intTypePromotion=3

Quy trình xây dựng & Đánh giá KPI

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:47

0
24
lượt xem
13
download

Quy trình xây dựng & Đánh giá KPI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình xây dựng & Đánh giá KPI nhằm cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về mức độ thực hiện công việc của họ so với các tiêu chuẩn mẫu và so với các nhân viên khác; có điều kiện thảo luận với nhân viên về hiệu quả làm việc của họ, có chính sách khen thưởng, động viên hay kỷ luật kịp thời; có cái nhìn bao quát về hiệu quả làm việc của nhân viên và trên cơ sở đó xác định nhu cầu đào tạo của họ; thảo luận thống nhất về mục tiêu của nhân viên, nhờ đó giúp họ có định hướng mục tiêu tốt hơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình xây dựng & Đánh giá KPI

 1. 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & 1
 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. GIỚI THIỆU VỀ KPI & BSC 2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI 3. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KPI 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 2 GIA KPI
 3. 1. GIỚI THIỆU VỀ KPI & BSC 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 3 GIA KPI
 4. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 4 GIA KPI
 5. 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 5 GIA KPI
 6. 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 6 GIA KPI
 7. BSC LÀ GÌ? BSC - Balanced Score Card: Thẻ điểm cân bằng, là tập hợp những mục tiêu của doanh nghiệp trên các khía cạnh Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học hỏi phát triển, được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược. 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 7 GIA KPI
 8. KPI xây dựng theo BSC 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 8 GIA KPI
 9. LỢI ÍCH CỦA KPI 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 9 GIA KPI
 10. Đối với người quản lý Ø Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên về mức độ thực hiện công việc của họ so với các tiêu chuẩn mẫu và so với các nhân viên khác; Ø Có điều kiện thảo luận với nhân viên về hiệu quả làm việc của họ, có chính sách khen thưởng, động viên hay kỷ luật kịp thời; Ø Có cái nhìn bao quát về hiệu quả làm việc của nhân viên và trên cơ sở đó xác định nhu cầu đào tạo của họ; Ø Thảo luận thống nhất về mục tiêu của nhân viên, nhờ đó giúp họ có định hướng mục tiêu tốt hơn; Ø Có cơ hội tự đánh giá và cải tiến hiệu quả quản lý của chính mình, thông qua sự phản hồi của nhân viên; Hiểu 7/18/19 Ø rõ năng lực QUY và kỹ năngXAY TRINH của nhân DUNG viên, nhờ10đó phân công & DANH GIA KPI
 11. Đối với nhân viên Ø Có động lực tốt vì được người quản lý cổ vũ, khích lệ; Ø Biết rõ mục tiêu công việc và kế hoạch đạt mục tiêu; Ø Biết rõ hiệu quả làm việc của chính mình, xác định những điểm cần cải thiện; Ø Nhận được sự hỗ trợ kịp thời của người quản lý khi gặp khó khăn; Ø Có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng nhờ những phản hồi 7/18/19 QUYcủa người TRINH quản XAY DUNG lý. & DANH 11 GIA KPI
 12. MỤC ĐÍCH XD QUY TRÌNH 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 12 GIA KPI
 13. Đối với công ty Ø Phân bổ mục tiêu, chiến lược của công ty thành mục tiêu của đơn vị và cá nhân trong công ty; Ø Giúp các đơn vị, cá nhân có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng trong thực hiện công việc hàng năm; Ø Đảm bảo cho người lao động thực hiện đúng các nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể, tăng hiệu quả làm việc thông qua việc đạt được các mục tiêu KPIs. 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 13 GIA KPI
 14. Đối với nhân viên Ø Nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong quá khứ, hiện tại và nâng cao hiệu quả làm việc trong tương lai; Ø Xác định nhu cầu đào tạo phát triển của nhân viên; Ø Đánh giá năng lực tiềm năng và khả năng thăng tiến trong tương lai của nhân viên; Ø Đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động, nhằm giúp nhân viên định hướng nghề nghiệp; Ø Đánh giá kết quả thực hiện KPIs để làm cơ sở xác định mức lương, phụ cấp, thưởng. 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 14 Ø Tăng động lực GIA làmKPIviệc cho nhân viên.
 15. CÁC THUẬT NGỮ v KPI: Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc chính (Key Performance Indicators): Là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc chính của một cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những hoạt động này là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi ở thời điểm hiện tại, đồng thời ảnh hưởng tới sự thành công và phát triển trong tương. Những chỉ số này thông thường được đo lường hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. v Chỉ số đánhQUY 7/18/19 giá hiệu TRINH quả&công XAY DUNG DANH việc: 15 Là chỉ GIA KPI
 16. 2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI BAN HÀNH MỤC TIÊU  CÔNG TY XÂY DỰNG MỤC TIÊU CỦA ĐƠN VỊ DUYỆT THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ,TRIỂN  KHAI XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CÁC BỘ  PHẬN TRỰC THUỘC THUỘC XÂY DỰNG KPI CỦA CÁC BỘ PHẬN  TRỰC THUỘC VIẾT BẢN MÔ TẢ CÔNG  XÂY DỰNG KPI  VIỆC & XÂY DỰNG KPI CƠ  MỤC TIÊU BẢ N TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KPI TỔNG  HỢP CHO CÁ NHÂN PHÒNG NHÂN SỰ TỔNG HỢP THEO DÕI/ ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ THỰC HIỆN 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 16 GIA KPI
 17. B1-Ban hành mục tiêu công ty Ban Tổng giám đốc dựa vào mục tiêu chiến lược xây dựng và ban hành mục tiêu công ty hàng năm. ( theo biểu mẫu BM -01) 1. Mục tiêu cốt lõi ĐỊNH MỨC/ ĐƠN VỊ  STT MỤC TIÊU CHỈ TIÊU KPI ĐỊNH HƯỚNG  SỐ LƯỢNG THỰC HIỆN         1 TÀI CHÍNH                 2 SẢN XUẤT                 3 KHÁCH HÀNG         … …. ……       2. Mục tiêu khác 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 17 GIA KPI
 18. B2-Trình duyệt và thông báo triển khai Ø Các đơn vị dựa theo mục tiêu do Ban Tổng giám đốc ban hành để xây dựng mục tiêu riêng cho đơn vị và trình Tổng giám đốc phê duyệt. Ø Phòng Nhân sự ban hành các thông báo và tài liệu hướng dẫn triển khai xây dựng KPI. Các đơn vị căn cứ theo thông báo và hướng dẫn xây dựng KPI tại đơn vị mình. 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 18 GIA KPI
 19. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPI BAN HÀNH MỤC TIÊU  CÔNG TY XÂY DỰNG MỤC TIÊU CỦA ĐƠN VỊ DUYỆT THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ,TRIỂN  KHAI XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CÁC BỘ  PHẬN TRỰC THUỘC THUỘC XÂY DỰNG KPI CỦA CÁC BỘ PHẬN  TRỰC THUỘC VIẾT BẢN MÔ TẢ CÔNG  XÂY DỰNG KPI  VIỆC & XÂY DỰNG KPI CƠ  MỤC TIÊU BẢ N TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KPI TỔNG  HỢP CHO CÁ NHÂN PHÒNG NHÂN SỰ TỔNG HỢP THEO DÕI/ ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ THỰC HIỆN 7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 19 GIA KPI
 20.   B3­ Xác định mục tiêu của các bộ  phậđơn Các n vị phân bổ mục tiêu cho các bộ phận trực thuộc. Các bộ phận trực thuộc xây dựng mục tiêu của bộ phận mình. ( theo biểu mẫu BM-02) Mục tiêu Đơn vị       Chỉ tiêu của  Bộ phận  Kế hoạch  Mục tiêu Thước  Trọng  KPI Bộ phận thực hiện hành động đo số (%) Hiện tại Chỉ tiêu Ví dụ: Sản    lượng SL  20 1200 3000 1500 1500 Đạt 100% (Cái) …..               …..               …..               7/18/19 QUY TRINH XAY DUNG & DANH 20 GIA KPI

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản