intTypePromotion=3

HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
283
lượt xem
15
download

HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Học sinh biết khái niệm hai tam giác bằng nhau, biết viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau theo qui ước, tìm được các đỉnh tương ứng, các góc tương ứng, các cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. +Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác. Biết sử dụng hai tam giác bằng nhau để suy ra hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau. +Cẩn thận, chính xác khi vẽ hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

  1. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU I.MỤC TIÊU +Học sinh biết khái niệm hai tam giác bằng nhau, biết viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau theo qui ước, tìm được các đỉnh tương ứng, các góc tương ứng, các cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. +Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác. Biết sử dụng hai tam giác bằng nhau để suy ra hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau. +Cẩn thận, chính xác khi vẽ hình. II.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên. -Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ vẽ sẵn hình 60, … 2.Học sinh. -Thước thẳng, êke, .. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
  2. 1.Ổn định tổ chức. -Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng: .................................................................................................................................... .... Vắng: 7B: /38. .................................................................................................................................... .... 2.Kiểm tra. Treo bảng phụ vẽ hình 60.SGK. HS1.Lên bảng thực hiện. HS1.Dùng thước có chia độ và thước đo góc đo các cạnh và các góc của tam giác ABC. HS2.Dùng thước có chia độ và thước đo góc đo các cạnh và các góc của tam giác HS2.Lên bảng thực hiện. A'B'C'
  3. GV nhận xét, cho điểm HS. HS dưới lớp nhận xét, bổ sung. 3.Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1. Định nghĩa. 1.Định nghĩa. Quay trở lại bài kiểm tra: 2 tam giác A'B'C' có 6 yếu tố bằng HS: ABC , ABC và A'B'C' như vậy gọi là 2 tam nhau, 3 yếu tố về cạnh và 3 yếu tố về giác bằng nhau. góc. -Tam giác ABC và A'B'C' có mấy yếu ABC và A'B'C' có: tố bằng nhau? Mấy yếu tố về cạnh,
  4. góc? AB = A'B', AC = A'C', BC = B'C' Giáo viên ghi bảng. A  A ', B  B ', C  C ' ABC và A'B'C' là 2 tam giác  bằng nhau. Học sinh đứng tại chỗ trả lời. Giáo viên giới thiệu đỉnh tương ứng với đỉnh A là A'. +Hai đỉnh A và A', B và B', C và C' gọi là đỉnh tương ứng. -Tìm các đỉnh tương ứng với đỉnh B, C? Giáo viên giới thiệu góc tương ứng với Học sinh đứng tại chỗ trả lời. A là A ' . +Hai góc A và A ' , B và B ' , C và C ' -Tìm các góc tương ứng với góc B và gọi là 2 góc tương ứng. góc C? Học sinh suy nghĩ trả lời, 2 học sinh phát biểu. +Hai cạnh AB và A'B'; BC và B'C'; AC và A'C' gọi là 2 cạnh tương ứng. -Tương tự với các cạnh tương ứng? HS trả lời … -Hai tam giác bằng nhau là 2 tam giác
  5. như thế nào ? *Định nghĩa: SGK.Tr.110. Gọi HS đọc định nghĩa trong SGK. Hai HS đọc định nghĩa. Hoạt động 2. Kí hiệu. 2.Kí hiệu. +Ngoài việc dùng lời để định nghĩa 2 A'B'C' nếu: ABC = tam giác ta cần dùng kí hiệu để chỉ sự  AB  A ' B ', BC  B ' C ', AC  A ' C '   bằng nhau của 2 tam giác.  A  A ', B  B ',C  C '  Yêu cầu học sinh nghiên cứu phần 2 HS: Các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự. -Nêu qui ước khi kí hiệu sự bằng nhau của 2 tam giác? Giáo viên chốt lại và ghi bảng. Cả lớp làm bài. Yêu cầu học sinh làm ?2 a) ABC = MNP Gọi 1 học sinh đứng tại chỗ làm câu
  6. b) Đỉnh tương ứng với đỉnh A là M a, b Góc tương ứng với góc N là góc B Cạnh tương ứng với cạnh AC là MP Một HS lên bảng làm câu c) Gọi 1 học sinh lên bảng làm câu c c) ACB = MPN AC = MP; B  N Các nhóm thảo luận. Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm ?3 Đại diện nhóm lên trình bày. Góc D tương ứng với góc A. Cạnh BC tương ứng với cạnh EF. ABC theo định lí tổng 3 góc của Xét tam giác  A  B  C  1800  A  1800  (B  C )  A  1800  1200  600  D  A  600
  7. BC = EF = 3 (cm) Lớp nhận xét đánh giá. GV nhận xét, chữa bài. 4.Củng cố. HS cả lớp làm bài. Cho HS làm bài 10.Tr.111.SGK. Đưa bảng phụ vẽ sẵn H 63, 64.SGK. Ba HS lên bảng làm. ABC  IMN Gọi ba HS cùng lên bảng thực hiện. H.63. PQR = HRQ H.64. GV nhận xét, HS dưới lớp nhận xét.
  8. 5.Hướng dẫn. -Nắm vững định nghĩa 2 tam giác bằng nhau, biết ghi bằng kí hiệu một cách chính xác. -Làm bài tập 11, 12.Tr.112.SGK. -Làm bài tập 19, 20, 21.Tr.100.SBT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản