intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

5.728
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để hoàn thành nhanh chóng và chính xác tờ trình về việc đề xuất khen thưởng, bạn hãy tham khảo "Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng" mà chúng tôi cung cấp. Với mẫu này, các bạn sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm và trình soạn mẫu tờ trình phù hợp với tính chất công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng

Để biết một tờ trình đề nghị khen thưởng có những nội dung cần thiết nào, mời các bạn tham khảo mẫu sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng …..(2)

Kính gửi: Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Tư pháp.
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng hiện hành;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp; Quyết định 1967/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng và kết quả phiên họp ngày…tháng…năm…của ..(3)..
…(3)… kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp xem xét, trình cấp có thẩm quyền xét tặng, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ..(2)…. như sau:
1. Cờ thi đua của ngành Tư pháp: ….tập thể.
2. Cờ thi đua của UBND tỉnh: ….tập thể.
3. Tập thể lao động xuất sắc: …..tập thể.
4. Tập thể lao động tiên tiến: …..tập thể.
5. Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp: …..cá nhân.
6. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: …..cá nhân.
7. Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc Lao động tiên tiến: …..cá nhân.
8. Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc Lao động tiên tiến: …..cá nhân.
9. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: ….tập thể;….cá nhân.
10. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: ….tập thể;….cá nhân.
11. Giấy khen của Giám đốc Sở: ….tập thể;….cá nhân.
(Có danh sách kèm theo)
…(3).. trân trọng đề nghị./.

Trên đây là một phần nội dung của mẫu tờ trình, để xem được đầy đủ nội dung của Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng, các bạn có thể xem trực tiếp trên website hoặc tải miễn phí về máy. Ngoài ra, chúng tôi mời bạn tham khảo thêm các mẫu tờ trình khác như tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ, tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2