intTypePromotion=1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc Cấp - Đổi hiện vật khen thưởng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
231
lượt xem
14
download

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc Cấp - Đổi hiện vật khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị về việc cấp - đổi hiện vật khen thưởng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc Cấp - Đổi hiện vật khen thưởng

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc Cấp - Đổi hiện vật khen thưởng Kính gửi: …………………………………………………………. Họ và tên: ……………………………………… năm sinh:………...….… Quê quán: ……………..………………..…………………………………. ………………………………………………………………………...…… Trú quán: …………….……………………………….…………………… ………………………………………………………………………..…… Đã được Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng: ……………………… kháng chiến chống …………. Hạng …….……….. Theo Quyết định số ……………. Ngày……... tháng ….….. năm……..… Số sổ vàng: ………..…… người ký Quyết định:………………….……… Hiện vật xin cấp - đổi lại:……..……………………………………………
  2. …………………………………………………………………..………… Lý do xin cấp - đổi hiện vật khen thưởng: ……….……………….……… ………………………………………………………………………...…… ………………………………………………………...…………….…….. ……………………………………………………………………..……… Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước. Ghi chú: Gửi kèm theo hiện vật xin cấp - đổi lại./. Ngày ……. tháng ….. năm 20…. Người đề nghị
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2