Giáo án hình học 10 : ĐƯỜNG PARABOL

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
204
lượt xem
25
download

Giáo án hình học 10 : ĐƯỜNG PARABOL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh: 1. Về kiến thức:  Nhớ được định nghĩa đường hypebol và các khái niệm: tiêu điểm, đường chuẩn, tham số tiêu của parabol. 2. Về kỹ năng:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hình học 10 : ĐƯỜNG PARABOL

  1. Giáo án hình học 10 : §7. ĐƯỜNG PARABOL I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh: 1. Về kiến thức:  Nhớ được định nghĩa đường hypebol và các khái niệm: tiêu điểm, đường chuẩn, tham số tiêu của parabol. 2. Về kỹ năng:  Viết được pt chính tắc của parabol khi biết các yếu tố xác định parabol và xđịnh được tiêu điểm, đường chuẩn của parabol khi biết pt chính tắc của parabol. 3. Về tư duy:  Biết áp dụng vào bài tập. 4. Về thái độ:
  2.  Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học.  Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động. II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:  Học sinh xem bài trước ở nhà.  Học sinh đã được học đthị của hs bậc 2.  Chuẩn bị các bảng nhỏ ghi đề bài và dùng để học sinh trả lời theo nhóm. III. GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:  Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Kiểm tra bài cũ và dạy bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản GV vào bài bằng đthị của 1. Định nghĩa đường
  3. hàm số bậc 2 và 1 số vd parabol: (sgk) thực tế về parabol. GV ghi đ/n đường parabol Có thể hdẫn hs cách vẽ 2. Phương trình ctắc parabol như hình 93 sgk, của parabol: cho hs về nhà thử làm Hñ1: Giải bài toán tìm phương trình chính tắc của parabol: y Học sinh nhận xét : + Chọn hệ trục toạ độ M(x;y) Oxy . P O x p  F  ; 0 2  + Xác định toạ độ điểm  F, P và phương trình đường thẳng 
  4. + M ( x; y )  ( P)  MF  d ( M ; ) + Kết luận. M ( x; y )  ( P)  MF  d ( M ; ) 2 p p    x    y2  x  2 2  Bình phương 2 vế rồi rút gọn, ta được: y 2  2 px  p  0  (1) Yêc cầu hs làm hđ trong Pt (1) đgl phương trình sgk trang 111 để thấy chính tắc của parabol. được tính chất của (P) * Tính chất: (sgk) VD1: viết ptct của (P) đi VD1: Học sinh nhận xét : qua điểm M(2;5)
  5. + Parabol đi qua điểm M. VD2: Cho (P): y . 2  4x + Xác định tham số tiêu Tìm toạ độ điểm . sao cho FA = 2. A  ( P) VD2: Ch ý: (sgk trang 111) + Nêu ví dụ 2 P + Nêu công thức FA  x  2 + Cho hs lên bảng làm ví dụ 2. Cho học sinh giải ví dụ theo nhóm và nhận xét cho điểm . Hoạt động 2: Giải bài tập Cho học sinh đọc đề và 42. làm hai bài toán 42, 43. 42.
  6. GV nhận xét và cho Mđ c) đúng. Các mđ a), b) điểm. và d) sai. + Bài toán 42 nêu cách 43. nhận biết phương trình a) y2 = 12x. b) y2 = x. chính tắc của parabol , c)y2 = 2/3.x tiêu điểm và đường chuẩn tương ứng . 44. + Bài toán 43 nêu cách Cách 1: tìm toạ độ các giao tìm phương trình chính điểm của đt đi qua tiêu  tắc của từng điều kiện điểm F và vuông góc với cho trước. Ox. Sau đó tính k/c giữa 2 gđ’ đó. (Đọc thêm đề tương Cách 2: Dùng định nghĩa tự:Viết phương trình của parabol. chính tắc của parabol Đs: 2p (P) biết đường chuẩn là x+1= 0) 45. y A A’ (P) I’ I
  7. Học sinh đọc đề và làm ba bài toán 44, 45, 46. * Hoïc sinh trong 4 toå thaûo luaän veà lôøi giaûi cuûa caùc baïn vaø ñöa ra nhaän xeùt cuûa toå mình. * Gv nhaän xeùt vaø söûa chöõa caùc sai Hình thang vuông ABB’A’ có H’ là đường tb, nên soùt neáu coù . 1 d  I ;    II '   AA ' BB ' 2 Do A, B thuộc (P) và AB đi Nhận xét : qua tiêu điểm F của (P), nên + Bài số 44 nêu cách AA’+BB’ = AF+BF = AB tìm độ dài dây cung 1 Vậy , suy ra đtròn đặc biệt của parabol . d  I;   AB 2 đk AB tiếp xúc với đường + Bài số 45 nêu một chuẩn  . tính chất của parabol ( dùng định nghĩa )
  8. + Bài số 46 nêu cách 46. vận dụng định nghĩa Ta có: ; 2 2 MF 2   x  1   y  2  parabol để tìm phương . d  M ; Ox   y trình của 1 parabol. M cách đều F và trục hoành khi và chỉ khi 1 1 5 2 2  y 2  y   x2  x   x  1   y  2  4 2 4 NX: đây là pt của (P) nhận F làm tiêu điểm, nhận Ox làm đường chuẩn.
  9. Đọc thêm đề tương tự . Cho parabol (P): (p>0) . Gọi A, B y 2  2 px là hai điểm di động trên (P) sao cho OA  OB (A,B không trùng với O). Chứng minh rằng : đường thẳng AB luôn đi qua 1 điểm cố định.
  10. 2. Củng cố : học sinh nhắc lại định nghĩa và phương trình chính tắc của parabol. 3. Bài tập về nhà: Làm thêm bt trong sbt o Đọc và soạn trước bài “Ba đường conic”. o V. RÚT KINH NGHIỆM:
Đồng bộ tài khoản