Đơn xin nghỉ phép

Tham khảo và download 5 Đơn xin nghỉ phép chọn lọc sau:
 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Đơn xin nghỉ phép

  doc2p chuabietbo 17-04-2010 6807 437   Download

 • Mẫu đơn hướng dẫn cách ghi đơn xin phép nghỉ phụ sản

  doc1p luutrunghieucntt 20-02-2010 1369 79   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Đơn xin nghỉ việc không lương

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 2865 242   Download

 • Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. ………., ngày…… tháng …… năm........ Cán bộ phụ trách Người làm đơn (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Phòng HCNS (Ký, họ tên) Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.

  pdf1p nonla21 30-09-2013 254 16   Download

 • Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại BBB trong thời gian sắp tới. Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Trong quá trình làm việc tại đây, công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành cùng với một môi trường làm việc tốt.

  doc4p gackiem196 21-04-2011 5305 392   Download

Đồng bộ tài khoản