intTypePromotion=3

Quyết định 133/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định 133/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 133/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 133/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 133/2006/QĐ-TTG NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2006 PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên như sau: 1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên các công ty sau (thực hiện trong năm 2006): - Công ty Thuỷ nông Đồng Cam; - Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên; - Công ty Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Phú Yên. 2. Cổ phần hóa, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần (thực hiện trong năm 2006): Công ty Vận tải biển Phú Yên (sau khi chuyển Cảng biển Vũng Rô về Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên quản lý). Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên trong việc thực hiện Phương án nói trên.
  2. 2 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản