intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Thái Nguyên - Mã đề 136

Chia sẻ: Thuy So | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

36
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luyện tập với Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Thái Nguyên - Mã đề 136 giúp các bạn hệ thống kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề giúp bạn tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Thái Nguyên - Mã đề 136

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN<br /> TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH<br /> <br /> ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019<br /> MÔN HÓA HỌC - LỚP 12<br /> Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> Mã đề thi 136<br /> Họ, tên thí sinh:.................................................................SBD:.......................<br /> (Thí sinh không sử dụng bảng hệ thống tuần toàn; cho biết: C=12; H=1; Cl=35,5; N=14; Fe=56;<br /> Cu=64; Mg=24; Zn=65; O=16; Ag=108; Pb=207; K=39; F=19; Si=28; Na=23; Al=27; Be=9;<br /> Ba=137; P=31; Li=7; Ca=40;S=32)<br /> I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm): gồm có 21 câu<br /> Câu 1: Tơ visco không thuộc loại<br /> A. tơ hóa học.<br /> B. tơ tổng hợp.<br /> <br /> C. tơ bán tổng hợp.<br /> <br /> D. tơ nhân tạo.<br /> <br /> Câu 2: Tính bazơ của các chất tăng theo thứ tự nào sau đây?<br /> A. NH3; C6H5NH2; (CH3)2NH2; CH3NH2.<br /> B. NH3; CH3NH2; (CH3)2NH; C6H5NH2.<br /> C. C6H5NH2 ; NH3; CH3NH2; (CH3)2NH.<br /> D. (CH3)2N; CH3NH2; NH3; C6H5NH2.<br /> Câu 3: Cho các cặp oxi hoá- khử : Al3+/Al, Fe2+/ Fe, Cu2+/ Cu, Fe3+/ Fe2+, Ag +/Ag. Kim loại Cu khử<br /> được các ion trong các cặp oxi hoá trên là<br /> A. Fe3+, Ag+.<br /> B. Fe3+, Fe2+.<br /> C. Al3+, Fe2+.<br /> D. Fe2+, Ag+.<br /> Câu 4: Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản<br /> ứng thì khối lượng chất rắn khan thu được là bao nhiêu?<br /> A. 10,5 gam.<br /> B. 12,3 gam<br /> C. 8,2 gam<br /> D. 10,2 gam<br /> Câu 5: Trường hợp không xảy ra phản ứng là :<br /> A. Fe + (dd) CuSO4<br /> B. Cu + (dd) HCl<br /> C. Cu + (dd) HNO3<br /> D. Cu + (dd) Fe2(SO4)3<br /> Câu 6: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch<br /> A. HCl.<br /> B. H2SO4 loãng.<br /> C. HNO3 loãng.<br /> D. KOH.<br /> Câu 7: Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu được<br /> 3,733 lit H2(đktc). Thành phần % của Mg trong hỗn hợp là:<br /> A. 40%.<br /> B. 35%.<br /> C. 20%.<br /> D. 50%.<br /> Câu 8: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là<br /> A. 24.000<br /> B. 25.000<br /> C. 15.000<br /> D. 12.000<br /> Câu 9: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời<br /> giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng<br /> A. trao đổi.<br /> B. nhiệt phân.<br /> C. trùng ngưng.<br /> D. trùng hợp.<br /> Câu 10: Cho các phát biểu sau:<br /> (1) Glucozơ cho phản ứng thủy phân<br /> (2) Glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ<br /> (3) Glucozơ là monosaccarit, phân tử có 6 nhóm – OH<br /> (4) Glucozơ có tính chất của ancol đa chức giống glixerol<br /> (5) Glucozơ làm mất màu dd nước brom<br /> (6) Glucozơ tồn tại chủ yếu dạng mạch hở<br /> Số phát biểu đúng là<br /> A. 5<br /> B. 3<br /> <br /> C. 4<br /> <br /> D. 6<br /> <br /> Câu 11: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?<br /> Trang 1/1 - Mã đề thi 136<br /> <br /> A. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.<br /> C. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.<br /> <br /> B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.<br /> D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH<br /> <br /> Câu 12: Trung hòa 3,1g amin no đơn chức tác dụng vừa đủ 100ml dd HCl 1M. Công thức của amin là:<br /> A. C4H9NH2<br /> B. C3H7NH2<br /> C. C2H5NH2<br /> D. CH3NH2<br /> Câu 13: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là<br /> A. HCOONa và C2H5OH.<br /> B. CH3COONa và CH3OH.<br /> C. C2H5COONa và CH3OH.<br /> D. CH3COONa và C2H5OH.<br /> Câu 14: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dd glucozơ phản<br /> ứng với<br /> A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.<br /> B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.<br /> C. kim loại Na.<br /> D. AgNO3 trong dd NH3, đun nóng.<br /> Câu 15: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện,<br /> ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?<br /> A. Propilen.<br /> B. Vinyl axetat.<br /> C. Acrilonitrin<br /> D. Vinyl clorua.<br /> Câu 16: Cho các chất hửu cơ sau : glucozơ, saccarozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ số chất không<br /> tham gia phản ứng tráng bạc là:<br /> A. 3<br /> B. 1<br /> C. 2<br /> D. 4<br /> Câu 17: Nói chung, kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt. Vậy tính dẫn điện, dẫn nhiệt của các<br /> kim loại sau đây tăng dần theo thứ tự:<br /> A. Al
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2