intTypePromotion=4

Đề thi thử Đại học lần 1 môn Vật lý (Mã đề 069) - Trường THPT Ngô Quyền

Chia sẻ: BK Toàn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
80
lượt xem
5
download

Đề thi thử Đại học lần 1 môn Vật lý (Mã đề 069) - Trường THPT Ngô Quyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử Đại học lần 1 môn Vật lý (Mã đề 069) giúp cho các bạn học sinh trong việc nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kể hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, tài liệu cũng hữu ích với các thầy cô giáo trong việc ôn tập trọng tâm cho học sinh để đạt hiệu quả cao hơn trong kỳ thi này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học lần 1 môn Vật lý (Mã đề 069) - Trường THPT Ngô Quyền

  1. SỞ GD&DT HẢI PHÒNG THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 01 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN MàĐỀ 069 Môn: Vật lý – Lớp A1 Thời gian làm bài: 90 phút  Câu 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Điểm treo là Q. Độ  cứng lò xo là 10N/m. Từ  vị  trí cân bằng,   nâng vật lên 1 đoạn 30cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa thì thấy chu kỳ dao động là 1 giây.   Lấy g = 10 = π2 (m/s2). Lực đẩy cực đại tác dụng lên điểm Q là A. 3 N B. 2,5 N C. 0,5 N D. 5 N Câu 2: Treo con lắc đơn tại vị trí có gia tốc trọng trường  g = 10 = π2 (m/s2), chiều dài dây treo là 1m.  Bỏ qua lực cản. Kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 60 rồi buông nhẹ  cho vật dao động.  Chọn gốc thời gian khi buông vật, chiều dương là chiều chuyển động của vật ngay khi buông vật.  Phương trình dao động của vật nhỏ là π π A.  s = cos(π t + π ) m B.  s = cos(π t ) m 30 30 C.  s = 0, 06 cos(π t ) m D.  s = 0,06 cos(π t + π ) m Câu 3: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với biên độ  10cm. Trong 1s, quãng đường  lớn nhất vật đi được là 10cm. Trong 2s, quãng đường lớn nhất vật đi được là A.  20 2 cm B. 50cm C.  10 3 cm D. 20cm Câu 4: Con lắc lò xo có tần số  dao động riêng là f 0. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên   điều hòa biên độ  F0 và tần số f1 thì biên độ dao động khi ổn định là A.  Khi giữ nguyên biên độ F0 mà  tăng dần tần số ngoại lực đến f2 thì thấy biên độ dao động khi ổn định vẫn là A. Lực cản môi trường  không thay đổi. Biểu thức nào sau đây là đúng f + f A. f 0 = 1 2 B.  f 0 = f12 + f 22 2 f1 f 2 C.  f 0 = D.  f 0 = f1 f 2 f12 + f 22 Câu 5: Một vật dao điều hòa với ly độ cực đại là X, tốc độ cực đại là V. Khi ly độ là x thì tốc độ là v.   Biểu thức nào sau đây là đúng x2 v2 x v x2 v2 x v A.  2 + 2 = 1 B.  + = 2 C.  2 + 2 = 2 D.  + = 1 X V X V X V X V  Câu 6: Đồ thị quan hệ giữa động năng Wđ và thế năng Wt của một vật dao động điều hòa có cơ năng  W0 là Wđ Wđ Wđ Wđ W0 W0 W0 W0 0 W0 Wt 0 W0 Wt 0 W0 Wt 0 W0 Wt A.  B.  C.  D.  Câu 7: Hai vật nhỏ cùng dao động điều hòa. Tần số dao động lần lượt là f1 và f2; Biên độ lần lượt là  A1 và A2. Biết f1 = 4f2; A2=2A1. Tỉ số tốc độ cực đại của vật thứ nhất (V 1) và tốc độ cực đại của vật  thứ hai (V2) là Trang 1/6 ­ Mã đề thi 069
  2. V1 2 V1 1 V1 1 V1 8 A.  = B.  = C.  = D.  = V2 1 V2 2 V2 8 V2 1 Câu 8: Một học sinh dùng đồng hồ  bấm giây để  đo chu kỳ  dao động điều hòa T của một vật bằng   cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s;  2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kỳ  được biểu diễn  bằng A. T = (6,12 ±  0,05)s B. T = (2,04 ±  0,05)s C. T = (6,12 ±  0,09)s D. T = (2,04 ±  0,09)s 2π π Câu 9: Một vật dao động điều hòa với phương trình  x = Acos( t + ) . Thời gian ngắn nhất kể từ  T 2 lúc có tốc độ bằng không đến lúc độ  lớn gia tốc bằng một nửa độ  lớn gia tốc cực đại lần thứ  3 là   1/3s. Tần số dao động là A. 0,50Hz B. 2,00Hz C. 0,57Hz D. 1,75Hz Câu 10: Con lắc lò xo với vật có khối lượng 100g dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Lực hồi  π phục dao động với phương trình  Fhp = cos(2π t − ) N . Lấy π2 = 10. Biên độ dao động là 2 A. 4cm B. 10cm C. 1cm D. 25cm Câu 11: Một vật dao động điều hòa. Tính từ khi vật đi từ vị trí cân bằng tới khi vật tới biên âm thì tích   r r của vận tốc  v  và gia tốc  a  thỏa mãn biểu thức rr rr rr rr A.  av 0 B.  av 0 C.  av > 0 D.  av < 0 Câu 12:  Dao động của một chất  điểm là tổng hợp của hai dao  động điều hòa cùng phương, có   π phương trình li độ lần lượt là  x1 = 5cos(ωt − )cm và  x2 = 5 3 cos(ωt )cm . Tại các thời điểm x1 = x2 thì  2 li độ của dao động tổng hợp là A.  5 3 cm B. 10cm C. 0 D. 5cm r Câu 13: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Vec tơ  gian tốc của vật  a  bằng  r gia tốc trọng trường  g  tại vị trí A. cân bằng B. lò xo không bị biến dạng C. biên trên D. Biên dưới  Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa có ly độ  phụ  thuộc thời gian theo hàm cosin như  mô tả  trên đồ thị. Tần số góc là  . Phương trình dao động của chất điểv (cm/s) m là A. 5π x = 2,5cos(ωt − ) (cm) 4π   6 π 2π B.  x = 2,5cos(ωt − ) (cm) 3 O 5 π t (s) C.  x = 2 cos(ωt − ) (cm) 12 3 5π ­4π D.  x = 2 cos(ωt − ) (cm) 6 Câu 15: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Ở  vị  trí cân bằng lò xo giãn một đoạn  ∆l. Từ  vị trí cân  bằng đưa vật đến vị trí sao cho lò xo giãn một đoạn 3∆l rồi buông nhẹ cho vật dao động với chu kỳ T.  Trong một chu kỳ, thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực hồi phục là T 5T T 11T A.  B.  C.  D.  6 6 12 12 Câu 16: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang, vật có khối lượng m. Hệ  số  ma sát giữa  vật và mặt phẳng dao động là µ. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn sao cho năng lượng ban đầu là   W rồi buông nhẹ cho vật dao động. Gia tốc trọng trường là g. Quãng đường S vật đi được kể  từ  khi   buông tay đến khi vật dừng hẳn được tính theo biểu thức Trang 2/6 ­ Mã đề thi 069
  3. W2 W W W2 A.  S = B.  S = C.  S = D.  S = µ mg 2 µ mg µ mg 2 µ mg Câu 17: Một vật dao động quanh vị trí cân bằng O. Thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng bằng  thế năng là là 0,25 giây. Tần số góc dao động của vật là A. 2π rad B. π rad C. 8π rad D. 4π rad Câu 18: Một vật dao động điều hòa. Khi ly độ là 10cm thì động năng gấp 4 lần thế năng. Khi ly độ là   5cm thì tỉ số giữa động năng và thế năng là A. 8 B. 9 C. 19 D. 2 Câu 19: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với tần số góc  ω. Khoảng thời gian giữa  hai lần liên tiếp động năng đạt giá trị cực đại là 2π π π π A.  B.  C.  D.  ω ω 2ω 4ω Câu 20: Con lắc lò xo dao động quanh vị trí cân bằng O. Lực hồi phục A. triệt tiêu ở vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên B. đổi chiều ở biên C. luôn hướng về vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên D. luôn hướng về vị trí cân bằng Câu 21: Một con lắc lò xo dựng ngược trên mặt sàn nằm ngang, vật là một đĩa nhỏ khối lượng 100g,   độ cứng của lò xo là 10N/m. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s 2). Bỏ qua mọi lực cản. Khi đĩa đang  ở  vị trí cân bằng, từ độ  cao 1,5m so với đĩa, thả  một vật nhỏ khối lượng 100g, vật nhỏ va chạm với   đĩa, dính vào đĩa và dao động với biên độ là A.  20 15 cm B.  10 15 cm C. 20cm D. 40cm Câu 22: Một vật có khối lượng m= 0,1kg tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương,   cùng   tần   số   có   phương   trình   lần   lượt   là   x1 = 47 cos(10t + ϕ1 ) cm   và  x2 = 74 cos(10t + ϕ2 ) cm.   Năng  lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây: A. 6J B. 7J C. 5J D. 8J π π Câu 23: Một vật dao động điều hòa với phương trình  x = A cos( t − ). Chu kỳ dao động của động  2T 2 năng của vật là A. 4T B. 2T C. 0,5T D. T Câu 24: Một con lắc lò xo với vật có khối lượng m 1 thì dao động điều hòa với chu kỳ 0,15s. Nếu vật   có khối lượng m2 thì dao động điều hòa với chu kỳ 0,12s. Nếu vật có khối lượng m 1­m2 thì chu kỳ dao  động điều hòa là A. 0,090s B. 0,200s C. 0,192s D. 0,094s Câu 25: Con lắc lò xo treo trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với mặt phẳng nằm ngang. Ở vị trí cân  bằng O lò xo giãn ra một đoạn 12,5cm. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,01. Từ vị trí   O, kéo vật ra sao cho lò xo giãn thêm một đoạn 10cm rồi buông nhẹ  cho vật dao động.  Lấy gia tốc  trọng trường g = 10 = π2 (m/s2). Tốc độ dao động cực đại sau khi vật qua vị trí O lần đầu tiên là A. 60,46cm/s B. 58,75cm/s C. 60,87cm/s D. 62,77cm/s 2π π Câu 26:  Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình   x = A cos( t + ) .  Chiều  T 3 dương hướng vào điểm cố  định của lò xo. Thời gian lò xo bị  nén trong nửa chu kỳ  đầu tiên là 0,5s.  Chu kỳ dao động là A. 5s B. 1s C. 6s D. 1,2s Trang 3/6 ­ Mã đề thi 069
  4. 2π π Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình  x = A cos( t − ).  Tính từ thời điểm t =  T 2 0 đến thời điểm T/2, tỉ  số  giữa ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm đi được trong cùng một   khoảng thời gian là A.  2 :1: 2 B.  2 3 : 2 − 3 : 2 3 C.  3 : 4 − 2 3 : 3 D.  1: 2 :1 Câu 28: Một dao động riêng chịu tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn để trở thành dao động cưỡng  bức. Kết luận nào sau đây là sai A. Lực cản môi trường càng lớn thì biên độ dao động cưỡng bức càng nhỏ B. Biên độ ngoại lực càng lớn thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn C. Độ chênh lệch tần số dao động ngoại lực và tần số dao động riêng càng lớn thì biên độ dao  động cưỡng bức càng nhỏ D. Khi tần số dao động ngoại lực bằng tần số dao động riêng thì biên độ dao động cưỡng bức đạt  giá trị bé nhất Câu 29: Một vật dao động điều hòa quanh vị  trí cân bằng O với biên độ  A và tần số  f. Tốc độ  trung   bình của vật trong nửa chu kỳ được tính bằng biểu thức 2A 4A A.  v = B.  v = C.  v = 2 fA D.  v = 4 fA f f Câu 30: Con lắc đơn treo trên trần một xe ô tô. Vật nhỏ có khối lượng 100g. Xe ô tô chuyển động trên   phương ngang nhanh dần không vận tốc đầu đến khi vận tốc đạt 10m/s thì xe đi được quãng đường   20m. Kéo vật về phía sau đuôi xe lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 19 0 rồi buông nhẹ  cho vật  dao động. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s 2). Bỏ  qua lực cản của không khí. Lực căng cực đại   của dây treo trong quá trình dao động gần giá trị nào nhất sau đây: A. 1,110N B. 1,040N C. 1,144N D. 1,007N Câu 31: Con lắc lò xo treo trong thang máy. Khi thang máy đứng yên, vật nhỏ dao động điều hòa với  biên độ  3cm và chu kỳ  là 0,4s. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 = π2 (m/s2). Khi vật nhỏ   ở vị  trí cân  bằng và đang đi xuống thì thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s 2. Biên độ  dao động của  vật nhỏ là A. 3,8cm B. 3,4cm C. 3,1cm D. 2,2cm Câu 32: Một đồng hồ  quả  lắc chạy đúng vào mùa hè. Nhiệt độ  trung bình trong mùa hè là 290. Khi  mùa đông về, nhiệt độ trung bình là 170. Hệ số nở dài của dây treo con lắc là 10­4(K­1). Tính theo nhiệt  độ trung bình, vào mùa đông, trong một ngày đêm, đồng hồ chạy A. chậm 51,86s B. nhanh 51,82s C. nhanh 51,86s D. chậm 51,82s Câu 33: Ly độ và tốc độ của một vật động điều hòa liên hệ với nhau theo biểu thức  103 x 2 = 105 − v 2 .  Trong đó x và v lần lượt tính theo đơn vị cm và cm/s. Lấy π2 = 10. Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc  độ của vật là A.  50π cm/s B. 0 C.  50π 3 cm/s D. 100π cm/s Câu 34: Chất điểm dao động điều hòa với biên độ  10 5 cm . Ban đầu, chất điểm có ly độ là x 0 thì tốc  độ  của chất điểm là v0. Khi ly độ  của chất điểm là 0,5x0 thì tốc độ  của chất điểm là 2v0. Ly độ  x0  bằng A.  5 5 cm B. 10cm C.  5 15 cm D. 20cm Câu 35: Ba con lắc lò xo giống nhau được treo cùng độ cao và cách đều nhau.  Con lắc ở bên trái và ở  π π giữa có phương trình dao động lần lượt là  x1 = 12cos( πt + )cm và  x 2 = 12cos(πt + )cm . Để  ba vật  6 2 nhỏ gắn ở ba lò xo luôn thẳng hàng thì con lắc ở bên phải phải có phương trình dao động là A.  x = 12 3 cos( πt + 2π )cm B.  x = 12cos( πt + 5π )cm 3 3 3    6 Trang 4/6 ­ Mã đề thi 069
  5. π π C.  x 3 = 12 3 cos( πt + )cm     D.  x 3 = 12cos( πt + )cm 3 6 Câu 36: Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không yêu cầu xác định sai số), người ta   dùng bộ  dụng cụ  gồm con lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ  bấm giây. Người ta phải  thực hiện các bước: a. Treo con lắc lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g b. Dùng đồng hồ  bấm dây để  đo thời gian của một dao động toàn phần để  tính được chu kỳ  T,   lặp lại phép đo 3 lần  c. Kích thích cho vật dao động nhỏ d. Dùng thước đo 3 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật l e. Sử dụng công thức  g = 4π 2  để tính gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí đó T2 f. Tính giá trị trung bình  l  và  T Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước trên A. a, b, c, d, e, f B. a, d, c, b, f, e C. a, c, b, d, e, f D. a, c, d, b, f, e Câu 37: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 3s, biên độ  A = 1cm. Trong khoảng thời gian 1s,   tốc độ trung bình của vật không thể nhận giá trị nào sau đây A.  3 cm/s B.  2 cm/s C. 2cm/s D. 1cm/s 2π 2π Câu 38: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với  phương trình  x = cos( t+ )cm.  Từ  thời  3 3 điểm t1 = 1997s đến thời điểm t2 = 2015s vật đi được quãng đường là A. 23cm B. 22,5cm C. 24cm D. 23,5cm Câu 39: Một con lắc đơn đặt không gian giữa hai bản tụ song song. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d.   Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U. Chiều dài dây treo là l. Vật nhỏ của con lắc đơn có khối lượng m  và được tích điện q. Kích thích cho vật dao động với biên độ  nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với hai  bản tụ. Gia tốc trọng trường là g. Chu kỳ dao động được tính bằng biểu thức l l T = 2π T = 2π A.  qdU B.  �qdU � 2 g+ g +� 2 � m �m � l l T = 2π T = 2π C.  �qU � 2 D.  qU g2 + � � g+ �md � md Câu 40: Một vật dao động điều hòa với tần số f. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường có   độ dài A là 1 1 1 1 A.  B.  C.  D.  6f 12f 3f 4f Câu 41: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có tần số dao động bé là f 1 và f2 với f1 
  6. Câu 43: Con lắc đơn dao động nhỏ  với biên độ  góc α0. Tại vị trí động năng đang tăng và bằng 3 lần   thế năng đồng thời vật đang đi theo chiều dương thì ly độ góc là 3 3 A.  α0 B.  0,5α0 C.  − 0,5α0 D.  − α0 2 2 Câu 44: Vật m gắn vào hệ  lò xo gồm n lò xo giống nhau ghép song song đặt nằm ngang. Kích thích   cho vật dao động điều hòa biên độ A, Khi vật tới vị trí cân bằng thì có một lò xo tách nhẹ ra khỏi hệ.   Biên độ dao động của vật lúc này là (n − 1) A n −1 n nA A.  B.  A C.  A D.  n n n −1 n −1 Câu 45: Con lắc đơn dao động nhỏ đưa từ mặt đất lến cao thì A. Tần số tăng rồi giảm B. Tần số dao động tăng C. Tần số không đổi D. Tần số dao động giảm Câu 46: Hai vật dao động điều hòa trên cùng một phương, cùng một vị trí cân bằng, cùng biên độ A và   tần số. Hai dao động lệch pha nhau 2π/3. Khi vật thứ nhất tới vị trí cân bằng và đang đi theo chiều âm   thì vật thứ hai có thể có ly độ là A A 3 A.   và đang đi theo chiều dương B.   và đang đi theo chiều dương 2 2 A A 3 C.   và đang đi theo chiều âm D.   và đang đi theo chiều âm 2 2 Câu 47: Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình   s = cos(2t + 0,69)cm , t tính theo đơn vị giây.  Khi t = 0,135s thì pha dao động là A. 0,57 rad B. 0,75 rad C. 0,96 rad D. 0,69 rad Câu 48: Một vật có khối lượng 0,5kg dao động điều hòa quanh vị  trí cân bằng O với biên độ  69cm.   Trong 1 phút vật thực hiện được 120 dao động. Cơ năng của vật là A. 18,8J B. 18,8.104J C. 37,6J D. 37,6. 104J Câu 49: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ 8cm. Khi vật tới   vị  trí động năng bằng thế  năng thì giữ  cố  định một vị  trí trên lò xo cách vật một khoảng bằng 3/4   chiều dài của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật là A.  42 cm B.  4 3  cm C.  44  cm D.  2 3  cm Câu 50: Hai con lắc lò xo có độ cứng giống nhau và các vật nhỏ lần lượt là m1, m2. Kích thích cho hai  vật dao động điều hòa với biên độ A1 = 2A2. Khi đó tần số dao động của hai con lắc lần lượt là f1 và  f2. Biểu thức đúng là f2 m f m f2 m f m A.  12 = 2 B.  1 = 2 2 C.  12 = 2 2 D.  1 = 2 f2 m1 f2 m1 f2 m1 f 2 m1 ============HẾT============ Trang 6/6 ­ Mã đề thi 069
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2