intTypePromotion=1

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
125
lượt xem
5
download

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN (Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN

  1. MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN (Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ………., ngày …. tháng …. năm 200… GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN Kính gửi: Tổng cục Tiêu chu ẩn Đo lường Chất lượng 1. Tên tổ chức: ..................................................................................................................... 2. Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................................. Điện thoại: .................................................... Fax:................................ E- mail:...................... Quyết định thành lập 3. số:.................................................................................................. ... Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và 4. công nghệ:................................................ Cơ quan cấp:....................................................................................... Ngày cấp.................. 5. Sau khi nghiên cứu quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ công nh ận đối với các chương trình công nh ận sau:
  2. Tên chương trình công nhận Phạm vi công nhận TT 1. 2. 6. Mẫu quyết định công nhận, chứng chỉ công nhận, dấu (logo) công nh ận được gửi kèm theo. 7. Các tài liệu kèm theo: - - Đề nghị Tổng cục Tiêu chu ẩn Đo lường Chất lư ợng xem xét và cấp Giấy xác nhận đăng ký ho ạt động công nhận nêu trên. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động công nhận và các quy định có liên quan của pháp luật./. Đại diện Tổ chức… (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2