Mẫu đơn gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
124
lượt xem
20
download

Mẫu đơn gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ

  1. Phụ lục 1: Mẫu đơn gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- ........., ngày ...........tháng........năm ...... ) BẢN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Kính gửi : 1. Tên Doanh nghiệp (hoặc tổ chức) gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ ......... - Địa chỉ (đầy đủ) : - Số điện thoại, fax: - Người đại diện : - Chức danh :
  2. - Quốc tịch: - Số điện thoại, fax: 1. Nội dung tóm tắt của Hợp đồng chuyển giao công nghệ 2.1- Tên sản phẩm: 2.2- Nội dung công nghệ được chuyển giao : 2.3- Bên giao công nghệ (Tên, địa chỉ, fax) : 2.4- Bên nhận công nghệ (Tên, địa chỉ, fax) : 2.5- Thời hạn Hợp đồng : 2. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (nêu tên các tài liệu kèm theo Đơn đăng ký). T/M CÁC BÊN (ký tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản