intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình web với PHP - p19

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

129
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 : NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA FORM: CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU Form trong HTML thì đơn giản hơn, nó chỉ vị trí và cách thức gửi như thế nào. Tại điểm này PHP được ứng dụng hơn. Tập lệnh PHP nhận dữ liệu từ form và sử dụng nó để hoàn thành hoạt động, như cập nhật những nội dung của cơ sở dữ liệu, gửi một email, định dạng dữ liệu và hơn thế nữa. PHP sử dụng một tập đơn giản mà mạnh, một sự kết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web với PHP - p19

  1. Chương 5 : NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA FORM: CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU Trong ứng dụng Web, người sử dụng nhập nội dung, nhấn submit để sử lý. Một tiến trình thì không được hoàn thành bởi lệnh PHP, vì thế mã lệnh yêu cầu phải “thông minh”. HTML sẽ gởi đến một vị trí đặc biệt và xử lý vì khi bạn điền trông tin vào form, để biết một địa chỉ email, mail,… bạn cần một phương tiện để đọc nội dung. Form trong HTML thì đơn giản hơn, nó chỉ vị trí và cách thức gửi như thế nào. Tại điểm này PHP được ứng dụng hơn. Tập lệnh PHP nhận dữ liệu từ form và sử dụng nó để hoàn thành hoạt động, như cập nhật những nội dung của cơ sở dữ liệu, gửi một email, định dạng dữ liệu và hơn thế nữa. PHP sử dụng một tập đơn giản mà mạnh, một sự kết hợp, cung cấp phương tiện để làm mọi thứ ảo khi chúng ta cần. Trong chương này bạn bắt đầu xây dựng một ứng dụng đơn giản cho phép bạn thêm, bớt, xóa thành phần của dữ liệu. Chúng ta sẽ được đến với PHP/MySQL như: - Tạo những form sử dụng nút, hộp soạn thảo và những thành phần khác. - Tạo tập lệnh PHP để xử lý những form HTML. - Nhận dữ liệu từ hai biến chính là: $_POST và $_GET. - Qua thông tin ẩn để xử lý tập lệnh form với những điều khiển form ẩn và một chuỗi truy vấn URL. Driving the User Input Form trong ví dụ này, hướng dẫn người dùng chọn những giá trị từ một tập hợp giá trị mà được cung cấp. Tập hợp giá trị thông qua việc sử dụng những phần tử HTML đặc biệt: list boxes, radio buttons và checkboxes.
  2. Có 2 loại trong form: Loại cho phép người dùng chọn một mục từ những chọn lựa có sẵn. Loại cho phép chọn nhiều mục. Hộp danh sách xổ xuống và nút radio chỉ chọn một. Những checkbox và những hộp danh sách cung cấp nhiều lựa chọn Ví dụ: Giới hạn của việc chọn lựa Chúng ta hãy bắt đầu với một kiểu nhập đơn giản. Những bước sau là để tạo một danh sách đơn giản: 1 Tạo một file form2.html và mở nó trong trình soạn thảo của bạn 2. Nhập đoạn mã sau: Greetings Earthling TD{color:#353535;font-family:verdana} TH{color:#FFFFFF;font-family:verdana;background-color:#336699} Name
  3. Greetings Hello Hola Bonjour Display Debug info 3.Tạo một file mới với tên formprocess2.php và nhập đoạn mã sau: Greetings Earthling
  4. TD{color:#353535;font-family:verdana} TH{color:#FFFFFF;font-family:verdana;background-color:#336699} 4. Lưu formprocess2.php và tải nó lên thư mục làm việc của bạn. 5. Gọi trang trình duyệt của bạn. Bạn có thể thấy kết quả như hinh 5.2.1 Hình 5.2.1
  5. 6. nhập tên của bạn và ấn nút submit .Kết quả như hinh 5.2.2 Hình 5.2.2 Cách thức hoạt động: Như bạn thấy đoạn mã này, trình tự giống như trong formprocess1.php. Hai trường có thêm một hợp xổ xuống và một checkbox. formprocess2.php giống như formprocess1.php nhưng thêm một hộp cuộn.Trình bày thông tin biên dịch chỉ khi hợp kiểm Debug được chọn và bạn dùng bất kì chọn lựa nào trong danh sách xổ xuống . Kiểu nhập hộp checkbox Checkbox có thể được trình bày ở hai vị trí: Khi được kiểm tra, nó thông qua giá trị trên mảng $_POST, nhưng mặc khác nó không gửi đi mọi thứ. Đây là phương pháp hay để trình bày kiểu dữ liệu Boolean. * SELECT element Hello Hola Bonjour Phần tử SELECT cho phép bạn trình bày một danh sách chọn lựa cố định mà người dùng có thể chọn một phần tử. Mục chọn sẽ không được gửi như hiển thị nhưng sẽ gửi giá trị của nó. Trong ví dụ này, giá trị và hiển thị là giống nhau, nhưng trong một hệ thống ràng buộc cơ sở dữ liệu, bạn có thể thấy ID của mẫu tin như những giá trị và nhãn văn bản của chúng là danh sách chọn.
  6. Khi sử dụng danh sách, phải thiết lập những phần giá trị mục chọn OPTION. Nếu ở đây không thiết lập tương tự như thấy trong danh sách, nhưng hoàn toàn không sử dụng bởi vì tất cả chọn lựa sẽ gửi như giá trị rỗng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2