intTypePromotion=1

Nghị định số 04/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
4
download

Nghị định số 04/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 04/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 04/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 04/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2009 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THÀNH PH HƯNG YÊN THU C T NH HƯNG YÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hưng Yên, NGHN NNH: i u 1. Thành l p thành ph Hưng Yên thu c t nh Hưng Yên trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã Hưng Yên. Thành ph Hưng Yên có di n tích t nhiên 4.685,51 ha và 121.486 nhân khNu, có 12 ơn v hành chính, g m các phư ng: Lê L i, Quang Trung, Minh Khai, Lam Sơn, Hi n Nam, An T o, H ng Châu và các xã: Qu ng Châu, H ng Nam, Liên Phương, Trung Nghĩa, B o Khê. a gi i hành chính thành ph Hưng Yên: phía ông và phía Nam giáp huy n Tiên L ; phía Tây giáp t nh Hà Nam; phía B c giáp huy n Kim ng. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hưng Yên, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2