intTypePromotion=3

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 30 : KINH TẾ CHÂU PHI

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
236
lượt xem
7
download

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 30 : KINH TẾ CHÂU PHI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được đặc điểm nông nghiệp ở Châu Phi - Chú trọng khai thác khoáng sản để Xuất Khẩu . 2) Kỹ năng: - Phân tích lược đồ - Hiểu sự phân bố các ngành nông nghiệp và công nghiệp Châu Phi. 3)Thái độ:giáo dục hs yêu mến các nước châu phi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 30 : KINH TẾ CHÂU PHI

  1. Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 30 : KINH TẾ CHÂU PHI I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được đặc điểm nông nghiệp ở Châu Phi - Chú trọng khai thác khoáng sản để Xuất Khẩu . 2) Kỹ năng: - Phân tích lược đồ - Hiểu sự phân bố các ngành nông nghiệp và công nghiệp Châu Phi. 3)Thái độ:giáo dục hs yêu mến các nước châu phi. II – Đồ dùng dạy học : - Bản Đồ Nông nghiệp Châu Phi Bản Đồ Công nghiệp Châu Phi
  2. - Tranh ảnh về công nghiệp và nông nghiệp ở Châu Phi III – Phương pháp : trực quan, đàm thoại , nhóm IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) Kiểm tra bài cũ : - Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở Châu Phi - Những nguyên nhân nào kìm hãm sự phát triển Kinh Tế –Xã hội của Châu Phi. 3) Bài mới: Hoạt động 1 : NÔNG NGHIỆP Hoạt động dạy và học Ghi bảng a) GV yêu cầu HS đọc SGK và I - NÔNG cho biết : NGHIỆP: ? Trong nông nghiệp ở Châu Phi a) Trồng trọt :
  3. có những hình thức canh tác nào - Cây Công là phổ biến? Nghiệp xuất khẩu ? Tại sao có nét tương phản được chú trọng giữa hình thức canh tác hiện đại phát triển theo và lạc hậu nhất trong trồng trọt hướng Chuyên Môn hoá nhằm của Châu Phi. mục đích Xuất GV phân tích : Khẩu. * Các nước Châu Phi hình - Cây Lương Thực thành 2 khu vực sản xuât’ Nông chiếm tỷ trọng nhỏ Nghiệp khác nhau : trong cơ cấu trồng - Khu vực sản xuất Nông trọt . Nghiệp xuất khẩu theo hướng - Gồm các loại chuyên môn hoá cây Công cây trồng : Nghiệp nhiệt đới phần lớn do + Cây Công canh tác nước ngoài sở hữu các đồn điền trang trại trên diện tích Nghiệp rộng , đất đại tốt , trang bị kỹ + Cây ăn quả
  4. thuật cao . + Cây lương thực - Khu vực sản xuất nhỏ của người dân địa phương , trình độ sản xuất lạc hậu phụ thuộc vào tự nhiên . ? Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây Công Nghiệp và cây Lương Thực. Quan sát H 30.1 SGK nêu sự phân bố của các cây trồng : + Cây Công Nghiệp chính + Cây ăn quả + Cây Lương Thực GV chia nhóm cho HS làm việc mỗi nhóm trình bày 1 loại b) Chăn nuôi : cây . ( 3 nhóm) Kém phát triển , hình thức chăn thả
  5. b) Ngành chăn nuôi : phổ biến phụ thuộc Ngành chăn nuôi có đặc điểm vào tự nhiên . gì ? tình hình phân bố và hình thức chăn nuôi có điểm gì nổi bật ? Cừu , dê chăn nuôi ở Môi Trường nào ? Lợn nuôi nhiều ở Quốc Gia nào ? Bò nuôi nhiều ở Quốc Gia nào ? Hoạt động 2 : CÔNG NGHIỆP Quan sát H 30.2 cho biết các II – CÔNG Khoáng Sản quan trọng quý trữ NGHIỆP: lượng lớn được phân bố ở đâu ? - Ngành Khoáng
  6. Với nguồn tài nguyên khoáng Sản phong phú sản phong phú , nhưng nhìn trên nhưng nền Công lược đồ H30.2 sự phân bố các Nghiệp nói chung ngành Công Nghiệp của Châu chậm phát triển . Phi như thế nào ? - Giá trị sản lượng  Nhận xét trình độ phát triển Công Nghiệp Công nghiệp Châu Phi. chiếm 2% toàn - Nguyên nhân kìm hãm sự Thế Giới . phát triển Công Nghiệp - Có 3 khu vực có trình độ phát triển Châu Phi.  Nêu đặc điểm nổi bật nền Công Nghiệp khác nhau. Kinh tế Châu Phi là gì ? 4) Củng cố : - Sự khác nhau trong sx cây Công nghiệp và cây Lương Thực ở Châu Phi
  7. - Vẽ biểu đồ thể hiện tỹ lệ Dân Sô’ và sản lượng Công Nghiêp’ của Châu Phi so với Thế Giới * Hướng dẫn : 1 vòng tròn = 100% = 360° 1% = 3,6 Châu Phi : 13,4% x 3,6 = 48,24° - Vẽ biểu đồ tròn -Hướng dẫn cách tạo góc bằng thước đo độ -Tên biểu đồ 5) HDVN: 5"học bài 30 - Đọc SGK bài 31.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản