intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠM DỪNG CHI TRẢ TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

90
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống chứng từ, sổ sách, biểu mẫu sử dụng trong chi trả các chế độ BHXH Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số 1-CBH DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠM DỪNG CHI TRẢ TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠM DỪNG CHI TRẢ TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN

  1. Hệ thống chứng từ, sổ sách, biểu mẫu sử dụng trong chi trả các chế độ BHXH Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số 1-CBH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….. DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG T ẠM DỪNG CHI TRẢ TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN Nguồn kinh phí: …………………… Tháng ….. quý …. năm …. Số tiền Thời gian Thời gian Ghi chú Lý do Địa đang tạm dừng đã chi trả (Số tài Họ và tên Số sổ tạm STT chỉ hưởng (đến tháng khoản (tháng dừng (đồng) năm) năm) ATM) A B 1 2 3 4 5 6 7 Đối tượng chưa nhận hàng tháng (72a-HD) A Số tiếp tục in danh sách chi trả tháng sau I Chế độ …. 1 2 Số không in danh sách chi trả tháng sau II Chế độ ….. 1 2 Đối tượng chưa nhận truy lĩnh (72b-HD) B Chế độ …. 1 2 … Tổng cộng Tổng số người chưa nhận: …………………………….. người. Tổng số tiền bằng chữ: …………………………………………………………….. đồng. …….., ngày …. tháng …. năm …. Người lập biểu Phụ trách chế độ BHXH Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2