Mail Server - MDaemon

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
539
lượt xem
234
download

Mail Server - MDaemon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị : 2 PC PC1 : Cài Win2K3 (chưa nâng cấp lên domain) PC2 : Cài WinXP Thực hiện : B1 : PC1 cài DNS với DNS Suffix : abc.com B2 : Tạo Alias : mail Tạo MX Record B3 : Cài đặt MDeamon Các trường hợp ở các hình khác để mặc định B4 : Sau khi cài xong Start MDaemon, Vào menu Setup, Primary domain, gõ các thông tin cho các mục Domain name và HELO domain là abc.com, Apply.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mail Server - MDaemon

  1. Mail Server - MDaemon Chuẩn bị : 2 PC PC1 : Cài Win2K3 (chưa nâng cấp lên domain) PC2 : Cài WinXP Thực hiện : B1 : PC1 cài DNS với DNS Suffix : abc.com B2 : Tạo Alias : mail Tạo MX Record BS Hệ Thống Mạng Trang 1 Lê Xuân Tùng
  2. B3 : Cài đặt MDeamon Các trường hợp ở các hình khác để mặc định BS Hệ Thống Mạng Trang 2 Lê Xuân Tùng
  3. B4 : Sau khi cài xong Start MDaemon  Vào menu Setup  Primary domain  gõ các thông tin cho các mục Domain name và HELO domain là abc.com  Apply  chuyển sang tab DNS  đảm bảo rằng  Try to use DNS servers defined in Windows TCP/IP settings đã được đánh dấu BS Hệ Thống Mạng Trang 3 Lê Xuân Tùng
  4. B5 : Vào menu Account  New Account  tạo một số Account B6 : Vào Outlook Express (thực hiện ở máy Win2K3) Tạo Account mail cho người dùng mới như sau BS Hệ Thống Mạng Trang 4 Lê Xuân Tùng
  5. BS Hệ Thống Mạng Trang 5 Lê Xuân Tùng
  6.  Sau khi tạo xong, nếu thực hiện đúng thì ta sẽ nhận được một lá thư của MDaemon  Tiếp theo ta test mail bằng cách gửi thư cho chính mình BS Hệ Thống Mạng Trang 6 Lê Xuân Tùng
  7.  và nhận lại được lá thư vừa gửi đi B7 : Thực hiện ở máy XP Máy XP đặt Preferred DNS trỏ về máy MDaemon BS Hệ Thống Mạng Trang 7 Lê Xuân Tùng
  8. Sau đó tạo Account mail cho user trong Outlook Express tương tự như ở trên BS Hệ Thống Mạng Trang 8 Lê Xuân Tùng
  9. BS Hệ Thống Mạng Trang 9 Lê Xuân Tùng
  10. Đánh dấu vào mục  My server request authentication  Cuối cùng ta thực hiện việc gửi mail qua lại giữa các user   BS Hệ Thống Mạng Trang 10 Lê Xuân Tùng
Đồng bộ tài khoản