intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU BẢN THÔNG BÁO QUYÊN GÓP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

156
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢN THÔNG BÁO QUYÊN GÓP

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ………………., ngày.......... tháng........năm..... (M 20) BẢN THÔNG BÁO QUYÊN GÓP Kính gửi: UBND cấp xã (quyên góp trong một xã) UBND cấp huyện (quyên góp trong một huyện) UBND tỉnh (quyên góp phạm vi nhiều huyện) Căn cứ Điều 28 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Căn cứ....(quy định của tổ chức tôn giáo). Tên tổ chức tôn giáo:.(in hoa).................................. Trụ sở:....................................................................
  2. Thông báo tổ chức quyên góp với nội dung: Mục đích quyên góp: ......................................... Phạm vi tổ chức quyên góp:......................... Thời gian thực hiện quyên góp:................................... Cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp:......... Cam kết của tổ chức tôn giáo về việc thực hiện nội dung thông báo. Ngày ...tháng...năm TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cơ quan tiếp nhận.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2