intTypePromotion=1

Dreamweaver Tạo trang đầu tiên

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
135
lượt xem
37
download

Dreamweaver Tạo trang đầu tiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

•Tạo 1 Trang : Có Tiêu Đề - Một số nội dung – Lưu nó. •Xem Trang Web trong một hoặc nhiều Trình Duyệt trước khi Upload nó lên Web Server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dreamweaver Tạo trang đầu tiên

  1. DREAMWEAVER8 BÀI 14 NGÀY 17.8/.2006 SOẠN KS TRẦN VIỆT AN SÁCH DREAMWEAVER 8 • Tạo 1 Trang : Có Tiêu Đề - Một số nội dung – Lưu nó. • Xem Trang Web trong một hoặc nhiều Trình Duyệt trước khi Upload nó lên Web Server. • Dreamweaver giúp bạn xem trong các Trình Duyệt khác nhau. • Dreamweaver cung cấp các Trang Web Mẫu khác nhau . Có thể chọn các kiểu Thiết Kế Trang Web khác nhau được hoàn toàn tạo bằng CSS. • Chương nầy hướng dẫn ngắn gọn cách : Thêm TEXT – Các Liên Kết - Ảnh vào các Trang. I.TẠO 1 TRANG MỚI : 1. Trang đầu Tiên trong 1 Site sẽ là Trang Index.html. 2. Sau đó tạo các Trang kế tiếp . Để tạo 1 Trang Mới , bạn sử dụng Start Page hay HT New Document. II.SỬ DỤNG START PAGE : 1. Trong phần Create New > Nhấp HTML .(H1). • Bạn cũng có thể sử dung Start Page để mở các Trang mà bạn đã làm việc gần đây . Chỉ việc nhấp tên của Mục trong Phần Open a recent Item của Start Page. • Nhấp ColFusion hoặc PHP cũng tạo 1 Trang HTML . 1
  2. • Nhấp CSS sẽ tạo 1 Style Sheet CSS Mới . (H2). • Nhấp bất kỳ chọn lựa khác sẽ tạo các tài liệu được thiết kế cho ngôn ngữ lập trình Web khác nhau. • Nếu nhấp bất kỳ Mục trong Phần Create From Samples của Start page , Dreamweaver mở HT New Document để bạn chọn Trang Mẫu.Các Bạn nên nhấp từng Mục để xem. • Có thể tắt Start page : Menu Edit > Preferences > Nhấp Hạng Mục General > Hủy chọn Show Start page.
  3. 2. SỬ DỤNG HT NEW DOCUMENT : • Menu File >New ( Ctrl+N ). • HT New Document hiện ra > Đang mở Tab General.(H3). • Chọn 1 Mục trong Cột Category > Cột Basic Page sẽ thay đổi tùy Mục bạn đã chọn. • Chọn Mục ở Cột Phải > Khung Preview có Ảnh xem trước ( Hầu như có sẵn khi chọn Trang Mẫu và Template với phần mô tả bên dưới ). • Bạn có thể tạo 1 số tài liệu trong HT nầy > Menu bật lên Document Type (DTD) sẽ có sẵn . Bạn có thể thay đổi DocType từ Menu bật lên. Thí dụ chọn Page Designs(CSS).(H4).
  4. • Nếu muốn thay đổi bất kỳ xác lập mặc định > Preference > HT Mới xuất hiện > bạn có thể thay đổi loại tài liệu. (H5). • Tab Templates sẽ đề cập sau. 3. ĐẰNG SAU DOCTYPE : DocType là 1 phần khai báo ở đầu 1 Trang HTML nhằm xác định DTD ( Document Type Definition ) đang được sử dụng cho File . Các trình duyệt Web sử dụng phần khai báo DocType để xác định cách trang được kết xuất như thế nào . Mặc định Dreamweaver chèn Doctype XHTML 1.0Transitional và mã mà nó tạo nhất quán với chuẩn đó.(H6).
  5. 4. SỬ DỤNG CÁC TRANG MẪU ; • Mở HT New Document > Cột Category > Chọn Mục CSS Style Sheets là các tài liệu Style Sheet CSS > Chọn bất kỳ Style Sheet mẫu > Thấy Ảnh xem trước và phần Mô tả . (H7). • Mở HT New Document > Cột category > Chọn Frameset> Có 15 Frameset tạo sẵn với các kiể Khung khác nhau .(H8).
  6. • Hạng Mục Page Designs(CSS) cung cấp 6 mẫu tốt hoàn toàn dựa vào CSS cho kiểu trình bày của chúng.(H9). • Starter page cung cấp cho bạn hàng chục trang để bạn sử dụng để tạo toàn bộ các Site .(H10).
  7. 1. Có một số Hạng Mục Site như : Entertaiment, Travel . Spa và nhiều hơn nửa. 2. Mỗi loại Site có 1 Trang chủ - 1 Trang sản phẩm - 1 Trang văn bản -1 Trang Catalog – 1 Trang Calendar. Tất cả chia sẻ cùng 1 kiểu thiết kế cơ bản . Những loại nầy hữu dụng nhưng được tạo dựa vào các Table để trình bày.(H11). • Page Designs cho các kiểu trình bày (Layout) cơ bản : Một cửa sổ Đăng nhập – 1 Trang Catalog – 1 mẫu biểu chú giải . Những Layout nầy cũng được tạo bằng cách sử dụng các tables để trình bày .(H12).
  8. • Tạo 1 trang từ 1 Trang Mẫu : 1. File > New .(Ctrl+N). 2. Chọn 1 Mục trong Cột Category > Cột Phải thay đổi theo . 3. Chọn Mục ở Cột Phải > Preview cho bạn xem Ảnh trước có phần mô tả bên dưới . 4. Nhấp Create.(H13). 5. Chỉnh sửa Trang Mẫu theo ý muốn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản