intTypePromotion=3

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2015

Chia sẻ: 123share | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
266
lượt xem
109
download

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: Mô tả cơ cấu về số lượng và giá trị của danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2015 theo một số chỉ tiêu, phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2015 theo phương pháp phân tích ABC và VEN. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2015

BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> HÀN HẢI YẾN<br /> <br /> PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC<br /> SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA<br /> TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2015<br /> LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI<br /> <br /> HÀN HẢI YẾN<br /> <br /> PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC<br /> SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA<br /> TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2015<br /> LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I<br /> CHUYÊN NGÀNH : TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC<br /> MÃ SỐ : CK 60 72 04 12<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà<br /> Thời gian thực hiện: Tháng 6/2016 – 02/2017<br /> <br /> HÀ NỘI 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình<br /> của quý thầy cô, của nhiều cá nhân, tập thể, gia đình và đồng nghiệp.<br /> Đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến PGS.TS.<br /> Nguyễn Thị Song Hà đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kinh<br /> nghiệm nghiên cứu và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện, hoàn<br /> thành luận văn.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Sau đại học, các<br /> thầy cô Trường Đại học Dược Hà Nội đã truyền đạt kiến thức và tạo mọi<br /> điều kiện cho tôi được học tập, nghiên cứu tại trường.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, nơi<br /> tôi đang công tác và thực hiện đề tài đã tạo điều kiện, hỗ trợ về thu thập<br /> số liệu trong thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài.<br /> Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, đồng<br /> nghiệp và bạn bè đã luôn đồng hành, chia sẽ, tạo động lực để tôi phấn<br /> đấu trong quá trình học tập.<br /> <br /> Hà nội, ngày<br /> <br /> tháng 02 năm 2017<br /> <br /> Hàn Hải Yến<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> <br /> VIẾT TẮT<br /> BHYT<br /> BVĐK<br /> BYT<br /> DMT<br /> DMTCY<br /> DMTTY<br /> GN, HTT<br /> Generic<br /> GT<br /> HĐT&ĐT<br /> HC<br /> ICD<br /> KM<br /> MHBT<br /> SL<br /> TL<br /> Triệu đ<br /> WHO<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Bảo hiểm y tế<br /> Bệnh viện đa khoa<br /> Bộ Y tế<br /> Danh mục thuốc<br /> Danh mục thuốc chủ yếu<br /> Danh mục thuốc thiết yếu<br /> Gây nghiện, hướng tâm thần<br /> Tên chung quốc tế<br /> Giá trị<br /> Hội đồng thuốc và điều trị<br /> Hoạt chất<br /> Danh mục phân loại quốc tế về bệnh tật<br /> Khoản mục<br /> Mô hình bệnh tật<br /> Số lượng<br /> Tỷ lệ<br /> Triệu đồng<br /> Tổ chức Y tế thế giới<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> STT<br /> <br /> Tên bảng<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Bảng 2.6.<br /> Bảng 2.7.<br /> Bảng 3.8.<br /> <br /> Cơ cấu nhân lực của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình<br /> Dương<br /> Mô hình bệnh tật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình<br /> Dương năm 2015<br /> Cơ cấu nhân lực của khoa Dược<br /> Nhóm biến số mô tả cơ cấu về số lượng và giá trị<br /> của danh mục thuốc sử dụng<br /> Nhóm biến số phân tích ABC,VEN, ma trận<br /> ABC/VEN<br /> Công thức tính của các chỉ số nghiên cứu<br /> Ma trận ABC/VEN<br /> Cơ cấu thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý<br /> <br /> Bảng 3.9.<br /> <br /> Cơ cấu thuốc theo nguồn gốc xuất xứ<br /> <br /> 34<br /> <br /> Bảng 3.10<br /> <br /> Cơ cấu thuốc đơn, đa thành phần trong danh mục<br /> thuốc sử dụng<br /> <br /> 35<br /> <br /> Bảng 3.11.<br /> <br /> Cơ cấu thuốc theo tên biệt dược gốc – tên chung<br /> quốc tế trong danh mục thuốc sử dụng<br /> <br /> 37<br /> <br /> Bảng 1.1.<br /> Bảng 1.2.<br /> Bảng 1.3.<br /> Bảng 2.4.<br /> Bảng 2.5.<br /> <br /> Bảng 3.12.<br /> Bảng 3.13.<br /> Bảng 3.14.<br /> Bảng 3.15.<br /> Bảng 3.16.<br /> Bảng 3.17.<br /> Bảng 3.18.<br /> Bảng 3.19.<br /> <br /> Cơ cấu thuốc theo đường dùng trong danh mục<br /> thuốc sử dụng<br /> Cơ cấu thuốc cần quản lý đặc biệt<br /> Cơ cấu thuốc theo phương pháp phân tích ABC<br /> Cơ cấu thuốc theo phương pháp phân tích VEN<br /> Cơ cấu thuốc theo ma trận ABC/VEN<br /> Cơ cấu tiểu nhóm thuốc AE theo tác dụng dược lý<br /> Cơ cấu tiểu nhóm thuốc AN theo tác dụng dược lý<br /> Các thuốc trong tiểu nhóm AN<br /> <br /> 14<br /> 14<br /> 16<br /> 21<br /> 23<br /> 25<br /> 30<br /> 31<br /> <br /> 38<br /> 38<br /> 39<br /> 40<br /> 41<br /> 43<br /> 45<br /> 45<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản