intTypePromotion=1

Giáo án hay nhất 2012 Tuần 10-Lớp dạy: 7B Tiết 20 §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
4
download

Giáo án hay nhất 2012 Tuần 10-Lớp dạy: 7B Tiết 20 §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau, biết viết kí hiệu về sự băng nhau của hai tam giác theo quy ước 2. Kĩ năng: Biết sử dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau đễ suy ra các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau 3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác và khoa học II.Phương tiện : GV:Giáo án, SGK,êke, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu HS:SGK, êke, thước đo góc III. Phương pháp: o Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hay nhất 2012 Tuần 10-Lớp dạy: 7B Tiết 20 §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

  1. Giáo án hay nhất 2012 Tuần 10-Lớp dạy: 7B Tiết 20 §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau, biết viết kí hiệu về sự băng nhau của hai tam giác theo quy ước 2. Kĩ năng: Biết sử dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau đễ suy ra các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau 3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác và khoa học II.Phương tiện : GV:Giáo án, SGK,êke, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu HS:SGK, êke, thước đo góc III. Phương pháp: o Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo của HS. o Đàm thoại, hỏi đáp IV Tiến trình lên lớp: 1/. Ổn định lớp. 2/. Kiểm tra bài cũ CÂU ĐÁP ÁN HỎI Câu 1 :Tính C Câu 1 : A  B  C  800  700  x  1800  x  300 A 800 x B 700 C
  2. 3/. Tiến hành bài mới:  Đặt vấn đề: Ta đã biết sự bằng nhau của hai đoạn thẳng, sự bằng nhau của hai góc.còn đối với tam giác thì sao? HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG KIẾN THỨC CẦN GV HS ĐẠT *Hoạt động 1: Định I/Định nghĩa : HS:Đọc ? 1 Hai tam giác bằng nghĩa GV:Gọi HS đọc ? 1 nhau là hai tam giác có các cạnh tương GV:Cho tam giác ABC ứng bằng nhau các và A’B’C’ ứng bằng nhau. A A' A A' HS: AB = A’B’ ; AC = A’C’ ; B C B' C' BC = B’C’ ; GV:Hãy kiểm nghiệm B C B' C' rằng : A  A '; B  B '; C  C ' •Hai đỉnh A và A’; B AB = A’B’ ; AC = A’C’ và B’ ; ; C và C’ gọi là hai HS:Chú ý viên giảng BC = B’C’ ; đỉnh tương ứng bài A  A '; B  B '; C  C ' bằng •Hai góc A và A’; B thước và thước đo góc. và B’ ; GV:Hai tam giác ABC C và C’ và A’B’C’ như trên gọi •Hai cạch AB và là hai tam giác bằng A’B’ ; •Hai đỉnh A và A’; B và AC và A’C’ ; BC và B’ ; B’C’ gọi là hai cạnh C và C’ gọi là hai đỉnh tương ứng HS: Chú ý viên giảng tương ứng bài •Hai góc A và A’; B và B’ ;
  3. C và C’ •Hai cạch AB và A’B’ ; II/Kí hiệu : •Để kí hiệu sự bằng AC và A’C’ ; BC và B’C’ gọi là hai cạnh nhau của tam giác tương ứng ABC và Tan giác A’B’C’ ta viết : *Hoạt động 2: Kí hiệu GV:Để kí hiệu sự bằng ABC  A ' B ' C ' nhau của tam giác ABC • Khi viết kí hiệu sự bằng nhau của hai và Tan giác A’B’C’ ta viết : ABC  A ' B ' C ' tam giác các chữ cái GV:Khi viết kí hiệu sự chỉ tên các đỉnh bằng nhau của hai tam tương ứng được cùng giác các chữ cái chỉ tên thứ tự các đỉnh tương ứng được cùng thứ tự ABC  A ' B ' C ' nếu  AB  A ' B '; AC  A ' C '; BC  B ' C   ABC  A ' B ' C ' nếu  A  A '; B  B '; C  C '   AB  A ' B '; AC  A ' C '; BC  B ' C '    A  A '; B  B '; C  C '  4. Củng cố và luyện tập vận dụng : HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS ?2 GV:Cho HS đọc ? 2 HS:Đọc ? 2 M A N HS:a/ = ABC MNP B CP
  4. GV: ABC và MNP có bằng nhau HS:b/•Đỉnh M tương ứng với không, nếu có hãy kí hiệu sự bằng đỉnh A nhau của chúng •Góc B tương ứng với GV:Hãy tìm đỉnh tương ứng với đỉnh góc N A, góc tương ứng với góc N, cạnh •Cạnh BP tương ứng với tương ứng với cạnh AC cạnh AC BT10/111 M A C I B HS:Đỉnh : A tương ứng với đỉnh I N B tương ứng với GV:Hãy kể tên các đỉnh tương ứng và đỉnh M C tương ứng với kí hiệu sự bằng nhau của chúng đỉnh N ABC  IMN HS:Cạnh IK tương ứng với BT11/112 cạnh BC GV:Cho ABC  HIK , Hãy tìm cạnh A tương ứng với H tương ứng với cạnh BC; góc tương HS:AB = HI; BC = IK; AC = ứng với góc H  HK; A  H ; B  I ; C  K GV:Hãy tìm các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2