intTypePromotion=4

Giáo án Đại số 7 năm học 2020-2021 (Tuần 1)

Chia sẻ: Phạm Thanh Thuận | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
18
lượt xem
2
download

Giáo án Đại số 7 năm học 2020-2021 (Tuần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Đại số 7 năm học 2020-2021 cung cấp đến các bạn gồm 2 bài học: tập hợp các số hữu tỉ; cộng, trừ số hữu tỉ. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để hỗ trợ cho công tác biên soạn giáo án, bài giảng nhằm xây dựng tiết học hiệu quả và sinh động hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Đại số 7 năm học 2020-2021 (Tuần 1)

  1.  Giao an Đai sô 7 ́ ́ ̣ ́                                                                                           Năm hoc 2020 – 2021  ̣ Ngày soạn:  02/9/2020 Tuần: 1 Ngày dạy:   Tiết: 1 Lớp 7AD: 07/9/2020 TẬP HỢP  ᄂ  CÁC SỐ HỮU TỈ Lớp 7B: 08/9/2020 Thời lượng: 1 tiết  I . MỤC TIÊU  :    1 . Kiến thức :­ HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục   số và so sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết mối quan hệ giữa các tập hợp số:  ᄂ  ᄂ    ᄂ . 2. Kỹ năng : HS biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ. 3 . Thái độ :­Hiểu và vận dụng kiến thức học trong bài và thực tế.  ­ HS thấy được tầm quan trọng của môn học áp dụng vào đời sống hàng ngày. ­ HS thấy được sự liên quan giữa các môn học với Toán học. 4. Xác định nội dung trọng tâm  Tập hợp  ᄂ  các số hữu tỉ 5. Định hướng các năng lực hình thành :Năng lực giải quyết vấn đề  , năng lực dự  đoán , suy luận lí thuyết, năng lực phân tích khái quát hóa rút ra kết luận, năng lực tự  đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề . II . CHUẨN BỊ CỦA GV&HS : 1.Chuẩn bị của GV: Bảng phụ ,  thước thẳng. 2.Chuẩn bị của HS : Ôn tập các kiến thức liên quan đến chủ đề, Bảng nhóm , dụng   cụ học tập,… III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A. HOAT ĐÔNG KḤ ̣ ỞI ĐÔNG: ̣ HOAT ĐÔNG 1: ̣ ̣  Tinh huông m ̀ ́ ̣ ́ ̀ (5 phút.) ở đâu: (Đăt vân đê)  ̀ 1. Mục tiêu: Tao tinh huông hoc tâp cho hoc sinh. Giup hoc sinh h ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ưng th ́ ư trong hoc tâp ́ ̣ ̣ 2.   Phương   pháp/Kĩ   thuật   dạy   học:  Phương   pháp   nghiên   cứu   trường   hợp   điển  hình,kỹ thuật đặt câu hỏi. 3. Hình thức tổ chức hoạt động:  Hoạt động cá nhân 4. Phương tiện dạy học: SGK, bảng phụ, thước... 5. Sản phẩm: Tạo tình huống học tập cho học sinh ­ Giơi thiêu nôi dung ch ́ ̣ ̣ ương trinh Đai sô 7 ̀ ̣ ́ ̃ ́ ừ phân sô l ­ Dân dăt t ́ ớp 6 đên sô h ́ ́ ữu ti ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ữu ti? Biêu diên SHT trên truc sô ta lam ntn?...Hôm nay chung ta  ­ Vây, thê nao la sô h ̉ ̉ ̃ ̣ ́ ̀ ́ cung nhau tim hiêu bai hoc…. ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ B. HOAT ĐÔNG HINH THANH KIÊN TH ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ỨC: HOAT ĐÔNG 2: Tim hiêu vê sô ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ hữu tỉ: (10 phút.)  1. Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ  2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình,  phương pháp thảo luận, phương pháp dạy học nhóm, xử  lý tình huống, kỹ  thuật đặt   câu hỏi.Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật giao nhiệm vụ, Kĩ thuật động não;  Kĩ thuật “  Hỏi và trả lời”; 3. Hình thức tổ chức hoạt động:  Hoạt động cá nhân, nhóm.                                                                                                                                     Trang 1
  2.  Giao an Đai sô 7 ́ ́ ̣ ́                                                                                           Năm hoc 2020 – 2021  ̣ 4. Phương tiện dạy học: SGK, bảng phụ, thước... 5. Sản phẩm: HS lây đ ́ ược cac vi du va hoan thanh bt 1 ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ Ho ạ t đ ộ ng GV& HS N ộ i dung NLHT GV: Nêu các số, yêu cầu HS viết mỗi số trên thành 3  1/  Số hữu tỉ : Năng lực  phân số bằng nó. Số  hữu tỉ  là số  sử   dụng  3 6 −9 −1 1 −2 viết được dưới  ngôn  3= = = = ...; −0,5 = = = = ... 1 2 −3 2 −2 4 dạng   phân   số  ngữ 0 0 0 2 −2 4 −4 a 0= = = = ...; = = = = ... 1 −1 2 3 −3 6 −6 với a,b ᄂ ; b 5 19 −19 38 b 2 = = = = ... 0 7 7 −7 14 GV:Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số  Kí hiệu    ᄂ bằng nó ? Q GV: Bổ sung vào cu Z ối các dãy số dấu “…” GV:  các phân số  bằng nhau là các cách viết khác   N nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ. H: Vậy thế nào là số hữu tỉ? GV: Yêu cầu HS làm ?1 SGK. HS : làm ?1 H: Vì sao các số trên là các số hữu tỉ? GV: Yêu cầu HS làm ?2 HS : Làm ?2 H: Số tự nhiên n có là số hữu tỉ không? Vì sao? H: Nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp  ᄂ , ᄂ ,ᄂ ? GV:  Giới thiệu sơ  đồ  biểu thị  mối quan hệ  giữa 3   tập hợp. HOAT ĐÔNG 3: Bi ̣ ̣ ểu diễn số hữu tỉ trên trục số: (10 phút.)  1. Mục tiêu: HS biêt biêu diên sô h ́ ̉ ̃ ́ ữu ti trên truc sô ̉ ̣ ́ 2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình,  phương pháp thảo luận, phương pháp dạy học nhóm, xử  lý tình huống, kỹ  thuật đặt   câu hỏi.Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật giao nhiệm vụ, Kĩ thuật động não;  Kĩ thuật “  Hỏi và trả lời”; 3. Hình thức tổ chức hoạt động:  Hoạt động cá nhân, nhóm. 4. Phương tiện dạy học: SGK, bảng phụ, thước... 5. Sản phẩm: HS biêu diên cac SHT trên truc sô ̉ ̃ ́ ̣ ́ Ho ạ t đ ộ ng GV& HS N ộ i dung  NLHT GV:  Vẽ   trục   số,   yêu   cầu   HS   biểu  2/  Biểu   diễn   số   hữu   tỉ   trên  diễn các số  nguyên ­2; ­1; 2 trên trục  trục số: số. GV: Yêu cầu HS đọc VD1(SGK)                    ­1     0    1     2 Năng lực  5 H: Cách biểu diễn   trên trục số? sáng tạo 4 VD 1: GV:  Yêu cầu HS đọc VD 2; một HS                         M  lên bảng trình bày. 5 ­1                0                1     4                                                                                                                                     Trang 2
  3.  Giao an Đai sô 7 ́ ́ ̣ ́                                                                                           Năm hoc 2020 – 2021  ̣ HS  :   lên   bảng   làm…GV:  Nhắc   lại  cách làm  HOAT ĐÔNG 4: ̣ ̣  So sánh số hữu tỉ (8 phút.) 1. Mục tiêu: HS biêt cach so sanh hai sô h ́ ́ ́ ́ ữu tỉ 2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình,  phương pháp thảo luận, phương pháp dạy học nhóm, xử  lý tình huống, kỹ  thuật đặt   câu hỏi.Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật giao nhiệm vụ, Kĩ thuật động não;  Kĩ thuật “  Hỏi và trả lời”; 3. Hình thức tổ chức hoạt động:  Hoạt động cá nhân, nhóm. 4. Phương tiện dạy học: SGK, bảng phụ, thước... 5. Sản phẩm: HS so sanh đ ́ ược hai sô h́ ữu ti va hoan thanh  ̉ ̀ ̀ ̀ ?4 Ho ạ t đ ộ ng GV& HS N ộ i dung  NLHT GV: Cho HS làm ?4 3 : So sánh số hữu tỉ: HS : Làm ?4 −2 −10 4 −4 −12 = ; = = Năng lực  H:  Với 2 số  hữu tỉ  ty ý ta có những  3 15 −5 5 15 hợp tać −10 −12 −2 4 tr.hợp nào? Vì  >  nên  > 15 15 30 −5 H: Để so sánh hai số hữu tỉ ta làm thế  nào? C. HOAT ĐÔNG LUYÊN TÂP: ̣ ̣ ̣ ̣ HOAT ĐÔNG 5: ̣ ̣ ̉  Cung cô ( 10 phut)  ́ ́ 1. Mục tiêu:  HS kiêm tra lai kiên th ̉ ̣ ́ ưc trong bai ́ ̀ 2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình,  phương pháp thảo luận, phương pháp dạy học nhóm, xử lý tình huống, kỹ thuật đặt  câu hỏi., Kĩ thuật động não;  3. Hình thức tổ chức hoạt động:  Hoạt động cá nhân, nhóm. 4. Phương tiện dạy học: SGK, bảng phụ, thước... 5. Sản phẩm: Kêt qua bai lam cua HS,  ́ ̉ ̀ ̀ ̉ Bài 1: (tr 7/SGK)  ᄂ ᄂ   ᄂ  . −12 24 −27 3 Bài 2 / 7 SGKCác phân số  ; ; biểu diễn số hữu tỉ    15 −32 36 −4 Bài 3 / 8 SGK   a) x  y         x = y GV: Cho HS làm bài 2 / 7 SGK va bài 3/ 8 SGK ̀ Nhóm 1+2 làm câu a; Nhóm 3+4 làm câu b;       Nhóm 5+6 làm câu c GV: Cho HS làm ?5.      HS : Làm  ?5GV: Nhận xét D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phut) ́ ­ Học bài trong SGK và vở ghi ­ Làm bài tập 4; 5 / 8 SGK; HS khá giỏi làm bài tập 7; 8; 9 SBT. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ᄂ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                                                     Trang 3
  4.  Giao an Đai sô 7 ́ ́ ̣ ́                                                                                           Năm hoc 2020 – 2021  ̣ Ngày soạn:  02/9/2020 Tuần: 1 Ngày dạy:   Tiết: 2 Lớp 7D: 08/9/2020 CỘNG,TRỪ SỐ HỮU TỈ.  Lớp 7AB: 11/9/2020 Thời lượng: 1 tiết  I . MỤC TIÊU  :    1 . Kiến thức : ­ HS biêt qui t ́ ắc cộng trừ số hữu tỉ, biết qui tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ ­ Củng cố cho HS các qui tắc cộng trừ số hữu tỉ và qui tắc chuyển vế trong tập hợp   số hữu tỉ 2. Kỹ năng : ­ Có kỹ năng làm các phép toán cộng trừ số hữu tỉ nhanh và đúng ­ Rèn luyện tính cẩn thận,chính xác khi trình bày bài giải. ­ Rèn kỹ  năng so sánh các số  hữu tỉ, tính giá trị  biểu thức, tìm x (đẳng thức có chứa  dấu giá trị tuyệt đối), sử dụng máy tính bỏ túi. 3 . Thái độ : ­Hiểu và vận dụng kiến thức học trong bài và thực tế.  ­ HS thấy được tầm quan trọng của môn học áp dụng vào đời sống hàng ngày. ­ HS thấy được sự liên quan giữa các môn học với Toán học.  4. Xác định nội dung trọng tâm:   Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ 5. Định hướng các năng lực hình thành : Năng lực giải quyết vấn đề , năng lực dự đoán , suy luận lí thuyết, năng lực phân tích  khái quát hóa rút ra kết luận, năng lực tự đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề . II . CHUẨN BỊ CỦA GV&HS : 1. Chuẩn bị của GV: Bảng phụ ,  thước thẳng. 2. Chuẩn bị của HS : Ôn tập các kiến thức liên quan đến chủ đề, Bảng nhóm , dụng   cụ học tập,… III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : * Kiêm tra bai cu: ̉ ̀ ̃ (5 phut)́                                                                                                                                     Trang 4
  5.  Giao an Đai sô 7 ́ ́ ̣ ́                                                                                           Năm hoc 2020 – 2021  ̣ 3 Thế nào là số hữu tỉ ? Cho VD.Áp dụng làm bài tập : So sánh số các  hữu tỉ: x= và  −7 −3 y=          11 Đáp án :   Trả lời định nghĩa SGK và tự cho VD      ( 5 đ) 3 −33 −3 −21 −21 −33 x =  = ;y=  =        Vì ­21>­33 nên >  Vậy y>x           ( 5 đ) −7 77 11 77 77 77 A. HOAT ĐÔNG KḤ ̣ ỞI ĐÔNG: ̣ HOAT ĐÔNG 1: ̣ ̣  Tinh huông m ̀ ́ ̣ ́ ̀ (5 phút.) ở đâu: (Đăt vân đê)  ̀ 1. Mục tiêu: Tao tinh huông hoc tâp cho hoc sinh. Giup hoc sinh h ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ưng th ́ ư trong hoc tâp ́ ̣ ̣ 2.   Phương   pháp/Kĩ   thuật   dạy   học:  Phương   pháp   nghiên   cứu   trường   hợp   điển  hình,kỹ thuật đặt câu hỏi. 3. Hình thức tổ chức hoạt động:  Hoạt động cá nhân 4. Phương tiện dạy học: SGK, bảng phụ, thước... 5. Sản phẩm: Tạo tình huống học tập cho học sinh 1. TRO CH ̀ ƠI  “ ĐÔ BAN BIÊT SÔ” ́ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ a) Em hay đoc 1 STN nao đo rôi đô ban viêt sô liên sau cua sô đo ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ Sau đo ban nêu sô t ́ ự nhiên khac 0 rôi em đoc sô liên tr ́ ̀ ̣ ́ ̀ ước cua sô đo.̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ b) Em va ban đôi vai cho nhau cung ch ̀ ơi 2. Thực hiên cac hoat đông sau: ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ a) Em cho vi du vê cac STN ̃ ̣ b) Em hay liêt kê cac phân t ́ ̀ ử ca tâp h ̉ ̣ ợp gôm 10 STN đâu tiên ̀ ̀ B. HOAT ĐÔNG HINH THANH KIÊN TH ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ỨC: HOAT ĐÔNG 2: Tim hiêu vê  ̣ ̣ ̀ ̉ ̀Cộng trừ số hữu tỉ: (13 phút.)  1. Mục tiêu: HS biêt công tr ́ ̣ ư sô h ̀ ́ ữu tỉ 2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình,  phương pháp thảo luận, phương pháp dạy học nhóm, xử  lý tình huống, kỹ  thuật đặt   câu hỏi.Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật giao nhiệm vụ, Kĩ thuật động não;  Kĩ thuật “  Hỏi và trả lời”; 3. Hình thức tổ chức hoạt động:  Hoạt động cá nhân, nhóm. 4. Phương tiện dạy học: SGK, bảng phụ, thước... 5. Sản phẩm: HS viêt đ ́ ược hê th ̣ ức tông quat, lây vi du va hoan thanh  ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ?1 Ho ạ t đ ộ ng GV& HS N ộ i dung  NLHT Ta   đã   biết   mọi   số   hữu   tỉ   đều   viết  1. Cộng trừ số hữu tỉ: Năng lực  a a b quan sát  được dưới dạng phân số , với a,b  Với x= ,y = (a,b,m ᄂ ) b m m và sử  ᄂ ,b 0 a b a + b dụng  x+y= + = Vậy để    cộng,trừ  2 số  hữu tỉ  ta làm  m m m ngôn ngữ ntn? a b a − b x−y= − = Nêu qui tắc cộng 2 phân số cùng mẫu,  m m m khác mẫu. Vi du:́ ̣ Như vậy với 2 số hữu tỉ bất kỳ ta đều  ?1 a) 0,6 + 2 = 3 + −2 có thể viết chúng dưới dạng hai phân  −3 5 3                                                                                                                                     Trang 5
