intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018-2019 lần 2 - THPT Quang Hà - Mã đề 126

Chia sẻ: Nhã Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

21
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh đánh giá lại kiến thức đã học cũng như kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018-2019 lần 2 - THPT Quang Hà - Mã đề 126.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2018-2019 lần 2 - THPT Quang Hà - Mã đề 126

TRƯỜNG THPT QUANG HÀ<br /> <br /> ĐỀ THI KHẢO SÁT TN THPT QUỐC GIA LẦN 2<br /> MÔN LỊCH SỬ<br /> <br /> Thời gian làm bài: 50 phút<br /> (40 câu trắc nghiệm)<br /> <br /> Mã đề thi 126<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:..........................................................................<br /> Số báo danh:...............................................................................<br /> Câu 1: Tính chất điển hình của cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là<br /> A. dân chủ tư sản kiểu mới.<br /> B. dân chủ tư sản kiểu cũ<br /> C. dân tộc, dân chủ nhân dân.<br /> D. giải phóng dân tộc.<br /> Câu 2: Theo qui định của Hiến pháp năm 1889, Nhật Bản thiết lập<br /> A. chế độ quân chủ lập hiến<br /> B. chế độ cộng hòa<br /> C. chế độ quân chủ chuyên chế<br /> D. chế độ dân chủ tư sản<br /> Câu 3: Chiến dịch Tây Nguyên (1975) kết thúc thắng lợi đã chuy ển cu ộc kháng chi ến<br /> <br /> chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới vì:<br /> A. từ sau chiến dịch quân dân miền Nam đồng loạt tiến công và nội dậy ở các tỉnh đồng<br /> bằng và đô thị giành thắng lợi.<br /> B. đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Chính trị mở chiến dịch Huế - Đã Nẵng.<br /> C. từ đây quân dân ta chuyển từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên thành tổng tiến công<br /> chiến lược trên toàn miền Nam.<br /> D. làm thất bại hoàn toàn âm mưu của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.<br /> Câu 4: Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại Miền Bắc<br /> lần thứ nhất của Mĩ?<br /> A. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc.<br /> B. Cứu nguy cho chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở Miền Nam.<br /> C. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất<br /> nước.<br /> D. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào Miền Bắc và từ miền Bắc vào Miền Nam.<br /> Câu 5: Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) chứng tỏ điều gì?<br /> A. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng theo lập trường phong kiến.<br /> B. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.<br /> C. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng vô sản.<br /> D. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.<br /> Câu 6: Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được coi là tổ chức ti ền thân c ủa Đ ảng<br /> Cộng sản Việt Nam vì<br /> A. hội đã chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản<br /> Việt Nam.<br /> B. hội đã chuẩn bị về nhân lực, vật lực tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.<br /> C. hội đã trang bị lý luận, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống đế quốc, phong<br /> kiến.<br /> D. hội đã chuẩn bị về lực lượng chính trị, vũ trang cho cách mạng Việt Nam.<br /> Câu 7: Nội dung nào không phải là kết quả của chiến dịch Biên Giới - thu đông 1950?<br /> A. Đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch.<br /> B. Ta đã giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.<br /> C. Nối liền căn cứ địa việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV.<br /> D. Khai thông biện giới Việt Trung với chiều dài 750km.<br /> Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?<br /> Trang 1/5 - Mã đề thi 126<br /> <br /> A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.<br /> B. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.<br /> C. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực .<br /> D. Sự sáp nhập và hợp nhất của các tập đoàn tư bản tài chính.<br /> Câu 9: Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước Đồng minh tại<br /> <br /> Hội nghị Ianta là<br /> A. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.<br /> B. giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại.<br /> C. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.<br /> D. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.<br /> Câu 10: Từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã vươn lên trở thành<br /> A. nền kinh tế đứng đầu châu Á và chủ nợ lớn thứ 2 thế giới (sau Mĩ)<br /> B. siêu cường tài chính số 1 thế giới, là chủ nợ lớn nhất thế giới.<br /> C. nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tư bản<br /> D. chủ nợ lớn nhất thế giới<br /> Câu 11: Sự kiện đánh dấu sự tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ Liên Xô và khởi đầu chiến tranh lạnh là<br /> A. Sự ra đời của khối NATO và Hiệp ước Vacsava.<br /> B. Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ.<br /> C. Sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á giữa Mĩ và Liên Xô tại Hội nghị<br /> Ianta.<br /> D. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.