intTypePromotion=1

Mô hình quản lý tuyển sinh

Chia sẻ: Nguyen Thi Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:1

0
334
lượt xem
86
download

Mô hình quản lý tuyển sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mô hình quan niệm dữ liệu của bài toán tuyển sinh đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình quản lý tuyển sinh

  1. Mô hình quan niệm dữ liệu của bài toán tuyển sinh đại học (1,n) H-T D TỘC Đ TƯỢNG NG THI TỈNH BTS - Mã DT - Mã ĐT - Mã NT - Mã tỉnh -Mã BTS (1,1) - Tên DT - Tên ĐT - Tên NT -Tên tỉnh -Tên BTS (1,1) (1,n) (1,n) (1,n) (1,1) (1,n) (1,n) CMND NT-KT TS-NT BTS-H TS-ĐT TS-BTS TS-DT (1,n) (1,n) (1,1) (1,1) K THI (1,1) (1,1) (1,1) HUYỆN - Mã KT (1,n) (1,1) -Mã huyện XÃ - Tên KT VẮNG THÍ SINH -Tên huyện - Mã xã THI HK (1,n) (1,n) -Tên xã - Số báo danh TS (1,1) MT-KT (1,1) -Khu vực - Họ thí sinh X (1,1) - Tên thí sinh (1,n) THI (1,n) (1,n) H (1,n) (1,n) - Ngày sinh M THI NTTS -Phách - Cấp tốt nghiệp - Mã MT TS-H NTLL (1,1) - CT phổ thông (1,1) - Tên KT (1,1) (1,1) ĐCNTTS - Số CMND - Hệ số ĐCTTTS - Ngày cấp ĐTHI -Số nhà TS ĐCNTLL (1,1) Đ Đ THI -Điểm (1,1) - Mã ĐĐT TS-PT NGƯỜI LL TS-Đ - Tên ĐĐT (1,n) - Họ Tên NLL (1,n) - Địa chỉ P THI ĐƯỜNG (1,n) - Mã PT - Mã đường (1,n) LL-Đ (1,1) (1,1) ĐCTTLL PT-ĐĐ - Tên PT -Tên đường (1,1) -Số nhà LL - Sĩ số LL-H (1,n)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2