intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3

Chia sẻ: Nguyễn Thu Thúy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

179
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 sau đây. Tương tự như các đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 trước, các em học sinh sẽ được kiểm tra kiến thức về từ vựng, làm quen với các một số câu hỏi hay dùng trong giao tiếp cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 3

ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 3<br /> Choose the correct answer.<br /> 1. This gift is ............ you.<br /> <br /> <br /> <br /> A. on<br /> <br /> <br /> <br /> B. in<br /> <br /> <br /> <br /> C. for<br /> <br /> <br /> <br /> D. at<br /> 2. A: Tony, where are you ..................? - B. I'm from America.<br /> <br /> <br /> <br /> A. at<br /> <br /> <br /> <br /> B. from<br /> <br /> <br /> <br /> C. on<br /> <br /> <br /> <br /> D. to<br /> 3. .................... birth to you!<br /> <br /> <br /> <br /> A. Nice<br /> <br /> <br /> <br /> B. Fine<br /> <br /> <br /> <br /> C. Happy<br /> <br /> <br /> <br /> D. Happily<br /> 4. Are they student? Yes, .......................<br /> <br /> <br /> <br /> A. they are<br /> <br /> <br /> <br /> B. they do<br /> <br /> <br /> <br /> C. are they<br /> <br /> <br /> <br /> D. are their<br /> 5.<br /> <br /> <br /> <br /> A. Chicken<br /> <br /> <br /> <br /> B. Write<br /> <br /> <br /> <br /> C. Lamp<br /> <br /> D. Pen<br /> <br /> <br /> <br /> 6.<br /> <br /> <br /> <br /> A. Drink<br /> <br /> <br /> <br /> B. Teddy bear<br /> <br /> <br /> <br /> C. Drink<br /> <br /> <br /> <br /> D. Lion<br /> 7.<br /> <br /> <br /> <br /> A. Yo-yo<br /> <br /> <br /> <br /> B. Lamp<br /> <br /> <br /> <br /> C. Chicken<br /> <br /> <br /> <br /> D. Lion<br /> Fill in the blank.<br /> 8. numb_r<br /> <br /> 9. mornin_<br /> <br /> 10. augu_t<br /> <br /> 11. Vie_nam<br /> <br /> 12. M_rch<br /> <br /> 13. This is my sch _ _ l library.<br /> <br /> 14. Mary is hap _ y because today is her birthday.<br /> <br /> 15. Good bye. See you tomorr _ w.<br /> <br /> 16. This i _ a cow.<br /> <br /> 17. cak _<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2