intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy đồ hộp cá

Chia sẻ: Bluesky_12 Bluesky_12 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
368
lượt xem
146
download

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy đồ hộp cá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp: thiết kế nhà máy đồ hộp cá', luận văn - báo cáo, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy đồ hộp cá

 1. Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy đồ hộp cá
 2. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn MỤC LỤC A.XÂY DƯNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................................................................... 1 CHƯƠNG 1 : LẬP LUẬN VỀ KINH TẾ ............................................................. 1 1.1. Giới thiệu về cá ngừ - nguồn nguyên liệu chính ....................................... 1 1.2. Các loại cá ngừ thường gặp ở Việt Nam ................................................... 1 1.2.1.Cá ngừ nhỏ phân bố địa phương.......................................................... 1 1.2.2.Cá ngừ di cư đại dương........................................................................ 3 CHƯƠNG 2 : LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY ..................... 6 2.1. Điều kiện lựa chọn nhà máy ...................................................................... 6 2.2. Phương pháp lựa chọn địa điểm ................................................................ 6 CHƯƠNG 3 : QUY TRÌNH VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH...................... 15 3.1.Quy Trình ................................................................................................. 15 3.2.1. Chuẩn bị nguyên liệu ........................................................................ 16 3.2.3. Làm nguội ......................................................................................... 17 3.2.4. Bỏ đầu, cạo da, lấy xương................................................................. 17 3.2.4.1. Bỏ đầu, cạo da ............................................................................ 17 3.2.4.2. Lấy xương .................................................................................. 17 3.2.5. Cắt cá và vô lon................................................................................. 18 3.2.6. Rót dịch............................................................................................. 18 3.2.6.1. Chuẩn bị dịch rót........................................................................ 18 3.2.6.2. Rót dịch ...................................................................................... 21 3.2.7. Ghép mí, đóng code .......................................................................... 21 3.2.7.1. Ghép mí ...................................................................................... 21 3.2.7.2. Đóng code .................................................................................. 21 3.2.8. Tiệt trùng........................................................................................... 22 3.2.9. Hoàn thiện sản phẩm và bảo quản thành phẩm ................................ 22 3.2.9.1. Bảo ôn ........................................................................................ 23 3.2.9.2. Dán nhãn - đóng thùng............................................................... 23 3.2.10. Kiểm tra thành phẩm....................................................................... 24 CHƯƠNG 4: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT .................................................. 26 4.1. Nguyên liệu chính.................................................................................... 26 4.1.1. Tỷ lệ hao hụt trong từng công đoạn .................................................. 26 4.1.2. Tính chi phí qua các công đoạn ........................................................ 26 4.2. Nguyên liệu phụ....................................................................................... 28 CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN ĐIỆN – NƯỚC – LẠNH ........................................ 29 5.1. Tính điện.................................................................................................. 29 5.1.1. Tính công suất điện chiếu sáng Pcs ................................................... 29 5.1.1.1. Yêu cầu về chiếu sáng................................................................ 29 5.1.1.2.Tính Pcs ........................................................................................ 29 5.1.2. Tính điện động lực Pđl ....................................................................... 43 5.1.3.Tính điện năng tiêu thụ hằng năm ..................................................... 44 5.1.3.1. Điện năng cho thắp sáng ............................................................ 44
 3. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 5.1.3.2. Điện năng cho động lực ............................................................. 44 5.1.3.3. Điện năng tiêu thụ hằng năm ..................................................... 45 5.1.3.4. Xác định phụ tải tính toán .......................................................... 45 5.1.3.5. Chọn máy biến áp....................................................................... 46 5.2. Tính lạnh.................................................................................................. 46 5.2.1. Tường bao ......................................................................................... 46 5.2.2. Mái kho ............................................................................................. 47 5.2.3. Nền kho............................................................................................. 48 5.2.4. Nhiệt tổn thất kho lạnh..................................................................... 48 5.2.4.1. Dòng nhiệt qua kết cấu bao che ................................................. 49 5.2.4.1.1. Dòng nhiệt qua tường tiếp xúc với không khí..................... 49 5.2.4.1.2. Dòng nhiệt qua tường tiếp xúc với khu sản xuất................. 49 5.2.4.1.3. Dòng nhiệt tổn thất qua trần ................................................ 49 5.2.4.1.4. Dòng nhiệt tổn thất qua nền ................................................ 49 5.2.4.2. Dòng nhiệt vận hành .................................................................. 50 5.2.4.2.1. Dòng nhiệt do hệ thống chiếu sáng ..................................... 50 5.2.4.2.2. Nhiệt lượng do công nhân làm việc trong kho .................... 51 5.2.4.2.3. Nhiệt tổn thất khi mở cửa .................................................... 51 5.2.4.2.4. Dòng nhiệt do động cơ điện ................................................ 51 5.2.4.3. Dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì tỏa ra.. Error! Bookmark not defined. 5.2.4.3.1. Dòng nhiệt do sản phẩm tỏa ra ........... Error! Bookmark not defined. 5.2.4.3.2. Dòng nhiệt do bao bì toả ra ..Error! Bookmark not defined. 5.3. Tính nước................................................................................................. 53 5.3.1. Nước rửa nguyêu liệu, xử lý ............................................................. 53 5.3.2. Nước dùng cho nồi hơi ..................................................................... 53 5.3.3. Nước dùng cho dịch rót .................................................................... 53 5.3.4. Nước rửa vỏ hộp trước và sau ghép mí............................................. 53 5.3.5. Nước dùng cho tiệt trùng .................................................................. 53 5.3.6. Nước nhúng ủng................................................................................ 54 5.3.7. Nước rửa thiết bị, sàn nhà ................................................................. 54 5.3.8. Nước dùng cho sinh hoạt .................................................................. 54 5.3.9. Nước chữa cháy ................................................................................ 54 CHƯƠNG 6 : TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ .................................. 55 6.1. Thiết bị ..................................................................................................... 55 6.1.1. Thiết bị hấp ....................................................................................... 55 6.1.2. Máy chiết dạng sệt ............................................................................ 56 6.1.3. Máy ghép mí ..................................................................................... 57 6.1.4. Máy rửa hộp sau khi ghép mí ........................................................... 59 6.1.5. Thiết bị tiệt trùng .............................................................................. 59 6.1.6. Máy dán nhãn.................................................................................... 60 6.1.7. Máy in date ....................................................................................... 61
 4. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 6.1.8. Máy cho hộp vào thùng .................................................................... 62 6.1.9. Nồi hơi .............................................................................................. 63 6.1.10. Cân kiểm tra trọng lượng ................................................................ 64 6.2. Dụng cụ.................................................................................................... 65 6.2.1. Pallet ................................................................................................. 65 6.2.2. Băng tải ............................................................................................. 66 6.2.3. Bồn rửa.............................................................................................. 67 6.2.4. Bàn chế biến có gờ ............................................................................ 67 6.2.5. Xe đẩy ............................................................................................... 67 6.2.6. Bàn inox ............................................................................................ 68 6.2.7. Khay................................................................................................. 69 CHƯƠNG 7: TÍNH KINH TẾ ............................................................................ 69 7.1. Vốn cố định ............................................................................................. 70 7.1.1. Chi phí xây dựng nhà xưởng............................................................. 70 7.1.2. Chi phí thiết bị máy móc................................................................... 71 7.2. Vốn lưu động .......................................................................................... 72 7.2.1. Tính lương......................................................................................... 73 7.2.1.1. Tính nhân lực cho các bộ phận .................................................. 73 7.2.2. Chi phí bảo hiểm............................................................................... 76 7.2.3. Chi phí điện nước, dầu cho thiết bị ................................................... 76 7.2.4. Chi phí bao bì ( hộp) ......................................................................... 77 7.2.5 . Chi phí nguyên liệu.......................................................................... 77 7.2.6. Thu nhập từ phế phẩm ...................................................................... 78 7.3. Đơn giá bán -doanh thu- lợi nhuận.......................................................... 78 7.3.1. Tính giá bán sản phẩm ...................................................................... 78 7.3.2. Doanh thu của nhà máy trong năm ................................................... 78 7.3.3. Lợi nhuận .......................................................................................... 78 CHƯƠNG 8 : SƠ LƯỢC VỀ QUẢN LÝ TRONG XÍ NGHIỆP ........................ 79 8.1. Áp dụng hệ thống chất lượng .................................................................. 79 8.1.1. Yêu cầu về nhà xưởng ...................................................................... 79 8.1.2. Kiểm soát vệ sinh nhà xưởng............................................................ 80 8.1.3. Kiểm soát quá trình chế biến ............................................................ 81 8.1.4. Yêu cầu về con người (SSOP 8) ....................................................... 81 8.1.5. Cách ly nguồn lây nhiễm (SSOP4) ................................................... 81 8.1.6. Xây dựng các quy phạm vệ sinh ....................................................... 82 8.2. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh nhà xưởng ......................................... 84 8.2.1. Kiểm tra điều kiện vệ sinh nhà xưởng .............................................. 84 8.2.2. Phương pháp vệ sinh dùng trong nhà xưởng .................................... 84 CHƯƠNG 9 : NƯỚC CẤP VÀ NƯỚC THẢI, PHẾ PHẨM.............................. 85 9.1. Nước cấp.................................................................................................. 85 9.2. Nước thải ................................................................................................. 89 9.2.1. Quy trình ........................................................................................... 90 9.2.2.Thuyết minh:...................................................................................... 91
 5. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 9.3. Phế phẩm ................................................................................................. 92 LỜI MỞ ĐẦU Nước ta nằm phía tây biển Đông, với chiều dài bờ biển 3260 km trải dài trên 13 vĩ độ theo hướng Bắc - Nam, thuộc loại bờ biển gãy khúc, ven biển có nhiều đảo, quần đảo và vùng vịnh tạo ra điều kiện khá tốt cho sự sinh sống và phát triển của các nguồn lợi biển. Theo kết quả nghiên cứu của ngành thuỷ sản, trữ lượng cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam đạt xấp xỉ 45.000 tấn và khả năng khai thác khoảng 17.000 tấn/năm. Thông tin từ cuộc hội thảo "Quản lý, khai thác và tiêu thụ cá ngừ đại dương" do Bộ Thuỷ sản tổ chức tại thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) ngày 1/8 cho biết riêng 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu được trên 19.000 tấn cá ngừ đại dương, đạt kim ngạch hơn 52 triệu USD. Từ đầu năm 2009 tới nay, ngư dân Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà đều trúng đậm cá ngừ đại dương do thời tiết thuận lợi. Mức giá thu mua cũng tương đối cao so với cùng kỳ năm 2008, ở Khánh Hoà cá loại 1 lên tới 140.000 đồng/kg, ở Bình Định là 115.000 đồng/kg, còn ở Phú Yên là khoảng 85-90.000 đồng/kg. Hiện cả nước có khoảng 1.670 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương, trong đó phần lớn tập trung tại ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà với gần 1.600 chiếc. Ngành sản xuất cá ngừ, đặc biệt là cá ngừ đại dương ở Việt Nam cũng có những bước tiến đáng kể về kỹ thuật và công nghệ, đạt sản lượng và hiệu quả ngày càng cao. Nghề câu vàng cá ngừ đại dương được du nhập vào hoạt động ở vùng biển từ đầu thập niên 1990; đã đóng mới được tàu lắp máy công suất lớn (đến 750CV) và cải tiến ngư cụ, nhiều tàu lưới vây đã trang bị máy thu lưới và một số thiết bị khai thác hiện đại khác để tổ chức chuyên khai thác cá ngừ (cuối thập niên 1990); Đã hình thành mạng lưới cơ sở thu mua, chế biến, thương mại cá ngừ ở nhiều tỉnh ven biển, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ và cung ứng sản phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Ngành sản xuất cá ngừ trong những năm vừa qua đã có những đóng
 6. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế thủy sản, cho chuyển dịch cơ cấu nghề cá các tỉnh miền Trung theo hướng tăng cường khai thác xa bờ, cải thiện cơ cấu mặt hàng và nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Cá ngừ đóng hộp được sản xuất đầu tiên năm 1903, và nhanh chóng trở nên phổ biến với các loại sản phẩm như cá ngừ ngâm dầu hoặc ướp muối. Sản phẩm đồ hộp cá ngừ rất giàu dinh dưỡng, hàm lượng protein cao và rất dễ chế biến. Dầu cá ngừ có chứa hàm lượng vitamin D rất cao và là nguồn cung cấp nguồn acid béo omega 3 khoảng 300 milligramsa. Trong thời đại công nghiệp hóa ngày nay việc chuẩn bị một bữa ăn thật sự khá khó khăn về quỹ thời gian. Do đó để có thể đáp ứng nhu cầu ăn nhanh nhưng phải đảm chất lượng và vệ sinh ngành công nghiệp đồ hộp đã ra đời và phát triển đến ngày nay. Với các lợi thế kể trên ngành công nghiệp đồ hộp cá ngừ tại Việt Nam hoàn toàn có thể vượt bậc chính vì thế nhóm em xin chọn “Nhà máy đồ hộp cá” làm đề tài môn thực hành thiết kế nhà máy với sản phẩm cá ngừ ngâm dầu.
 7. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn NỘI DUNG A. XÂY DƯNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1 : LẬP LUẬN VỀ KINH TẾ 1.1. Giới thiệu về cá ngừ - nguồn nguyên liệu chính Cá ngừ thuộc họ cá thu ngừ (Scombridae) có giá trị kinh tế quan trọng ở vùng biển nước ta. Cá ngừ phân bố ở khắp các vùng biển Việt Nam, kích thước cá tương đối lớn (6 loài có kích thước từ 20 – 70 cm, khố lượng từ 0,5 – 4kg. Riêng hai loài cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to có kích thước lớn (70 – 200cm, khối lượng 1,6 – 64kg). Căn cứ vào tập tính di cư có thể chia cá ngừ ở vùng biển Việt Nam thành 2 nhóm nhỏ: Nhóm các loài có kích thước nhỏ, di cư trong phạm vi địa lý hẹp. Nhóm các loài di cư đại dương. Mùa vụ khai thác: mùa vụ khai thác cá ngừ ở vùng biển Việt Nam gồm hai vụ, vụ chính bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 8, vụ phụ từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Cá ngừ thường tập trung thành đàn và di cư, trong đàn thường bao gồm các loài khác nhau. Nghề khai thác chủ yếu là lưới vây, rê câu và đăng. Nghề câu vàng mới được du nhập từ những năm 1990 đã nhanh chóng trở thành một nghề khai thác cá ngừ quan trọng. 1.2. Các loaị cá ngừ thường gặp ở Việt Nam 1.2.1.Cá ngừ nhỏ phân bố địa phương Đây là loại cá ngừ có kích cỡ nhỏ (từ 20 – 70cm, trọng lượng từ 0.5 – 4kg), có giá trị kinh tế thấp. • Cá ngừ ồ Tên tiếng Anh: Bullet tuna Tên khoa học: Auxis rochei (Risso, 1810) Phân bố vùng biển miền trung Mùa vụ khai thác: Quanh năm Ngư cụ khai thác: Lưới vây, vó, rê, đăng Kích thước khai thác: từ 140 – 310 mm, chủ yếu 260 mm Dạng sản phẩm: Ăn tươi, phơi khô, đóng hộp, hun khói. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 1
 8. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn • Cá ngừ chù Tên tiếng Anh: Frigate mackerel Tên khoa học: Auxis thazard (Lacepede,1803) Phân bố: chủ yếu ở vùng biển miền Trung, Đông và Tây Nam Bộ Mùa vụ khai thác: Quanh năm Ngư cụ khai thác: Lưới vây, rê, đăng Kích thước khai thác: Dao động 150 – 310 mm, chủ yếu 250 – 260 mm Dạng sản phẩm: Ăn tươi, phơi khô, đóng hộp, hun khói. Thành phần dinh dưỡng của các ngừ chù Thành phần dinh dưỡng trong 100 g thực phẩm ăn được Thành phần chính Muối khoáng Vitamin Năng lượng Phospho Prôtêin Nước Lipid Calci Natri Kali A B1 B2 PP C Tro Sắt Kcal G Mg µg mg 119 72.5 24 2.6 1.2 4 248 1.2 - - 90 0.26 0.24 14.7 0 • Cá ngừ chấm Tên tiếng Anh: Eastern little tuna Tên khoa học: Euthynnus affinis (Canner, 1850) Phân bố: chủ yếu bắt gặp ở vùng biển miền Trung và Nam Bộ Mùa vụ khai thác: Quanh năm Ngư cụ khai thác: Lưới vây, rê, đăng Kích cỡ khai thác: 240 –450 mm, chủ yếu 360 mm Dạng sản phẩm: Ăn tươi, đóng hộp, hun khói Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 2
 9. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn Thành phần dinh dưỡng của các ngừ chấm Thành phần dinh dưỡng trong 100 g thực phẩm ăn được Thành phần chính Muối khoáng Vitamin Năng Phospho Prôtêin Nước Lipid Calci Natri lượng Kali A B1 B2 PP C Tro Sắt Kcal G mg µg mg 117 72.7 23.2 2.7 1.4 20 273 1.6 51 344 13 0.1 0.22 7.1 0 • Cá ngừ bò Tên tiếng Anh: Longtail tuna Têng khoa học: Thunnus tonggol (Bleeker, 1851) Phân bố: ở vịnh Bắc bộ, Trung bộ, Tây Nam bộ Mùa vụ khai thác: Quanh năm Ngư cụ khai thác: Lưới rê, câu, đăng, vây Kích thước khai thác: 400 – 700 mm Dạng sản phẩm: Ăn tươi, đóng hộp • Cá ngừ sọc dưa Tên tiếng Anh: Striped tuna Tên khoa học: Sarda orientalis (Temminek & Schlegel, 1844) Phân bố: vịnh Bắc bộ, vùng biển miền Trung Mùa vụ khai thác: Quanh năm Ngư cụ khai thác: Đăng, rê, vây, câu, mành Kích thước khai thác: 450 – 750 mm Dạng sản phẩm: Ăn tươi, ướp muối, đóng hộp 1.2.2.Cá ngừ di cư đại dương Ngoài cá ngừ vằn, các loài khác trong nhóm này đều có kích thước lớn (từ 700 – 2000 mm, khối lượng từ 1.6 – 64 kg), có giá trị kinh tế cao và có nhu cầu lớn trên thị trường thế giới. Phạm vi di cư đại dương. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 3
 10. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn • Cá ngừ vằn Tên tiếng Anh: Skipjack tuna Tên khoa học: Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) Phân bố: chủ yếu ở vùng biển miền Trung, vùng biển khơi bắt gặp nhiều hơn vùng biển ven bờ Mùa vụ khai thác: Quanh năm Ngư cụ khai thác: Lưới rê, vây, câu vàng, câu giật, câu kéo Kích thước khai thác: Dao động 240 – 700 mm, chủ yếu 480 – 560 mm Dạng sản phẩm: Ăn tươi, đóng hộp • Cá ngừ vây vàng Tên tiếng Anh: Yellowfin tuna Tên khoa học: Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) Phân bố: chủ yếu ở vùng biển xa bờ miền Trung và Đông Nam bộ Mùa vụ khai thác: Quanh năm Ngư cụ khai thác: Câu vàng, rê, đăng Kích thước khai thác: Đối với lưới rê, kích thước dao động 490 – 900 mm, đối với câu vàng 500 – 2000 mm Dạng sản phẩm: Ăn tươi, đóng hộp Thành phần dinh dưỡng của cá ngừ vây vàng Thành phần dinh dưỡng trong 100 g thực phẩm ăn được Thành phần chính Muối khoáng Vitamin Năng lượng Phospho Prôtêin Nước Lipid Calci Natri Kali A B1 B2 PP C Tro Sắt Kcal G mg µg mg 107 74.4 23.6 1.4 2.3 65 471 1 - - 140 0.02 0.21 16 0 Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 4
 11. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn • Cá ngừ mắt to Tên tiếng Anh: Bigeye tuna Tên khoa học: Thunnus obesus (Lowe, 1839) Phân bố: ở vùng biển xa bờ miền Trung và Đông Nam bộ Mùa vụ khai thác: Quanh năm Ngư cụ khai thác: Câu vàng, rê, đăng Kích thước khai thác: 600 – 1.800 mm Dạng sản phẩm: Ăn tươi, đóng hộp Thành phần dinh dưỡng Thành phần dinh dưỡng trong 100 g thực phẩm ăn được Thành phần chính Muối khoáng Vitamin Năng lượng Phospho Prôtêin Nước Lipid Calci Tro Sắt B1 B2 PP A Kcal G mg µg mg 87 77.5 21.0 0.3 1.2 44 206 1.0 5 0.02 0.08 4 Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 5