<br /> Câu 12: Chiến thắng nào của ta sau Hiệp định Pari 1973 cho thấy khả năng can thiệp tr ở<br /> lại bằng quân sự của Mĩ là rất hạn chế?<br /> A. Đường 14 - Phước Long.<br /> B. Tây Nguyên.<br /> C. Buôn Ma Thuật.<br /> D. Huế - Đà Nẵng.<br /> Câu 13: Đến cuối tháng 6 - 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất c ủa<br /> địch là<br /> A. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn.<br /> B. Đà Nẵng, Sài Gòn, Đông Nam Bộ.<br /> C. Quảng Trị, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. D. Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.<br /> Câu 14: Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ ngoại<br /> giao với<br /> A. Liên Xô, Mông Cổ, Lào, Inđônêxia, Việt Nam.<br /> B. Liên Xô, Inđônêxia, Việt Nam, Cuba.<br /> C. Liên Xô, Mông Cổ, Inđônêxia.<br /> D. Mĩ, Liên Xô, Mông Cổ.<br /> Câu 15: Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng tháng Tám<br /> trong giai đoạn 1945 - 1946 là gì ?<br /> A. Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.<br /> B. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới.<br /> C. Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói.<br /> D. Thành lập chính phủ chính thức của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và giải quyết vấn<br /> đề tài chính trống rỗng.<br /> Câu 16: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là thắng lợi quân sự lớn nhất c ủa ta trong<br /> cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) vì<br /> A. đã làm thất bại âm mưu của Mĩ muốn quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương.<br /> B. tác động trực tiếp, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.<br /> C. góp phần làm sụp đổ Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.<br /> D. đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp có Mĩ giúp sức.<br /> <br /> Trang 2/5 - Mã đề thi 126<br /> <br /> Câu 17: Chiến tranh lạnh bao trùm toàn bộ thế giới được đánh dấu bằng những s ự ki ện<br /> <br /> nào?<br /> <br /> A. “Kế hoạch Mácsan” và sự ra đời của khối quân sự NATO<br /> B. Mĩ thông qua “Kế hoạch Mácsan” và sự thành lập NATO<br /> C. Sự ra đời khối quân sự NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava<br /> D. Sự ra đời của khối SEV và Tổ chức Hiệp ước Vácsava<br /> Câu 18: Mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là<br /> <br /> gì?<br /> <br /> A. Chống chủ nghĩa thực dân cũ.<br /> B. Chống chế độ diệt chủng.<br /> C. Chống chế độ phân biệt chủng tộc.<br /> D. Chống chế độ độc tài thân Mĩ.<br /> Câu 19: Liên minh Châu Âu (EU) ra đời nhằm<br /> A. liên minh giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, phát triển quân sự.<br /> B. mở rộng quan hệ không chỉ với các nước tư bản Tây Âu mà còn với các nước đang phát<br /> <br /> triển ở khu vực châu Á, châu Phi…<br /> C. hợp tác liên minh giữa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại<br /> và an ninh chung.<br /> D. nhất thể hóa các thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, văn hóa.<br /> Câu 20: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quy ết đ ịnh s ự<br /> bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931?<br /> A. Địa chủ phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân.<br /> B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lành đạo công nhân và nông dân đứng lên<br /> chống đế quốc và phong kiến.<br /> C. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.<br /> D. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933.<br /> Câu 21: Sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy<br /> vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam là<br /> A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.<br /> B. Đại thắng mùa xuân năm 1975.<br /> C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.<br /> D. Cách mạng tháng Tám năm 1945.<br /> Câu 22: Để khôi phục kinh tế, tháng 3 - 1921, Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định th ực<br /> hiện<br /> A. chính sách mới<br /> B. chính sách kinh tế mới<br /> C. kế hoạch 5 năm lần thứ nhất<br /> D. kế hoạch 5 năm lần thứ hai<br /> Câu 23: Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội Đ ại bi ểu Toàn qu ốc l ần<br /> thứ VI (1986) là:<br /> A. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.<br /> B. Đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.<br /> C. Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện<br /> hiệu quả hơn.<br /> D. Bỏ qua giai đoạn phát triển Tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên xây dựng Chủ nghĩa xã<br /> hội.<br /> Câu 24: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt nguồn từ ngành kinh tế nào?<br /> A. Công nghiệp<br /> B. Nông nghiệp<br /> C. Tài chính ngân hàng<br /> D. Thương mại<br /> Câu 25: Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Pari năm 1973 là:<br /> A. đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn<br /> toàn miền Nam.<br /> B. đẩy mạnh khôi phục kinh tế, làm nhiệm vụ hậu phương đối với Lào và Campuchia.<br /> <br /> Trang 3/5 - Mã đề thi 126<br /> <br /> C. cùng miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.<br /> D. tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.<br /> Câu 26: Tháng 11 năm 2007 các thành viên ASEAN kí bản Hiến chương ASEAN nh ằm<br /> <br /> xây dựng ASEAN thành<br /> A. một động đồng vững mạnh.<br /> B. một khu vực kinh tế thương mại.<br /> C. một khu vực quân sự.<br /> D. một khu vực hòa bình, ổn định phát triển.<br /> Câu 27: Địa điểm trở thành nơi tập trung binh lực lớn thứ năm c ủa thực dân Pháp t ại<br /> Đông Dương là<br /> A. Xênô.<br /> B. Plâyku.<br /> C. Điện Biên Phủ.<br /> D. Luông Phabang và Mường Sài.<br /> Câu 28: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào tháng 9 - 1939, với sự kiện khởi đầu là<br /> A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan<br /> B. Đức tấn công Anh, Pháp<br /> C. Đức tấn công Liên Xô<br /> D. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức<br /> Câu 29: Thắng lợi của cách mạng Tân Hợi (1911) đã ảnh hưởng đến tư tưởng cứu nước<br /> của<br /> A. Phan Bội Châu<br /> B. Lương Văn Can<br /> C. Phan Châu Trinh D. Nguyễn Ái Quốc<br /> Câu 30: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “ Đồng Khởi “ là gì?<br /> A. Làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biẹt của Mỹ.<br /> B. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực<br /> lượng sang thế tiến công.<br /> C. Sự ra đời của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam (20 - 12 - 1960 ).<br /> D. Giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay<br /> tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm..<br /> Câu 31: Đảng Quốc đại là chính đảng của<br /> A. giai cấp công nhân Ấn Độ<br /> B. giai cấp tiểu tư sản Ấn Độ<br /> C. giai cấp tư sản Ấn Độ<br /> D. giai cấp nông dân Ấn Độ<br /> Câu 32: Qua các đợt cải cách ruộng đất (1954 - 1956) mi ền Bắc đã th ực hi ện tri ệt để<br /> khẩu hiệu nào?<br /> A. “Người cày có ruộng”<br /> B. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày<br /> C. “Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”<br /> D. “Tấc đất tấc vàng”<br /> Câu 33: Đảng và Chính phủ Việt Nam từ năm 1953 có chủ trương gì để bồi dưỡng sức<br /> dân trước hết là nông dân?<br /> A. Giảm tô thuế.<br /> B. Khuyến khích khai hoang, áp dụng kĩ thuật mới.<br /> C. Vận động lao động sản xuất.<br /> D. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.<br /> Câu 34: Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống duy nhất<br /> trên thế giới?<br /> A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918)<br /> B. Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 - 1937)<br /> C. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi (1917)<br /> D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời (1922)<br /> Câu 35: Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng chín muồi để Đảng cộng sản Đông Dương<br /> quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước là<br /> Trang 4/5 - Mã đề thi 126<br /> <br /> A. Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945.<br /> B. Nước Nhật bị Mĩ ném bom nguyên tử ngày 6 và 9/8/1945.<br /> C. Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh tháng 5/1945.<br /> D. Nhật tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện ngày 15/8/1945.<br /> Câu 36: Nội dung nào dưới đây không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng<br /> <br /> 11 - 1939 ?<br /> A. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.<br /> B. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.<br /> C. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.<br /> D. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.<br /> Câu 37: Để thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới Mĩ lo ngại nhất điều gì?<br /> A. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới<br /> B. Sự thành công của cách mạng Trung Quốc<br /> C. Sự vươn lên của Nhật Bản, Tây Âu<br /> D. Liên Xô xây dựng thành công CNXH<br /> Câu 38: Nội dung nào trong Hiệp định Giơ - ne - vơ 1954 thể hiện thắng lợi lớn nhất của ta<br /> trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?<br /> A. Các bên thực hiện ngừng bắn.<br /> B. Việt Nam tiến tới thống nhất bằng một cuộc Tổng tuyển cử tự do.<br /> C. Các bên thực hiện tập kết, chuyển giao khu vực.<br /> D. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ<br /> quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.<br /> Câu 39: Đặc điểm nổi bật của tình hình Việt Nam trước 1858 là:<br /> A. Thực dân Pháp bắt đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam<br /> B. phong trào đấu tranh chống triều đình diễn ra mạnh mẽ<br /> C. Nông nghiệp sa sút, công thương nghiệp đình đốn<br /> D. chế độ phong kiến khủng hoảng , suy yếu nghiêm trọng<br /> Câu 40: Mục đích chủ yếu của Pháp khi đề ra kế hoạch Rơ-ve là gì?<br /> A. Thiết lập hành lang Đông-Tây.<br /> B. Tấn công lên Việt Bắc để tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.<br /> C. Mở rộng phạm vi chiếm đóng ra toàn miền Bắc.<br /> D. Tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai để kết thúc chiến tranh.<br /> -----------------------------------------------<br /> <br /> ----------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 5/5 - Mã đề thi 126<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2