intTypePromotion=1
ADSENSE

Mạng hai cửa: Cơ sở lý thuyết mạch điện

Chia sẻ: Vu Manh Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:122

1.187
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyễn Công Phương g y g g Mạng hai cửa Cơ sở lý thuyết mạch điện Nội dung • • • • • • • Thông số mạch Phần tử mạch Mạch một chiều Mạch xoay chiều Mạng hai cửa Mạch ba pha Quá trình á Q á t ì h quá độ Mạng hai cửa 2 Giới thiệu (1) • Cửa: một cặp điểm, dòng điện chạy vào một điểm và đi ra ộ ặp , g ệ ạy ộ khỏi điểm kia • Các phần tử cơ bản, mạng Thevenin & Norton: mạng một cửa • Mạng hai cửa: mạng điện có 2 cửa riêng biệt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mạng hai cửa: Cơ sở lý thuyết mạch điện

 1. Nguyễn Công Phương Mạng hai cửa hai Cơ sở lý thuyết mạch điện
 2. Nội dung • Thông số mạch • Phần tử mạch • Mạch một chiều chi • Mạch xoay chiều • Mạng hai cửa hai • Mạch ba pha • Quá trình quá độ độ Mạng hai cửa 2
 3. Giới thiệu (1) • Cửa: một cặp điểm, dòng điện chạy vào một điểm và đi ra khỏi điểm kia • Các phần tử cơ bản, mạng Thevenin & Norton: mạng một cửa • Mạng hai cửa: mạng điện có 2 cửa riêng biệt • Mạng hai cửa còn gọi là mạng bốn cực • Nghiên cứu mạng hai cửa vì: – Phổ biến trong viễn thông, điều khiển, hệ thống điện, điện tử, … – Khi biết được các thông số của một mạng hai cửa, ta sẽ coi nó như một “hộp đen” → rất thuận tiện khi nó được nhúng trong một mạng lớn hơn Mạng hai cửa 3
 4. Giới thiệu (2) • Xét mạng hai cửa với nguồn kích thích xoay chiều • Đặc trưng của một mạng hai cửa là một bộ thông số  • Bộ thông số này liên kết 4 đại lượng U1 , I1 , U 2 , I 2 , trong đó có 2 đại lượng độc lập • Có 6 bộ (thông) số:   I1 I2 – Z – Y Mạng   U2 U1 tuyến – H tính – G   – I2 I1 A – B Mạng hai cửa 4
 5. Giới thiệu (3) • 2 bài toán chính: bài toán chính: – Tính bộ thông số của mạng hai cửa – Phân tích mạch có mạng hai cửa (đã cho sẵn bộ thông số) Mạng hai cửa 5
 6. Mạng hai cửa • Các bộ thông số – Z – Y – H – G – A – B • Quan hệ giữa các bộ thông số • Phân tích mạch có mạng hai cửa • Kết nối các mạng hai cửa • Mạng T & П • Mạng hai cửa tương đương của mạch điện có hỗ cảm • Tương hỗ • Tổng t ở vào & hoà hợp tải tr • Hàm truyền đạt Mạng hai cửa 6
 7. Z (1)   I1 I2 • Còn gọi là bộ số tổng trở là tr Mạng • Thường được dùng trong:   U2 U1 tuyến – Tổng hợp các bộ lọc các tính tính – Phối hợp trở kháng   I2 I1 – Mạng lưới truyền tải điện       U1  Z11 I1  Z12 I 2 U1   Z11 Z12   I1   I1       Z           U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2 U 2   Z 21 Z 22   I 2   I2   Mạng hai cửa 7
 8. Z (2)    U1 U1    U1  Z11 I1  Z12 I 2  Z11        U1  Z11 I1 I1 I1 I 0    U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2    2     U 2  Z 21 I1 Z  U 2  U 2   21 I    I2  0 I1 I 0  1 2   I2  0 I1  U1 Z11   I1   U2 U1  U2 Z 21   I1 Mạng hai cửa 8
 9. Z (3)    U1 U1    U1  Z11 I1  Z12 I 2  Z12        U1  Z12 I 2 I 2 I 2 I 0    U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2    1     U 2  Z 22 I 2  Z  U 2  U 2  22 I    I1  0 I 2 I 0  2 1   I1  0 I2  U1 Z12   I2   U1 U2  U2 Z 22   I2 Mạng hai cửa 9
 10. Z (4)    U1  Z11 I1  Z12 I 2    U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2     I1  0  I2  0 I2 I1   U1 U1 Z12  Z11    I2 I1     U1 U2 U2 U1   U2 U2 Z 22  Z 21    I2 I1 Mạng hai cửa 10
 11. Z (5) • Nếu Z11 = Z22 : mạng hai cửa đối xứng hai đố • Nếu Z12 = Z21 : mạng hai cửa tương hỗ • Có một số mạng hai cửa không có bộ số Z hai không có Mạng hai cửa 11
 12. Z (6) VD1 R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω; Tính bộ số Z.   I2  0 I1   I1 I2  U1   [Z] U2 U1  U1 Z11   I1    I 2 0 I2 I1     U1  ( R1  R2 ) I1  (10  20) I1  30 I1    U1  Z11 I1  Z12 I 2    U1 30 I1   U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2  Z11    30    I I 1 1 Mạng hai cửa 12
 13. Z (7) VD1 R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω; Tính bộ số Z.   I2  0 I1   I1 I2  U2   [Z] U2 U1  U2 Z 21   I1    I2 0 I2 I1    U 2  R2 I1  20 I1    U1  Z11 I1  Z12 I 2    U 2 20 I1   U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2  Z 21    20    I1 I1 Mạng hai cửa 13
 14. Z (8) VD1 R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω; Tính bộ số Z.   I1  0 I2   I1 I2  U1   [Z] U2 U1  U1 Z12   I2    I1  0 I2 I1    U1  R2 I 2  20 I 2    U1  Z11 I1  Z12 I 2    U1 20 I 2   U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2  Z12    20    I2 I2 Mạng hai cửa 14
 15. Z (9) VD1 R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω; Tính bộ số Z.   I1  0 I2   I1 I2  U2   [Z] U2 U1  U2 Z 22   I2    I1  0 I2 I1     U 2  ( R2  R3 ) I 2  (20  30) I 2  50 I 2    U1  Z11 I1  Z12 I 2    U 2 50 I 2   U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2  Z 22    50    I I 2 2 Mạng hai cửa 15
 16. Z (10) VD1 R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω; Tính bộ số Z.   I1 I2 Z11  30   [Z] Z 21  20 U2 U1 30 20  Z    20 50  Z12  20   I2 I1 Z 22  50    U1  Z11 I1  Z12 I 2    U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2  Mạng hai cửa 16
 17. Z (11) VD1 R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω; Tính bộ số Z.     I1 I1 I2 I2     [Z] [Z] U2 U2 U1 U1     I2 I2 I1 I1 30 20  Z ? Z  20 50    Mạng hai cửa 17
 18. Z (12) VD1 R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω; Tính bộ số Z.   I2  0 I1   I1 I2  U1   [Z] U2 U1  U1 Z11   I1    I 2 0 I2 I1     U1  ( R1  R2 ) I1  (10  20) I1  30 I1    U1  Z11 I1  Z12 I 2    U1 30 I1   U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2  Z11    30    I I 1 1 Mạng hai cửa 18
 19. Z (13) VD1 R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω; Tính bộ số Z.   I2  0 I1   I1 I2  U2   [Z] U2 U1  U2 Z 21   I1    I 2 0 I2 I1    U 2  R2 I1  20 I1    U1  Z11 I1  Z12 I 2    U 2 20 I1   U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2  Z 21    20    I1 I1 Mạng hai cửa 19
 20. Z (14) VD1 R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω; Tính bộ số Z.   I1  0 I2   I1 I2  U1   [Z] U2 U1  U1 Z12   I2    I1  0 I2 I1    U1   R2 I 2  20 I 2    U1  Z11 I1  Z12 I 2    U1 20 I 2   U 2  Z 21 I1  Z 22 I 2  Z12    20    I I 2 2 Mạng hai cửa 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2