 12. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn CHƯƠNG 2 : LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY 2.1. Điều kiện lựa chọn nhà máy Địa điểm được chọn để xây dựng nhà máy cần đáp ứng các yêu cầu sau : Phù hợp với quy hoạch chung Gần nguồn cung cấp nguyên liệu và nơi tiêu thụ Thuận tiện về giao thông Đảm bảo các nguồn điện, nước, nhiên liệu Vấn đề cấp thoát nước dễ dàng Nguồn nhân lực và lao động 2.2. Phương pháp lựa chọn địa điểm : Phương pháp cho điểm Địa điểm số 1 : Khu công nghiệp Rạch Giá - Tắc Cậu - Bến Nhất (Kiên Giang) Địa điểm số 2 : Khu công nghiệp Hưng Phú 1 (Cần Thơ) Địa điểm số 3 : Khu công nghiệp Nhựt Chánh (Long An) Các nhân tố địa Hệ số Địa điểm số Mức đánh giá Điểm điểm giá trị 1 2 3 1.Đặc điểm khu đất 1.1Đặc điểm địa hình Rất thuận lợi 3 1.1.1 Cấu trúc 7.5 Thuận lợi 2 15 15 15 nền đất Ít thuận lợi 1 Rất thuận lợi 3 1.1.2 Hình dáng Thuận lợi 2 6.6 6 12 và định hướng 3 Không thuận khu đất 1 lợi 1.1.3 Điều kiện Rất thuận lợi 3 2.5 6 7.5 5 Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 6
 13. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn khí hậu (bão, Thuận lợi 2 lượng mưa) Ít thuận lợi 1 Không thuận 0 lợi Bằng phẳng 3 9 9 9 1.1.4 Độ bằng phẳng của khu 3 Mấp mô 2 đất Rất mấp mô 1 Rất phù hợp 3 12,6 14,4 16,2 Phù hợp 2 1.2 Giá khu đất 9 Chấp nhận 1 được Cao 0 Đạt được 3 12 12 13,2 1.3 Độ lớn khu 6 Xấp xi với yêu đất 2 cầu 2.Hạ tầng kĩ thuật 2.1 Cấp nước Mạng đã có, 3 19,5 19,5 22.5 tiếp nối rẻ Mạng đã có, 2.1.1 Cấp từ 2 tiếp nối vừa 7.5 mạng đô thị Mạng đã có 1 tiếp nối đắt Mạng sắp có 0 2.1.2 Cấp từ Khoan được, 5 3 giếng khoan rẻ riêng Khoan được, 2 đắt Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 7
 14. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn Có khả năng 1 5 5 5 2.2 Giao thông Rất thuận tiện 3 2.2.1 Vị trí trong Thuận tiện 2 10,4 12 11,2 mạng lưới đường 4 Chấp nhận bộ 1 được Đã có 3 10.5 10.5 10.5 2.2.2 Giao thông Phải xây dựng, 3.5 nối đến mạng 2 nhưng thuận lưới đường bộ lợi XD phức tạp 1 Rất thuận lợi 3 2.2.3 Giao thông Thuận lợi 2 3 3 3 nối đến cảng 1.5 Không thuận sông 1 lợi Đã có 3 2.2.4 Giao thông Phải xây dựng, 1 nối đến mạng 2 2 2 2 nhưng thuận lưới đường sắt tiện XD phức tạp 1 2.3 Năng lượng Rất thuận lợi 3 15 15 15 Thuận lợi 2 2.3.1 Cấp điện 5 Ít thuận lợi 1 qua mạng chung Không thuận 0 lợi 2.3.2 Cấp điện Thấp 3 1.5 qua trạm phát Trung bình 2 3 4,5 3 Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 8
 15. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn riêng Cao 1 2.4 Xử lý nước Thấp 3 thải 3 Trung bình 2 6 6 6 Cao 1 Rất thuận lợi 3 Thuận lợi 2 4 4 4 2.5 Xử lý rác thải 2 Ít thuận lợi 1 Không thuận 0 lợi 3.Nhân tố thị trường 3.1 Cung cấp nguyên liệu Rất thuận lợi 3 Thuận lợi 2 20 20 20 3.1.1 Khả năng 10 Ít thuận lợi 1 cung cấp Không thuận 0 lợi Rất thấp 3 Thấp 2 3.1.2 Giá nguyên 4 Chấp nhận vật liệu 1 4 4 4 được Hơi cao 0 3.2 Tiêu thụ sản phẩm 3.2.1 Vị trí đến Rất thuận lợi 3 3 thi trường tiêu Thuận lợi 2 6 9 6 Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 9
