intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1

Chia sẻ: Nguyễn Thu Thúy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

229
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm cung cấp tài liệu ôn tập, bổ sung về môn Tiếng Anh cho các em trong quá trình ôn tập. Xin giới thiệu với các em đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1. Đề thi gồm 20 câu hỏi thuộc dạng trắc nghiệm và điền từ. Chúc các em làm bài tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 1

ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 1<br /> Choose the correct answer.<br /> 1. What ........................ his name?<br /> <br /> <br /> <br /> A. is<br /> <br /> <br /> <br /> B. are<br /> <br /> <br /> <br /> C. this<br /> <br /> <br /> <br /> D. bye<br /> 2. May I ................ out?<br /> <br /> <br /> <br /> A. open<br /> <br /> <br /> <br /> B. go<br /> <br /> <br /> <br /> C. come<br /> <br /> <br /> <br /> D. say<br /> 3. What colour is it? - It's ........... book.<br /> <br /> <br /> <br /> A. a green<br /> <br /> <br /> <br /> B. green<br /> <br /> <br /> <br /> C. pencil<br /> <br /> <br /> <br /> D. ruler<br /> 4. I'm in ............. 4A.<br /> <br /> <br /> <br /> A. grade<br /> <br /> <br /> <br /> B. class<br /> <br /> <br /> <br /> C. classes<br /> <br /> <br /> <br /> D. grades<br /> 5. They ................ from France.<br /> <br /> <br /> <br /> A. am<br /> <br /> <br /> <br /> B. is<br /> <br /> <br /> <br /> C. are<br /> 6. Where ........... you from? - I'm from Laos.<br /> <br /> <br /> <br /> A. is<br /> <br /> <br /> <br /> B. are<br /> <br /> <br /> <br /> C. am<br /> <br /> <br /> <br /> D. do<br /> 7. ................... is Tom from? - England.<br /> <br /> <br /> <br /> A. What<br /> <br /> <br /> <br /> B. When<br /> <br /> <br /> <br /> C. Where<br /> <br /> <br /> <br /> D. How<br /> 8. Is ..................... school big?<br /> <br /> <br /> <br /> A. you<br /> <br /> <br /> <br /> B. your<br /> <br /> <br /> <br /> C. yous<br /> <br /> <br /> <br /> D. yours<br /> 9. Tom is my .................., too.<br /> <br /> <br /> <br /> A. he<br /> <br /> <br /> <br /> B. she<br /> <br /> <br /> <br /> C. friend<br /> <br /> <br /> <br /> D. be<br /> 10. Your book ............... small.<br /> <br /> <br /> <br /> A. it<br /> <br /> <br /> <br /> B. is<br /> <br /> <br /> <br /> C. it's<br /> <br /> <br /> <br /> D. are<br /> 11.<br /> <br /> <br /> <br /> A. Question<br /> <br /> <br /> <br /> B. Orange<br /> <br /> <br /> <br /> C. Kite<br /> 12. Good mo_ _ ing, Peter.<br /> <br /> 13. I like orange jui_e.<br /> <br /> 14. This _ _ a ruler.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2