intTypePromotion=1

Qui trình kỹ thuật hái chè

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
150
lượt xem
43
download

Qui trình kỹ thuật hái chè

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Búp chè là sản phẩm cuối cùng của trồng trọt, đồng thời là nguyên liệu khởi đầu cho quá trình chế biến, do vậy số lượng búp, năng xuất búp là mối quan tâm của người thu hái , còn chất lượng nguyên liệu, phẩm cấp búp và tiêu chuẩn búp lại liên quan đến chè thành phẩm sau chế biến. Hái đúng kỹ thuật làm tăng năng suất, chất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qui trình kỹ thuật hái chè

  1. Qui trình kỹ thuật hái chè 1. Tầm quan trọng của kỹ thuật thu hái . Búp chè là sản phẩm cuối cùng của trồng trọt, đồng thời là nguyên liệu khởi đ ầu cho quá trình chế biến, do vậy số lượng búp, năng xuất búp là mối quan tâm của người thu hái , còn ch ất l ượng nguyên liệu, phẩm cấp búp và tiêu chuẩn búp lại liên quan đến chè thành phẩm sau ch ế biến. Hái đúng kỹ thuật làm tăng năng suất, chất lượng s ản ph ẩm và t ạo cho cây chè sinh tr ưởng khoẻ, bền vững. Năng suất búp chè có quan hệ chặt với số lá trên cây. Với đ ặc đi ểm của cây chè m ỗi m ột búp sinh ra từ 1 nách lá, do vậy nhiều lá mới có nhiều búp, năng xu ất cao . Cho nên hái búp và ch ừa lá có tương quan chặt đến năng suất chè. Thu hái búp hàng năm chiếm tới 60% lao động làm chè vì thế có biện pháp thu hái hợp lý không chỉ điều tiết tốt sinh trưởng cây chè, tăng năng su ất, ch ất l ượng búp mà còn tăng hi ệu qu ả lao đ ộng thu hái. 2. Nguyên tắc hái Để đáp ứng yêu cầu thu hái hợp lý cần tuân thủ nguyên tắc: + Cân đối hái đi và chừa lại, đảm bảo tăng số lứa, tăng năng su ất đ ồng th ời đ ảm b ảo h ệ s ố lá chừa và sinh trưởng của cây (nguyên tắc hái chừa hợp lý) + Căn cứ đặc điểm của từng giống, căn cứ tình trạng sinh trưởng của cây ở m ỗi n ương đ ồi, căn cứ vào yêu cầu chất lượng chè thành phẩm để xác định phẩm cấp hái cho m ỗi loại hình năng su ất, không hái già quá hoặc non quá (nguyên tắc hái đúng phẩm cấp) 3. Kỹ thuật hái chè. Trong kỹ thuật hái chú trọng 2 khâu chủ yếu là kỹ thuật chừa và kỹ thuật thu búp. 3.1. Kỹ thuật chừa: Có các hình thức chừa như sau: + Chừa theo thời vụ: Vụ xuân (tháng 3-4) chừa 1 lá cá + 2 lá th ật ,t ạo tán b ằng . Nh ững đ ọt vựot cao hôn mặt tán thì háI sát lá cá. Vụ hè thu (tháng 5 – 10) chừa 1 lá cá + 1 lá thật. t ạo tán b ằng . Nh ững đ ọt v ựơt cao hôn m ặt tán thì hái sát lá cá. Vụ đông(tháng 11-12): Tháng 11 hái chừa lá cá, tháng 12 hái cả lá cá.
  2. + Chừa theo tình trạng sinh trưởng nương chè. Nương chè sinh trưởng tốt chừa ít, sinh trưởng xấu chừa nhiều - N ương chè đ ốn th ấp ch ừa nhiều hơn chè đốn cao. Những vùng có độ ẩm cao, n ương chè sinh trưởng t ốt có khả năng chủ động tưới nước có thể áp dụng chừa ngay từ đầu vụ với độ cao cách vết đốn từ 10 - 15 cm tuỳ theo khung đốn sau đó hái liên tục không chừa. 3.2. Kỹ thuật thu búp: Căn cứ vào yêu cầu chế biến mà có các hình thức thu búp như sau: + Hái nguyên tôm: Trong điều kiện Việt Nam chưa áp d ụng nh ưng m ột s ố n ước ch ế bi ến chè đặc sản đã áp dụng. + Hái 1 tôm + 1 lá. + Hái 1 tôm + 1,2 lá. + Hái 1 tôm + 2 lá. + Hái 1 tôm + 2,3 lá. + Hái 1 tôm + 3 lá. + Hái chè già (thường tận thu lá trắng, chè cuối vụ ít dùng) Các hình thức hái khác nhau đã cho búp nguyên liệu có đ ộ dài ng ắn khác nhau và làm cho đ ộ non già của búp cũng khác nhau, tuy nhiên, m ức đ ộ non già của búp còn đ ược quy ết đ ịnh b ởi t ỷ l ệ bánh tẻ. vì vậy trong phân loại phẩm cấp chè búp tươi có qui định mức độ non già và tiêu chu ẩn ph ẩm cấp búp như sau: Tiêu chuẩn búp chè: Chè loại 1: (chè A): Có từ 0 - 10% là già, bánh tẻ. Loại 2: (chè B): Có từ 10 - 20% lá già, bánh tẻ. Loại 3: (chè C): có từ 20 - 30% lá già, bánh tẻ. Loại 4: (chè D): có từ 30 - 40% lá già, bánh tẻ. Xác định % bánh tẻ bằng phương pháp bấm bẻ và cân trọng lượng. Trên cơ sở chừa hợp lý và đảm bảo phẩm cấp búp k ỹ thuật hái được áp d ụng cụ th ể cho các loại tuổi chè khác nhau như sau:
  3. 3.4. Hái chè SXKD: Hái san trật 7 – 10 ngày/lứa khi trên mặt tán có 30% búp đủ tiêu chuẩn. Ở những vùng chè sinh trưởng tốt, chủ động nước tưới có thể áp dụng hái chừa theo tình trạng sinh trưởng nương chè (tại 1 số công ty chè như Văn Hưng, Đoan Hùng đã áp d ụng hái ch ừa theo đ ốn như sau). Đốn 60 - 65cm: Hái chừa đầu vụ cách vết đốn 15 cm. Đốn 65 - 75 cm: Hái chừa đầu vụ cách vết đốn 10cm. Đốn >75cm: Hái chừa cách vết đốn 7-10cm. Cách hái này đảm bảo hệ số lá ngay từ đầu vụ, thao tác hái dễ h ơn hái ch ừa theo v ụ mà sinh trưởng chè tốt về nguyên liệu chè non tuy nhiên chúng tôi xin nhấn mạnh là biện pháp này ch ỉ áp dụng tốt cho những nương chè chủ động tưới nước hoặc những vùng có độ ẩm cao, sinh trưởng chè tốt. 3.5. Hái chè phục hồi: Chè đốn đau, đốn trẻ lại hái như chè KTCB tu ổi 1,2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2