Giáo án vật lý 8 - Sự cân bằng lực - quán tính

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
170
lượt xem
8
download

Giáo án vật lý 8 - Sự cân bằng lực - quán tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nêu được một số ví dụ về hai lực cân bằng. Nhận biết đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị bằng vectơ lực. - Từ dự đoán (về tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động) và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định: “vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc không đổi, vật sẽ chuyển động thẳng đều”. - Nêu được một số ví dụ về quán tính. Giải thích được hiện tượng quán tính. II. Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm hình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án vật lý 8 - Sự cân bằng lực - quán tính

  1. Sự cân bằng lực - quán tính I. Mục tiêu: - Nêu được một số ví dụ về hai lực cân bằng. Nhận biết đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị bằng vectơ lực. - Từ dự đoán (về tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động) và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định: “vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc không đổi, vật sẽ chuyển động thẳng đều”. - Nêu được một số ví dụ về quán tính. Giải thích được hiện tượng quán tính. II. Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm hình 5.3; 5.4 SGK III. Hoạt động dạy và học: 1 Ổn định 1/ (1ph) 2 Kiểm tra bài cũ : giải bài tập (5ph) 3 Bài mới
  2. HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG * Hoạt động 1: tổ chức tình hống học tập 1ph * Hoạt động 2: tìm hểu về lực cân I. Lực cân bằng: bằng (25ph) 1. Hai lực cân bằng là gì ? GV: yêu cầu học sinh hình 5.2 SGK HS: nghiên cứu, Hai lực cân bằng chúng về quả cầu treo trên dây, quả bóng đặt làmviệc cá có cùng điểm đặt, cùng trên mặt bàn các vật này chiụ đứng nhân,thảoluận nhóm trả phương, cùng độ lớn yên vì chịu tác dụng của hai lực cân lờicâu hỏi C1 nhưng ngược chiều bằng. HS: làm việc cá nhân 2/ Tac dụng của hai lực GV: hướng học sinh tìm hiểu tiếp về dự đoán cõn bằng lờn một vật tác dụng của hai lực cân bằng lên vật - Lực làm thay đổi vận đang chuyển động đang chuyển động. tốc. - Khi hai lực cân bằng Nếu vật đang chuyển GV: yêu cầu học sinh đọc thông tin ở tác dụng lên vật đang động thẳng đều chịu tác mục a. Cho học sinh dự đoán kết quả. chuyển động thì hai lực dụng của hai lực cân này cũng không làm bằng thì sẽ tiếp tục
  3. thay đổi vận tốc của chuyển động thẳng đều. vật nên nó tiếp tục chuyển động mãi mãi ? GV: làm thí nghiệm để kiểm chứng HS: theo dõi, quan sát bằng máy và ghi kết quả thí - Hình 53.a: ban đầu quả cân A đứng nghiệm yên - Hình 53.b: quả cân A chuyển động - Hình 53.c: quả cân A tiếp tục chuyển động khi quả cân A' bị giữ lại. HS: theo dõi thí nghiệm suy nghĩ (làm - Câu hỏi C2: quả cân A chịu tác dụng việc cá nhân) trả lời C2, của 2 lực: trọng lượng P , sức căng T C3, C4. của sợi dây hai lực này cân bằng (do T = PB mà PB = PA nên P cân bằng với PA - Dựa vào kết quả thí
  4. Câu hỏi C3: đặt thêm vật nặng A' lên nghiệm điền vào bảng A, lúc này PA + P A' lớn hơn T nên vật 5.1và trả lời câu hỏi C5 AA' chuyển động nhanh dần đi xuống, B chuyển động đi lên. HS tính toán trả lời - (ghi vào bảng 5.1) câu hỏi C4: quả cân A chuyển động - "Một vật đang chuyển qua lỗ K thì A' bị giữ lại khi đó tác động, nếu chịu tác dụng lên A chỉ còn hai kực PA và T lại dụng của hai lực cân cân bằng nhau nhưng A tiếo tục bằng thì sẽ tiếp tục chuyển động.Thí nghiệm cho biết kết chuyển động thẳng quả chuyển động của A là thẳng đều. đều". II. Quán tính: 1. Nhận xét: * Hoạt động 3: tìm hiểu về quán HS: dấu hiệu của quán tính (4ph) tính khi có lực tác dụng thì vật không thay đổi * Mọi vật đều có quán GV: đưa ra một số ví dụ giúp học sinh vận tốc ngay được. tính. phát hiện được quán tính GV: yêu cầu học sinh làm việc cá
  5. nhân trả lời câu hỏi C6, C7, C8 2. Vận dụng: * Hoạt động 4: vận dụng (8ph) - Câu hỏi C8: a) Nghiêng người sang (Học thuộc phần ghinhớ) HS: - Câu hỏi C6: búp bê ngã về phía trái. sau khi đảy chân búp bê chuyển động b) chân gập lại. cùng với xe nhưng do quán tính nên c) Mực chuyển động thân và đầu búp bê chưa kịp chuyển xuống khi bút bi ngừng động nên thân và đầu ngã về phía sau. chuyển động. - Câu hỏi C7: búp bê ngã về phía trước d) Do quán tính nên vì xe dừng lại đột ngột. cốc chưa kịp thay đổi vận tốc khi ta giật 4/ dặn dũ 1ph nhanh giấy ra khỏi đáy Bài tập về nhà: từ 5.1 đến 5.8 sách bài cốc nước. tập trang 9,10
  6. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ......
Đồng bộ tài khoản