Sao chép băng Mini DV Digital Video sang Máy tính

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
202
lượt xem
40
download

Sao chép băng Mini DV Digital Video sang Máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về quay phim - Sao chép băng Mini DV Digital Video sang Máy tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sao chép băng Mini DV Digital Video sang Máy tính

  1. Sao ché băng Mini DV Digital Video sang Máy tính( C) Ca ture băng Mini DV ho c băng DV b n có 2 cách ca ture băng t băng vào C: 1. S d ng máy DV- layer ca ture
  2. Và ca ture thông qua c ng 1394 trên C hay còn g i là FireWire400 trên máy MAC. Thông qua 1394, máy tính s i u khiên DV- layer ca ture hình nh và tính toán s frame hình tránh b dro t frame. Ngoài ra, ch c năng i u khi n còn dùng l y time code ca ture theo t ng o n. Cách này h bi n các hãng him l n vì s lư ng băng DV cho m i him kho ng 300 - 500 cu n băng DV ho c MiniDV và có s n Timecode c a thư ký trư ng quay mang v hòng h u kỳ. 2. Ca ture thông qua máy quay - camcoder. H u h t các máy quay c a các hãng l n như Sony, JVC,
  3. anasonic u có tích h s n các c ng i kèm, h bi n nh t v n là 2 lo i c ng : 1394 (xem hình) và Mini USB(xem hình) MiniUSB: 1394:
  4. Có s khác bi t n u như b n s d ng USB và 1394, 1394 cho hé b n i u khi n ư c máy DV- layer và t c có h n nh nh hơn USB. B n có th dùng ca USB dành cho các c ng di ng có bán trên th trư ng, các trung tâm tin h c. B n c h i ngư i bán mua dây USB ul n u nh dành cho c ng di ng là h hi u. Quay
  5. him _ th c hi n m t b phim, tôi khuyên b n nên chu n b s n 1 k ch b n hoàn ch nh, chu n b l i tho i trong t ng hân c nh th t chu áo. Khi ó dù có 1 máy nhưng b him b n làm s v n hay m c ch nh n ư c v i 1 máy quay. _Hi n gi do i u ki n b n ch có ư c như v y, nên t m th i hãy ch t lư ng như m c nh c a máy, b n ch u t n 1 kho ng không gian trong c ng c a b n t ch t lư ng ok nh t. _B n nên có 1 chân máy ch nh gi máy không rung và l c, quên i u này ôi khi vô ý làm cho góc quay c a b n b h ng, ch t lư ng gi m, gây "nh c u" cho ngư i xem. N u không có b n có th t m ch m t cái chân theo ý c a b n, mi n sao gi c máy c ng cá và khu hình ko rung l c. _V vi c quay 1 máy quay ư c không thì xin nói v i b n r ng, quan tr ng là idear c a b n, h i ch c n n m ư c nguyên t c C n - Trung - Toàn v n d ng vào c nh quay là ư c, còn vi c fix khung th nào thì sau này b n quay nhi u s có kinh nghi m t máy quay và khung hình chu n hơn. Cái này cũng khó mà hư ng d n tr c ti
  6. cho b n. _V âm thanh c a him, c quay b ng Mic built-in c a máy ch KTS c a b n, sau ó v máy b n, b n ki m tra các âm thanh trong source, âm thanh nào b xì n nh mình s x lý b ng Sony Soundforce gi m t âm, b n ng quá lo l ng vì sau khi x lý v n còn ti ng noise, b n còn thêm nh c cho him n a mà... Còn v i các o n âm thanh b h ng n ng thì b n s có hương án thu âm l i b ng micro head hone cũng ok vì b n có s n k ch b n r i nên l i tho i n m ư c, b n thu off l i cũng ok, nhưng nh r ng h i xem l i o n him ã quay bi t mình di n như th nào mà c l i off cho hù h . Sau khi v h u kỳ mình s dùng h n m m d ng so l i ti ng và hình cho kh v i tho i nhau.
  7. _M t b him quay nhanh hay ch m h thu c hoàn toàn vào eki th c hi n c a b n. Di n viên di n t t thì qua c nh nhanh, di n viên di n chưa t c nh ó thì mình quay l i. Lúc quay c g ng tìm ch ít ngư i và ...im l ng 1 chút thu âm cho t t vì mình không có thi t b chuyên nghi l ct âm
Đồng bộ tài khoản