intTypePromotion=1

Sử dụng Notepad để viết chương trình và chạy chương trình trên DOS

Chia sẻ: Hồ đông Nhựt | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
427
lượt xem
58
download

Sử dụng Notepad để viết chương trình và chạy chương trình trên DOS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng Notepad để viết chương trình và chạy chương trình trên DOS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng Notepad để viết chương trình và chạy chương trình trên DOS

  1. Buổi 1 : Sử dụng Notepad để viết chương trình và chạy chương trình trên DOS. 1. Viết chương trình xuất ra dòng chữ : Chào mọi người. 2. Viết chương trình xuất ra bài thơ : Lục bát về ăn Trên đời có lắm cái ăn Ăn bơ làm biếng ăn không ngồi rồi Ăn bớt, căn chặn, ăn hôi Ăn cháo đái bát, ăn rồi nói không Ăn hối lộ, ăn của công Ăn như mỏ khoét, làm không ra gì Ăn to, nói lớn mà chi …… 3. Viết chương trình nhập vào 2 số. Tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số vừa nhập. 4. Viết chương trình nhập vào 3 số. Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất. 5. Viết chương trình giải phương trình bậc nhất. 6. Viết chương trình giải phương trình bậc 2. *Chú ý : Để nhập giá trị từ bàn phím, chúng ta phải khai báo thêm thư viện và lớp : Thư viện : java.io.* Lớp : BufferedReader() Phương thức : readLine()
  2. Buổi 2: 1. Viết chương trình xuất ra màn các số < 100 và chia hết cho 3 và 7. 2. Viết chương trình xuất ra màn hình 10 số nguyên tố đầu tiên. 3. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên N > 10 . Tìm các số nguyên tố nằm trong khoảng từ 10 đến N. 4. Viết chương trình với một số tự nhiên
  3. Buổi 3: 1. Viết chương trình tạo 1 dãy số nguyên ngẫu nhiên khoảng 10 số và có giá trị
  4. Buổi 4 : Sử dụng các Layout để sắp xếp, xử lý Button, TextField. 1. Viết chương trình như sau: ( sử dụng FlowLayout) 2. Viết chương trình như sau: ( sử dụng FlowLayout) 3. Viết chương trình như sau: ( sử dụng FlowLayout, chưa yêu cầu xử lý) 4. Viết chương trình như sau: ( sử dụng GridLayout, chưa yêu cầu xử lý)
  5. 5. Viết chương trình như sau: ( sử dụng GridBagLayout, xử lý nút nhấn) 6. Viết chương trình như sau: ( sử dụng GridBagLayout, không yêu cầu xử lý) 7. Viết chương trình như sau: ( Có xử lý )
  6. 8. Viết chương trình tìm các số nguyên tố
  7. Buổi 5: 1. Viết chương trình với giao diện như hình vẽ : Sau khi nhập xong giá trị vào các ô TextField, ở ô TextField cuối cùng có tương tác thông qua giao tiếp ActionListener. Kết quả xuất hiện trên 1 cửa sổ mới. 2. Viết chương trình xuất ra màn hình giao diện dưới đây, trong đó cho phép người dùng nhập Username và Password. Sau khi nhập xong nhấn nút Enter, nếu đúng thì xuất ra dòng chữ “Success”, ngược lại thì xuất ra dòng chữ “Incorrect” ( Lưu ý: Nếu nhập sai quá 3 lần thì 2 ô TextField sẽ bị khóa lại không cho nhập nữa). 3. Viết chương trình xuất ra màn hình giao diện dưới đây, trong đó cho phép người dùng nhập vào ô TextField tên các trường đại học. Sau khi nhập xong nhấn nút Enter, dữ liệu sẽ xuất hiện ở vùng phía dưới:
  8. 4. Viết chương trình với giao diện như hình vẽ: Nhập vào 1 giá trị, sau đó tính và in ra kết quả theo công thức đã cho. 5. Viết chương trình với giao diện như hình vẽ, với các chức năng xử lý như sau: Khi nhấn vào các nút Checkbox thì nhãn của từng nút sẽ được hiển thị phía dưới(xem hình kết quả). 6. Viết chương trình với giao diện như hình vẽ, với các chức năng xử lý như sau:
  9. Khi nhấn vào nút RadioButton thì nhãn của nút đó sẽ được hiển thị phía dưới(xem hình kết quả). Buổi 6: 1. Viết chương trình với giao diện như hình cho phép chọn các Trường Đại học. Danh sách các Trường được lưu trữ trong dữ liệu kiểu Choice. 2. Viết chương trình với giao diện như hình cho phép chọn các Môn học. Danh sách các Môn được lưu trữ trong dữ liệu kiểu List. 3.
  10. 4. Viết chương trình với giao diện như hình vẽ. Chương trình có các chức năng xử lý như sau: − Mục Giới tính nếu chọn 'Nam' thì xuất ra 'Ong', còn 'Nu' thì xuất ra 'Bà'. − Mục Ngoại ngữ: có chọn thì xuất ra dòng chữ ' biet noi tieng ' cộng với tên của Checkbox đã chọn. − Mục Tốt nghiệp: Chỉ dược phép chọn 1 nội dung trong phần List. Sau khi chọn xong nhấn nút 'OK' thông tin sẽ được hiển thị phía dưới.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2