intTypePromotion=3

MẪU DANH SÁCH GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
2
download

MẪU DANH SÁCH GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 13-CBH DANH SÁCH GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Tháng …… năm ……. BHXH huyện …………….. Xã, phường: …. Phương thức chi trả………………………… Nguồn kinh phí: …………………………….. TT A I. Chế độ … 1 Nguyễn Văn A … II. Chế độ… 1 Nguyễn Văn B … VIII. Chế độ lương hưu tự nguyện 1 Nguyễn Văn C … IX. Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện 1 Nguyễn Văn D … X. Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện Họ và tên B Số sổ 1 Lý do thôi trả 2 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

  1. Mẫu số 13-CBH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI …………… DANH SÁCH GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Tháng …… năm ……. BHXH huyện …………….. Xã, phường: …. Phương thức chi trả………………………… Nguồn kinh phí: …………………………….. Số tiền đang hưởng Đã chi trả hết Số tiền không Số tiền phải Ghi chú (số tài Họ và tên Số sổ Lý do thôi trả TT tháng, năm phải trả thu hồi khoản ATM) hàng tháng A B 1 2 3 5 6 7 8 I. Chế độ … Nguyễn Văn A 1 … II. Chế độ… Nguyễn Văn B 1 … VIII. Chế độ lương hưu tự nguyện Nguyễn Văn C 1 … IX. Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện Nguyễn Văn D 1 … X. Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện
  2. Nguyễn Văn E 1 … XI. Trợ cấp thất nghiệp Nguyễn Văn G 1 XII. Hỗ trợ học nghề Nguyễn Văn H 1 … Cộng Ấn định giảm: ………………. người Số tiền: ……………………………………. đồng. Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………… ………, ngày …. tháng …. năm …… Người lập biểu T rưởng phòng CĐBHXH Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản