intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND huyện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
898
lượt xem
22
download

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND huyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND huyện" sẽ hỗ trợ các bạn trong việc soạn thảo cho mình bản tờ trình phù hợp nhằm đánh giá lại những thành tích mà cá nhân đã đạt được trong công tác và đề nghị khen thưởng của UBND huyện. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND huyện

Đoạn trích “Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND huyện” bên dưới sẽ phần nào gợi ý cho các bạn về cách soạn thảo và trình bày nội dung của bản tờ trình hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CƠ QUAN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số …………….                                         ………….., ngày ….. tháng …. Năm 200…
 
                                                    TỜ TRÌNH
                     V/v đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND huyện
 
                                    Kính gửi: 
                                               - UBND huyện Bình Phước;
                                               - Hội đồng TĐKT huyện.
 
           - Căn cứ Luật TĐKT ngày 26/11/2003;
           -  Căn  cứ  Nghị  định  số  121/2005/NĐ-CP   ngày   30/9/2005   của  Chính  phủ  quy định  chi  tiết  và  hướng  dẫn  thi  hành   một  số  điều  của  Luật  TĐKT,  Thông  tư  số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số  121/2005/NĐ-CP;
           - Căn cứ Công văn số ……………. của Hội đồng TĐKT huyện.
           -  (Tên  đơn  vị)  đề  nghị  UBND  huyện,  HĐTĐKT  huyện  xét  khen  thưởng  cho ………… tập thể và ………….. cá nhân, với các hình thức khen thưởng như sau: (ghi rõ Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng).
         Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công 
tác được …..
         Đề nghị UBND huyện, HĐTĐKT huyện  xem  xét, nhằm động  viên phong trào
thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương.
         * Đính kèm hồ sơ gồm có : Biên bản họp Hội đồng TĐKT, danh sách kèm theo
Tờ trình tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân, báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm của đơn vị, Quyết định khen thưởng của đơn vị ./.
 
                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:                                                     (Ký tên, đóng dấu)
       - ………..

      - ……….. 

Để tiện tham khảo “Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND huyện”, các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tính. Bên cạnh đó, còn có một số mẫu tờ trình khác có thể các bạn sẽ quan tâm như: Tờ trình về việc đề nghị khen thưởngMẫu tờ trình về việc khen thưởngMẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2