 16. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn thụ Phù hợp yêu 1 cầu Rất thuận lợi 3 3.2.2 Quan hệ thị Thuận lợi 2 6 6 6 trường trong khu 3 Ít thuận lợi 1 vực Không thuận 0 lợi 4. Lực lượng lao động Lao động 3 nhiều 4.1 Vị trí trên thị Lao động có 6 trường sức lao 2 10,8 12 13,2 sẵn động Lao động vừa 1 đủ Rất thuận lợi 3 Thuận lợi 2 4 4 4 Khan hiếm 4.2 Nhà ở 2 1 nhà ở Rất thiếu nhà 0 ở Rất thuận lợi 3 4.3 Công trình Thuận lợi 2 4 4 4 dịch vụ công 2 Ít thuận lợi 1 cộng Không thuận 0 lợi 5 Quan hệ đô thị 5.1 Nhà máy lân Có lợi 3 3 9 9 9 Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 10
 17. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn cận Không có lợi 2 Có hại do có 1 bụi, khí thải… 10 – 20 phút 3 5.2 Vị trí đến khu 20 – 30 phút 2 5,2 4,8 4 2 dân cư 30 – 40 phút 1 40 và hơn 0 Tổng số điểm 300 208,6 218,2 222,8 Tổng số % 100 69,53 72,7 74,26 Vị trí xếp đặt theo điểm 3 2 1 Địa điểm chọn X Qua quá trình điều tra và khảo sát và dùng phương pháp cho điểm. Khu công nghiệp Nhựt Chánh (long An) đáp ứng các yêu cầu. • Vị trí Khu công nghiệp Nhựt Chánh tọa lạc tại Ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Phía Đông tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông; Phía Tây tiếp giáp đường tỉnh 832; Phía Bắc tiếp giáp cống và rạch Bắc Tân; Phía Nam tiếp giáp đất Khu công nghiệp Nhựt Chánh giai đoạn 2 dự kiến mở rộng. Giáp đường tỉnh 832 nối liền và cách Quốc lộ 1A khoảng 1,2 km, cách Ðại lộ Nguyễn Văn Linh khoảng 15 km và cách nút giao Bến Lức của đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Cần Thơ khoảng 3 km; Cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 33 km, cách thị xã Tân An khoảng 15 km và cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 28 km; Giáp sông Vàm Cỏ Đông trên tuyến đường thuỷ nội địa đi đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ; Cách cảng Bourbon khoảng 1 km bằng đường thuỷ và cách cảng Sài Gòn khoảng 18 km; Nằm giữa 02 khu dân cư lớn là thị xã Tân An (cách khoảng 15 km) và thị trấn Bến Lức (cách khoảng 1 km). Diện tích khoảng 106 ha. • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 11
 18. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn Bao gồm hệ thống giao thông, hệ thống điện, cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, dịch vụ bưu chính viễn thông, các tiện ích công cộng. Giao thông Giao thông đối ngoại Đường bộ: Đường tỉnh 832 lộ giới dự kiến 46,5m, gồm một tuyến chính ở giữa mặt đường rộng 15m và 02 đường song hành có mặt đường rộng 7,5m, với dải phân cách rộng 8,5m, vỉa hè 7m. Đường thuỷ: Hệ thống sông Vàm Cỏ Đông là một trong các hệ thống giao thông thuỷ trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dự kiến bến và khu kho bãi KCN tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông với chiều dài bến khoảng 500m. Giao thông đối nội Hệ thống thống giao thông đối nội trong KCN được quy hoạch hợp lý với 02 trục đường chính KCN có lộ giới 25,25m, 30m và mạng lưới đường nội bộ có lộ giới 19,5m, được bố trí đảm bảo các yêu cầu trong công tác phục vụ Khu công nghiệp như phòng cháy chữa cháy, cứu thương, vận chuyển hàng hoá, đi lại của từng nhà máy, xí nghiệp được an toàn và tiện ích. Hệ thống điện Hệ thống điện trung thế thuộc mạng lưới điện quốc gia từ nguồn điện trung thế 22 KV nối từ trạm biến thế 110KV Bến Lức (mạch kép), sẽ được cung cấp đến hàng rào các nhà máy, xí nghiệp bằng đường dây cáp. Hệ thống cấp nước Nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt tại KCN định hướng về lâu dài do Công ty cấp nước Long An cung cấp, trước mắt chưa có nguồn nước từ nhà máy nước Long An, có thể khai thác nguồn nước ngầm từ 08 giếng khoan ở độ sâu 100-150m (Q= 4Om3- 50m3/giờ/giếng) được bố trí dọc theo sông Vàm Cỏ Đông, rạch Bắc Tân, Đường tỉnh 832. Nguồn nước thô được tập trung về trạm cấp nước Q=5.000m3/ngày để xử lý và phân phối. Khi có nguồn nước lấy từ nhà máy nước theo dự án của tỉnh Long An thì nguồn nước ngầm sẽ là nguồn nước dự trữ cho Khu công nghiệp, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước đạt tiêu chuẩn cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 12
 19. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn Hệ thống xử lý nước thải Nước thải cục bộ trong từng nhà máy, xí nghiệp được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra mạng lưới cống trong KCN và được tiếp tục làm sạch tại trạm xử lý nước thải của KCN có công suất 4.000 m3/ngày. Nước thải sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6980-2001 trước khi cho thải ra rạch và sông Vàm Cỏ Đông. Hệ thống thoát nước mưa riêng với thoát nước bẩn được xây dựng hoàn chỉnh. Hệ thống cây xanh được bố trí phân tán toàn khu vực có tác dụng tốt cho việc xử lý vệ sinh môi trường chống ô nhiễm(tiếng ồn, bụi, khói..) và tạo cho cảnh quan toàn KCN được đẹp mắt, sạch sẽ và tạo môi trường làm việc thoải mái cho người lao động. Các dịch vụ thuế, hải quan, ngân hàng… được thực hiện ngay tại KCN. Giá cho thuê đất: Từ 38-45 USD/m2 trong vòng 50 năm Phí sử dụng hạ tầng Phí phục vụ quản lý điều hành KCN: 0,10 USD/m2/năm, thanh toán hàng năm. Phí duy tu bảo dưỡng CSHT: 0,03 USD/m2/tháng, thanh toán hàng tháng. Gía điện, điện thoại, dịch vụ … theo giá hiện hành trong khu vực tỉnh Long An. Giá nước: Nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt được xử lý hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng do Công ty cấp nước Long An cung cấp với giá do UBND tỉnh Long An Phê duyệt là 4.500 đồng/m3. Phí xử lý nước thải: Dự kiến 0,20 USD/m3 Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 13
 20. Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn Nhà máy đồ hộp cá http://www.ebook.edu.vn 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2