Mẫu giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
178
lượt xem
27
download

Mẫu giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng

  1. Mẫu/Form: 03 TS/KHCN Phụ lục 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM The Socialist Republic of Vietnam ****** GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Registration for Quality Inspection of Fishery Products Số / No. Kính gửi: CỤC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN To: ........................................................................................... Bên bán hàng / Consignor : Nơi xuất hàng/ Port of departure: Địa chỉ, Điện thoại, Fax. / Address, Phone, Fax : Bên mua hàng / Consignee : Nơi nhận hàng/ Port of Destination : Thời gian xuất (nhập) khẩu dự kiến / Địa chỉ, Điện thoại, Fax. / Address, Phone, Fax : Exporting (importing) date : MÔ TẢ HÀNG HOÁ/ DESCRIPTION OF GOODS Tên hàng hoá / Name of goods Mã số lô hàng/ Cơ sở sản xuất/ Số lượng, khối lượng Identification of the Manufacturer Quantity, Volume: lot: Ký mã hiệu/ Good making: Địa điểm tập kết hàng/ Location of storage : Ngày xin kiểm tra / Date for inspection : Địa điểm xin kiểm tra / Location for inspection : Hồ sơ đính kèm gồm / document enclosed: Yêu cầu cấp giấy chứng nhận /Certifications required: Yêu cầu kiểm tra chỉ tiêu khác /Other analytical parameters required: Đối với hàng nhập khẩu, Giấy này có giá trị để làm thủ tục hải quan. Sau đó chủ hàng phải xuất trình toàn bộ hồ sơ và hàng hoá đã hoàn thành thủ tục hải quan cho cơ quan kiểm tra để được kiểm tra chất lượng theo quy định/ This registration is used for customs clearance in term of imported goods. Consigner is required to submit to the inpection body, afterward, all related document of the imported goods …………………. ngày /date : Hà Nội, ngày /date : Đại diện chủ hàng Đại diện cơ quan kiểm tra Representative of the consignor Representative of Inspection body (Ký tên, đóng dấu/ signature and stamp) (Ký tên, đóng dấu/ signature and stamp)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản