intTypePromotion=1

Idioms in Speech

Chia sẻ: The Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:50

0
191
lượt xem
84
download

Idioms in Speech

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(1) to do smb a favour, to do smb a good turn them too and that you're just dying to do them a favour. It's sort of funny, in a way. (J. Salinger) 2. This is for a friend who's done me a good turn. (1. Mur¬doch) 3. "1 came to do you a good turn," she said. (J. Wain)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Idioms in Speech

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2