm việc bình thường : Idccc  Iđc2= 16,9 (A) * + Trong chế độ mở máy<br /> Im m 7.16,9 118,3 Idccc   =  73,9( A) **  1,6 1,6<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> + Từ * và ** chọn cầu chì 2 có dòng điện danh định dây chảy 80 (A) *Lựa chọn dây chảy cầu chì 3: + Dòng điện làm việc động cơ Đ3: Iđc3 =<br /> Pdm3 . 3Udm. cos  .<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> =<br /> <br /> 9 . 3.0.38.0,8.0,9<br /> <br />  19,148( A)<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> + Trong chế độ làm việc bình thường : Idccc  Iđc3= 19,148(A) * + Trong chế độ mở máy : Idccc <br /> Im m 5.19,148 95,74   38,29( A) ** =  2,5 2,5<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> + Từ * và ** chọn cầu chì 2 có dòng điện danh định dây chảy 45 (A) *Lựa chọn dây chảy cầu chì 4: + Trong chế độ làm việc bình thường : Idccc  (Iđc1+Iđc2+ Iđc3)= 57,173(A) * + Trong chế độ mở máy: Idccc <br /> Im mdc 2  ( I dc1  I dc3 ) =  7.16,9  (21,125  19,148)  99,108( A) ** 1,6<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> + Từ * và ** chọn cầu chì 4 có dòng điện danh định dây chảy 100 (A) + Nhưng theo điều kiện chọn lọc chọn cầu chì có Idc = 125(A) 2 Tính toán và vẽ sơ đồ trải bộ dây stato máy điện xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc theo kiểu đồng tâm một lớp bước đủ đặt tập trung với số liệu sau: Z = 24; 2p = 4; m = 3; a = 1. Tính toán đúng các thông số kỹ thuật - Tính số bối trong một tổ bối: Z 24 q= = = 2 (rãnh) 2pm 12 - Tính bước cực : Z 24 τ= = = 6 (K/rãnh) 2p 4 - Tính độ lệch pha giữa hai rãnh liên tiếp: 360p 360 x 2 α= = = 30 (độ điện) 0,25<br /> <br /> 3<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 2/4<br /> <br /> Z 24 - Tính khoảng cách giữa các pha: 120 120 λ= = = 4 (K/rãnh) α 30 y1 = 2*2 + 1 = 5 (khoảng rãnh) y2 = 2*2 + 3 = 7 (khoảng rãnh) Vẽ và đấu nối đúng sơ đồ<br />   <br /> <br /> <br /> 0,25<br /> <br /> 2<br /> <br /> A<br /> 3<br /> <br /> Z<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> X<br /> <br /> Y<br /> 1<br /> <br /> Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp điện áp định mức Uđm = 110V; dòng điện định mức Iđm = 20A; điện trở phần ứng và dây kích từ nối tiếp Rư + Rnt = 0,5. Tính: Dòng điện mở máy trực tiếp.<br /> <br /> - Dòng điện mở máy trực tiếp Imm: Imm =<br /> <br /> 1<br /> <br /> U đm Ru  Rnt<br /> 110  220 A 0,5<br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> II. Phần tự chọn, do các trường biên soạn ………, ngày ………. tháng ……. năm …….<br /> <br /> 3/4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2