NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Chia sẻ: Lotus_3 Lotus_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
191
lượt xem
7
download

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về bình phương của tổng bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương 2, Kỹ năng: học sinh biết áp dụng 3 công thức của 3 hằng đẳng thức . 3, Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, chính xác và cẩn thận II. Chuẩn bị: gv: - Bảng phụ. hs: dung cụ, phiếu học tập , BT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

  1. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I . MỤC TIÊU: 1, Kiến thức: học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về bình phương của tổng bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương 2, Kỹ năng: học sinh biết áp dụng 3 công thức của 3 hằng đẳng thức . 3, Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, chính xác và cẩn thận II. Chuẩn bị: gv: - Bảng phụ. hs: dung cụ, phiếu học tập , BT III tiến trình giờ dạy: 1.Tổ chức: …. 2. Kiểm tra bài cũ: …. HS1: Thực hiện phép tính : ( x - 3 ) ( x - 3 ) ? HS2: Thực hiện phép tính : ( a + b ) ( a + b) ? 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1. XD hằng đẳng thức thứ nhất 1. Bình phương của một tổng: - GV: Từ kết quả thực hiện ta có công thức: Với hai số a, b bất kì, thực hiện (a +b)2 = a2 +2ab +b2. phép tính:
  2. (a +b)2 = a2 +2ab +b2. - GV: Công thức đó đúng với bất ký giá trị nào của a &b Trong trường hợp a,b>o. Công thức * a,b > 0: CT được minh hoạ trên được minh hoạ bởi diện tích các hình a b a2 vuông và các hình chữ nhật :.. ab (Gv dùng bảng phụ) b2 -GV: Với A, và B là các biểu thức ta cũng có ab kết quả tương tự :.. -GV: A,B là các biểu thức . Em phát biểu * Với A, B là các biểu thức : (A +B)2 = A2 +2AB+ B2 thành lời công thức ? Hs :Bình phương của 1 tổng bằng bình ?2 phương bt thứ nhất, cộng 2 lần tích bt thứ * áp dụng: a) Tính: ( a+1)2 = a2 + 2a + 1 nhất với bt thứ 2, cộng bình phương bt thứ 2 -GV: Chốt lại và ghi bảng bài tập áp dụng b) Viết biểu thức dưới dạng bình Hs làm việc chung cả lớp :… phương của 1 tổng: x2 + 4x + 4 = (x +2)2 Gv : gọi đại diện 3 dạng đối tượng hs trả lời c) Tính nhanh: 512 & 3012 trước lớp :… + 512 = (50 + 1)2 Hs 1: (hs trung bình) trả lời câu a = 502 + 2.50.1 + 1 Hs 2 : ( hs tb khá ) trả lời câu b Hs 3: ( hs khá ) trả lời câu c = 2500 + 100 + 1 = 2601 + 3012 = (300 + 1 )2 Hs : cả lớp cùng nhận xét , sữa lỗi ( nếu có )
  3. = 3002 + 2.300 + 1= 90601 -GV : Chốt lại sau khi học sinh đã làm xong bài tập của mình 2- Bình phương của 1 hiệu. ?2 : Thực hiện phép tính *Hoạt động2:Xây dựng hđt thứ 2.  a  (b) 2 = a2 - 2ab + b2 GV: Cho HS nhận xét các thừa số của phần kiểm tra bài cũ (a). Hiệu của 2 số nhân với Với A, B là các biểu thức ta có: hiệu của 2 số có KQ như thế nào? Hs :… Gv : Đó chính là bình phương của 1 hiệu. ( A - B )2 = A2 - 2AB + B2 GV: Với A, và B là các biểu thức ta cũng có kết quả tương tự :.. GV: A,B là các biểu thức . Em phát biểu thành lời công thức ? Hs :… ?4 GV: chốt lại : Bình phương của 1 hiệu bằng * áp dụng: Tính bình phương bt thứ nhất, trừ 2 lần tích bt 12 1 ) = x2 - x + a) (x - 2 4 thứ nhất với bt thứ 2, cộng bình phương bt b) ( 2x - 3y)2 = 4x2 - 12xy + 9 y2 thứ 2. c) 992 = (100 - 1)2 = 10000 - 200 Gv : yêu cầu hs cả lớp cùng làm phần áp dụng + 1 = 9801 , gọi 3 đối tượng hs lên bảng trình bày lời giải: +HS1: …, HS2: …, HS3: … 3- Hiệu của 2 bình phương
  4. Hs cả cùng nhận xét kết quả :… + Với a, b là 2 số tuỳ ý: (a + b) (a - b) = a2 - b2 * Hoạt động3: Xây dựng hđt thứ3. - GV: Yêu cầu một hs thực hiện ?3 + Với A, B là các biểu thức tuỳ ý Hs :… A2 - B2 = (A + B) (A - B) Hs : nhận xét kết quả thu được :… - GV: đó chính là hiệu của 2 bình phương. ?6. - GV: Em hãy diễn tả công thức bằng lời ? * áp dụng: Tính a) (x + 1) (x - 1) = x2 - 1 - GV: chốt lại b) (x - 2y) (x + 2y) = x2 - 4y2 Hiệu 2 bình phương của mỗi biểu thức bằng c) Tính nhanh tích của tổng 2 biểu thức với hiệu 2 hai biểu 56. 64 = (60 - 4) (60 + 4) thức -GV: Hướng dẫn HS cách đọc (a - b)2 Bình = 602 - 42 = 3600 -16 = 3584 phương của 1 hiệu & a2 - b2 là hiệu của 2 bình phương. (C + B)2 = C2 + 2CB+ … Gv : Yêu cầu hs hoạt động nhóm nhỏ thực ( E - H )2 = … - 2EH + … hiện phần áp dụng vào phiếu học tập :.. … - N2 = (M + N) (M - …) Hs : thực hiện theo yêu cầu :.. Hs: các nhóm đại diện trả lời : Hs : cả lớp cùng nhận xét kết quả :… Hđ4- Luyện tập - Củng cố:
  5. Gv : dùng bảng phụ viết 3 hđt vừa học theo cách viết thiếu gọi hs điền vào :… Hs : thực hiện :… HĐ5 - Hướng dẫn về nhà. - hd làm ?7 - Làm các bài tập: 16, 17, 18 sgk. Từ các HĐT hãy diễn tả bằng lời. Viết các HĐT theo chiều xuôi & chiều ngược, có thể thay các chữ a,b bằng các chữ A.B, X, Y… Chuẩn bị tiết sau luyện tập :
Đồng bộ tài khoản