intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sử dụng PHP và MYSQL thiết kế web động

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

812
lượt xem
337
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời đại các trang web tĩnh đã qua. Trong hiều năm trước đây, web tồn tại như một miền với các trang HTML đơn giản, liến kết với nhau để tạo một site. Ngày này, người dùng mong muốn các trang web phải sinh động hơn, được cập nhật thường xuyên và nhiều tùy biến. Đồng thời, người quản trị website cũng muốn việc duy trì và cập nhật các site được thuận tiện hơn. Vì những lí do này và một số yếu tố khác, việc thiết lập site chỉ với các tập tin HTML tĩnh đã không còn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng PHP và MYSQL thiết kế web động

 1. S D NG PHP & MYSQL THI T K WEB ð NG (PDF) TAØI LIEÄU ÑÖÔÏC TRÍCH TÖØ NGUOÀN BAÛN IN GIAÁY “SÖÛ DUÏNG PHP & MYSQL THIEÁT KEÁ WEB ÑOÄNG” DO TAÙC GIAÛ NGUYEÃN TRÖÔØNG SINH BIEÂN SOAÏN NHAØ SAÙCH MINH KHAI PHAÙT HAØNH --- CHUY N ð I NGUYÊN G C SANG B N PDF B I BEEHOST VI T NAM – NHÀ CUNG C P HOSTING & DOMAIN CHUYÊN NGHI P ð a ch : 31C/1 Phú M P.22 Q.Bình Th nh TP.HCM Vi t Nam ðT: (84-8) 5144843 - (84-8) 2168171 Fax: (84-8) 5144842 Email: info@beehost.vn | sales@beehost.vn | support@beehost.vn Hotline: 0979 554556 – 0909 639586 Gi làm vi c: Sáng 8h – 12h | Chi u 13h – 17h (Ch Nh t và L ngh ) --- ð có ch t lư ng tham kh o t t nh t, b n hãy mua b n in gi y cu n sách này t i NHÀ SÁCH MINH KHAI 249 Nguy n Th Minh Khai P.Nguy n Cư Trinh Q.1 TP.HCM ðT: (08)9250590 - (08)9250591 - Fax: (08)9257837 Email: mk.book@minhkhai.vn | Website: www.minhkhai.vn © 2008 Lưu hành n i b (Tài li u đư c chuy n đ i mi n phí dành riêng cho các khách hàng đang s d ng d ch v BeeHost) Lưu ý: Xem t t nh t đ Zoom 100 % và Resolution 96 pixel/inch Còn r t nhi u tài li u và tutorials h tr khách hàng t i www.beehost.vn Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 2. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 3. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 4. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 5. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 6. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 7. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 8. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 9. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 10. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 11. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 12. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 13. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 14. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 15. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 16. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 17. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 18. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 19. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
 20. Sử dụng PHP&MySQL thiết kế Web động uploaded by namdatviet
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2