  6.  Giao an Đai sô 7 ́ ́ ̣ ́                                                                                           Năm hoc 2020 – 2021  ̣ số cùng 1 mẫu dương rồi áp dụng qui  9 −10 −1 Năng lực  = + = tắc cộng 2phân số cùng mẫu 15 15 15 tinh toan ́ ́ a b 1 1 2 5 6 11 Với   x= ,y = (a,b,m ᄂ ) hãyviết  b)  − (−0,4) = + = + = m m 3 3 5 15 15 15 tiếp Bài 6 a,b /10 SGK: Em  hãy  nhắc  lại   các  tính  chất   phép  Kết quả: a) −1      b)­1 cộng phân số 12 GV cho HS làm VD ở SGK GV: ghi lại ,nhấn mạnh ,bổ sung Cho HS làm ?1 GV: Yêu cầu HS làm tiếp bài 6a,b Tìm số nguyên x biết x+5=7 HOAT ĐÔNG 3: ̣ ̣  Qui tắc chuyển vế (8 phút.)  1. Mục tiêu: HS biết qui tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ 2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình,  phương pháp thảo luận, phương pháp dạy học nhóm, xử lý tình huống, kỹ thuật đặt  câu hỏi.Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật giao nhiệm vụ, Kĩ thuật động não; Kĩ thuật “  Hỏi và trả lời”; 3. Hình thức tổ chức hoạt động:  Hoạt động cá nhân, nhóm. 4. Phương tiện dạy học: SGK, bảng phụ, thước... 5. Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi đã nêu; lam đ ̀ ược cac BT ́ Ho ạ t đ ộ ng GV& HS N ộ i dung  NLHT Nhắc lại qui tắc chuyển vế trong  ᄂ 2. Qui tắc chuyển vế: Năng lực  Tương   tự   trong   ᄂ ta   cũng   có   qui   tắc  Với mọix,y,z    ᄂ  : sử dụng  chuyển vế x+y=z�x =z−y ngôn ngữ Gọi 1HS đọc qui tắc trang 9 SGK ?2 Tìm x biết GV: Cho HS làm ?2 −1 29 K ế t qu ả : a)x=   b)  Năng lực  GV: Cho HS đọc chú ý trang 9 SGK 6 28 hợp tác như thế nào? Phát biểu qui tắc chuyển vế  Chú ý:(trang 9/SGK) trong  ᄂ . C. HOAT ĐÔNG LUYÊN TÂP: ̣ ̣ ̣ ̣ HOAT ĐÔNG 4: ̣ ̣ ̉  Cung cô ( 12 phut)  ́ ́ 1. Mục tiêu:  HS kiêm tra lai kiên th ̉ ̣ ́ ức trong baì 2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình,  phương pháp thảo luận, phương pháp dạy học nhóm, xử lý tình huống, kỹ thuật đặt  câu hỏi., Kĩ thuật động não;  3. Hình thức tổ chức hoạt động:  Hoạt động cá nhân, nhóm. 4. Phương tiện dạy học: SGK, bảng phụ, thước... 5. Sản phẩm: Kêt qua bai lam cua HS,  ́ ̉ ̀ ̀ ̉ 47 5 4 Bài 8  a) = −2 ; Bài 9    a, c /10 SGK:       Kết quả: a) x =   c)  x =       Bài 10 Kết  70 12 21 1 quả: −2   2                                                                                                                                     Trang 6
  7.  Giao an Đai sô 7 ́ ́ ̣ ́                                                                                           Năm hoc 2020 – 2021  ̣ D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phut) ́ ­ BTVN:7b; 8bd; 9bd; (sgk); 12;13(SBT) ­ Học bài cũ,xem trước bài mới. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ᄂ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                                                     Trang 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2