intTypePromotion=1

Giáo án hình học 10 :PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG ( Tiết 1)

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
425
lượt xem
58
download

Giáo án hình học 10 :PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG ( Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/Mục tiêu- Yêu cầu: 1. Mục tiêu: - Thái độ: Ngiêm túc, tích cực, cẩn thận, độc lập trong học tập. - Tư duy: Trực quan, logic. - Tri thức: Khái niệm vectơ pháp tuyến, phương trình tổng quát của đường thẳng, phương trình đoạn chắn, phương trình có hệ số góc. - Kỹ năng: Lập phương trình tổng quát của đường thẳng, lập phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và biết hệ số góc, xét vị trí tương đốI của hai đường thẳng. 2. Yêu cầu: Sau khi học song tiết 27 học sinh phảI cơ bản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hình học 10 :PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG ( Tiết 1)

  1. Giáo án hình học 10 : Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG ( Tiết 1) I/Mục tiêu- Yêu cầu: 1. Mục tiêu: - Thái độ: Ngiêm túc, tích cực, cẩn thận, độc lập trong học tập. - Tư duy: Trực quan, logic. - Tri thức: Khái niệm vectơ pháp tuyến, phương trình tổng quát của đường thẳng, phương trình đoạn chắn, phương trình có hệ số góc. - Kỹ năng: Lập phương trình tổng quát của đường thẳng, lập phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và biết hệ số góc, xét vị trí tương đốI của hai đường thẳng. 2. Yêu cầu: Sau khi học song tiết 27 học sinh phảI cơ bản đạt mục tiêu đề ra. II/Phương pháp- Chuẩn bị: TỔ TOÁN- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VINH XUÂN
  2. 1. Phương pháp: Vấn đáp- gợI mở, luyện tập, thảo luận nhóm. 2. Chuẩn bị: - GV: Chuẩn bị kĩ giáo án, hệ thống tri thức, kĩ năng, các hoạt động. - HS: Nắm vững khái niệm vectơ và toạ độ của vectơ trong hệ trục Oxy. III/Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức: 2. Bài cũ: Cho vectơ . Tìm một vectơ sao cho 3. Vào bài: Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu của tiết 27. Hoạt động của thầy Hoạt động Nội dung chính của trò PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA ĐƯỜNG THẲNG (Tiết 1). TỔ TOÁN- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VINH XUÂN
  3. * Từ hình vẽ, dẫn dắt trình tổng 1.Phương học sinh đến vớI khái quát của đường thẳng: niện vectơ pháp tuyến. a.Vectơ pháp tuyến của r H1: Nếu là một đường thẳng: n vectơ pháp tuyến của Định nghĩa: SGK. thì có bao nhiêu   Ví dụ: Cho tam giác -Học sinh chú VTPT? ABC có A(-1;-1), B(- ý theo dõi H2: Cho Cho một 1;3), C(2;-4). rr điểm I và n  0, có bao a/ Tìm toạ độ một VTPT nhiêu vectơ qua I và - Vô số. của đường cao đi qua r nhận làm vectơ pháp - Có duy nhất uuu r n đỉnh A. ĐS: BC  (3; 7) tuyến? một đường b/ Tìm toạ độ VTPT của H3: Như vậy một thẳng qua I và đường thẳng BC. r đường thẳng được xác nhận làm n b.Bài toán: ( SGK- trang định khi biết các yếu vectơ pháp 75). tuyến tố nào? Định nghĩa: Trong mặt Biết một * Dẫn dắt học sinh - phẳng Oxy, phương trình nghĩa điểm và một đến định ax+by+c=0 (*) ( a 2  b 2  0 ) tổng VTPT. phương trình TỔ TOÁN- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VINH XUÂN
  4. quát của đường thẳng: - Học sinh là phương trình đường để chú ý theo dõi thẳng và ngược lại. H1: Điều kiện Phương trình (*) được phương trình: gọi là phương trình tổng ax+by+c=0 là phương - a2  b2  0 quát của đường thẳng. trình đường thẳng là gì? biết H2: Khi cho phương trình tổng quát của đường thẳng thì ta biết các yếu tố c/Các dạng đặc biệt của Học sinh nào của đường thẳng? - phương trình tổng quát: suy nghĩ, phát H3: ?3 SGK trang 76. * Hình vẽ minh hoạ.: biểu, nhận xét, bổ sung. y HĐ1: (SGK/76) Học sinh - b x HĐ2: (SGK/77) thảo luận a O HĐ3: (SGK/77) nhóm. xy * Phương trình:  1 - Dẫn dắt học sinh đến ab TỔ TOÁN- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VINH XUÂN
  5. với khái niệm đường được gọi là phương trình thẳng có hệ số góc k: theo đoạn chắn. - Dẫn dắt học sinh d/Phương trình đường thấy được ý nghĩa thẳng theo hệ số góc k: hình học của hệ số Với b  0: + góc. ax+by+c=0  y=kx+m (3) Đường - với: k=- a c ; m=- thẳng b a H4: ?5 SGK/78. y=kx+m luôn Khi đó k là hệ số góc của - Hãy nhận xét về vị cắt Oy. đường thẳng và (3) được trí tương đối đường gọi là phương trình của - Một điểm thẳng có hệ số góc và đường thẳng theo hệ số thuộc đường trục Oy? góc k. thẳng và hệ số - Một đường thẳng cắt góc k. + Ý nghĩa hình học của trục Oy được xác định hệ số góc: khi biết các yếu tố M  Ox     ( Mx; Mt ) nào? k  tan k  0:  // Ox y x TỔ TOÁN- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VINH XUÂN O
  6. t *Đặt vấn đề cho bài học tiết sau:  Ta đã biết về dạng phương trình tổng M quát của đường thẳng và vị trí tương đối của hai đường thẳng. Vấn đề đặt ra là với điều kiện nào của số a, b, c thì ta sẽ có các vị trí Ví dụ: Viết phương trình tương ứng. Vấn đề đường thẳng qua A(-1;2) này sẽ được học ở bài và có hệ số góc k=-3 sau. Luyện tập: 4. Củng cố: Bài tập: 1, 2/ trang 79. - Cách viết phương TỔ TOÁN- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VINH XUÂN
  7. trình tổng quát của đường thẳng. - Cách viết phương trình khi biết 1 điểm thuộc đường thẳng và hệ số góc k. - Các trường hợp đặc biệt của đường thẳng, đường thẳng song song với Ox, Oy, qua O, và phương trình đoạn chắn. 5. Dặn dò: - Giải quyết vấn đề được đặt ra - BTVN: 3,4,5/ trang 80. TỔ TOÁN- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VINH XUÂN
  8. * 5 câu hỏi trắc nghiệm: r Câu 1: Đường thẳng có vectơ pháp tuyến là vectơ 4x  7 y  1  0 n nào? r r (A) (B) n   4;7  n   4;7  r r (C) (D) . n   7; 4  n   7; 4  Câu 2: Cho hai điểm A(-3;4), B(1;-2). Phương trình nào là phương trình tổng quát của đường thẳng AB? (A) (B) 3x  2 y  1  0 3x  2 y  1  0 (C) (D) . 3 x  2 y  17  0 3 x  2 y  17  0 Câu 3: Cho tam giác ABC với A(0;5), B(-2;2), C(3;1). Phương trình nào là phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ đỉnh A? (A) (B) 5x  y  5  0 5x  y  5  0 (C) (D) . 5x  y  5  0 5 x  y  5  0 TỔ TOÁN- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VINH XUÂN
  9. Câu 4: Mệnh đề nào sau đây sai: (A) Một đường thẳng có vô số vectơ pháp tuyến. (B) Mọi vectơ pháp tuyến của một đường thẳng luôn cùng phương với nhau. (C) Vectơ pháp tuyến của một đường thẳng có giá vuông góc với đường thẳng đó. (D) Hai vectơ pháp tuyến của một đường thẳng luôn cùng hướng với nhau. Câu 5: Cho đường thẳng 3y-x+5=0. Khi đó hệ số góc của đường thẳng d vuông góc với đường thẳng trên là: (A) 2 (B) 3 (C) -2 (D) -3 TỔ TOÁN- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VINH XUÂN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2