intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: RTF | Số trang:3

0
773
lượt xem
32
download

Mẫu tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởng" là mẫu tờ trình đề nghị thủ trưởng, các cơ quan xét khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, theo đề nghị của hội đồng thi đua khen thưởng. Các bạn có thể tham khảo cách trình bày của mẫu tờ trình này để nắm rõ nội dung chính cần được trình bày trong bản tờ trình đề nghị khen thưởng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởng

Bên dưới là đoạn trích “Mẫu tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởng” được trình với nội dung khá rõ ràng và cụ thể, hy vọng qua việc tham khảo các bạn có thể soạn thảo cho mình tờ trình ưng ý nhất.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
                                      ….….. (1) ngày … tháng … năm ……


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xét khen thưởng …… (2)

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên)

Để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng … tại tờ trình số … ngày ….. tháng … năm …… (3) kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thể hoặc kính đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng cho các cá nhân, tập thể (có danh sách và hồ sơ kèm theo) như sau:

1. Đối với tập thể (5)

- “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Cờ thi đua của Chính phủ”.

- “Cờ thi đua Ngành Tài nguyên và Môi trường”, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Tập thể lao động xuất sắc” …

2. Đối với cá nhân (5)

- “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

- “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Chiến sỹ thi đua Ngành Tài nguyên và môi trường”…(3) …………….., kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét, quyết định (có danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng kèm theo).

 

Nơi nhận:                                                                     Thủ trưởng đơn vị

- Như trên;                                                             (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Vụ TĐKT; - ………..

- Lưu: VT, …

 

Để dễ dàng tham khảo tài liệu hơn, bạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản và tải “Mẫu tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởng” về máy. Nếu còn có nhu cầu tìm kiếm tài liệu khác thì các bạn có thể tham khảo thêm một mẫu tờtrình như: Tổng hợp Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởngMẫu số 1 - Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởngMẫu số 2 - Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng.

                

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2