Lệnh số 03/2001/L/CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
4
download

Lệnh số 03/2001/L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 03/2001/L/CTN về việc công bố Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Pháp lệnh lưu trữ quốc gia do Chủ tich nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 03/2001/L/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 03/2001/L/CTN Hà N i, ngày 15 tháng 04 năm 2001 L NH V VI C CÔNG B PHÁP L NH CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 51 c a Lu t ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B 1. Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i; 2. Pháp l nh lưu tr qu c gia. ã ư c y ban Thư ng v Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa X thông qua ngày 04/04/2001. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản